Šperos.lt > Elektronika > Elektronikos kursiniai darbai
Elektronikos kursiniai darbai

(167 darbai)

Pereinamųjų procesų skaičiavimas tiesinėse elektros grandinėse (2)Įvadas. Analitinė dalis. Darbo duomenys. Variantas 18. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu. Uždavinio sprendimas operaciniu metodu. Išvados. Darbo grafinė dalis: pereinamųjų procesų grafikai. Skaityti daugiau
Pereinamųjų procesų skaičiavimas tiesinėse elektros grandinėse (4)Įvadas. Darbo duomenys. 30 variantas. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu. Nusistovėjusių dedamųjų radimas. Pradinių po komutacinių sąlygų radimas. Charakteringos lygties sudarymas ir jos sprendimas. Integravimo pastoviųjų ir sroviu bei įtampų radimas. Uždavinio sprendimas operaciniu metodu. Pradinių nepriklausomų sąlygų radimas. Grandinės po komutacijos ekvivalentinės schemos sudarymas. Kontūrų srovių metodu lygčių sistemos sudarymas. Srovių bei įtampų vaizdų ir pirmavaizdžių radimas. Rezultatų palyginimas. Rezultatų patikrinimas. Grafinė dalis: Srovių grafikai. Įtampų grafikai. Išvados. Skaityti daugiau
Periodinio ir neperiodinio signalo analizėNubraižome užduoties signalą. Signalo parametrai. Aproksimuojame signalą funkcijų sistema periodo bėgyje. Paskaičiuojame signalo momentinį galingumą, signalo energiją, vidutinį galingumą ir efektinę įtampą periodo ribose. Apskaičiuojame signalo energiją. Apskaičiuojame vidutinį signalo galingumą. Apskaičiuojame efektinę įtampą. Braižome signalo momentinio galingumo grafiką. Paskaičiuojame diskretinę kompoziciją tarp savo (Nr.3) užduoties signalo ir Nr.1 užduoties signalo diapazone. Aprašome Nr.1 užduoties signalą diapazone. Skaičiuojame diskretinę autokoreliacinę funkciją užduoties Nr. 3 signalui diapazone [-T;T]. Skaičiuodami naudodamas 30 signalo išrankų. Skaičiuojame diskretinę tarpusavio koreliacinę funkciją (DTKF) tarp užduoties Nr. 1 ir Nr.3 signalų, diapazone [-T;T]. Skaičiuodami naudojame 30 signalo išrankų. Diskretizuojame užduoties Nr. 1 signalą. Diskretizuojame užduoties Nr. 3 signalą. Diskretizuotą koreliacinę funkciją tarp užduoties Nr.1 ir Nr.3 signalų rasti naudojame šią formulę. Randame signalo spektrą pasinaudodami trigonometrine Furje eilute. Aprašome signalą trigonometrine Furje eilute. Surandame koeficientų a0, an, bn išraiškas Surandame koeficientą a0. Surandame koeficientą bn. Suskaičiuojame užduoties Nr. 3 signalo kosinusinių ir sinusinių dedamųjų, amplitudės ir fazės reikšmes. Neperiodinis signalas. Nubraižome užduoties Nr. 3 signalą. Aproksimuojame signalą funkcijų sistema. Randame signalo spektrinį tankį, naudodamiesi. Furje transformacija. Skaičiuojame. Braižome signalo amplitudžių ir fazių spektras atskiruose grafikuose. Priedai (skaičiavimai Mathcad programa 4 psl.) Išvados. Skaityti daugiau
Periodinio ir neperiodinio signalo analizė (2)29 variantas. Pagal užduoties variantą nubraižytas signalas. Įvadas: tikslas ištirti signalą įvairiais aspektais. Suprasti kas keičiasi signale keičiant vieną ar kita parametrą. Išmokti taikyti Furje eilutes ir transformacijas. Duotą signalą laikome periodiniu ir apskaičiuojame signalo periodą T, pasikartojimo dažnį F, bangos ilgį λ kabelyje. Naudojantis IEEE rekomendacijomis nustatyti bangos diapazoną, signalo lygį išreikšti. Apskaičiuojame signalo energetines charakteristikas. Signalą transformuojame laiko ašyje. Pavaizduojame signalą. Duotą signalą išskaidome į lygines ir nelygines dedamąsias ir užrašome matematiškai. Apskaičiuojame duoto signalo ir impulsinės sistemos h(t) diskretinės kompozicijos integralą (randame išėjimo signalą). Pavaizduojame grafiškai. Laikydami signalą periodiniu, išskleidžiame jį kompleksine Furjė eilute. Pasinaudojant "8" punkto formulėmis, kompiuteriu apskaičiuojame linijinio spektro ir fazių dedamąsias. Pateikiame rezultatus grafiškai. Apskaičiuoti signalo aproksimacijos paklaidas (N=5, N=10, N=15) ir pavaizduojame signalą laiko ašyje. Laikydami signalą neperiodiniu, apskaičiuojame tokio signalo spektrinį tankį naudodami Furjė transformaciją. Pagal "11" punkto išraiškas, pateikti skaičiavimo domenų lentelę ir amplitudžių, bei fazių spektrus, kai N≥15. Taikant energetinį kriterijų, apskaičiuojame signalo juostos plotį, kuriame telpa 95% energijos. Išvados. Skaityti daugiau
Plonasluoksnės hibridinės mikroschemos projektavimasVariantas Nr. 41. Įvadas. Darbo užduotis. Plonasluoksnių rezistorių skaičiavimas. Padidinto tikslumo rezistorių skaičiavimas. Plonasluoksnių kondensatorių skaičiavimas. Mikroschemoje panaudotų diodų eskizas. Mikroschemoje panaudoto integrinio tranzistoriaus eskizas. Suprojektuotos plonasluoksnės hibridinės mikroschemos eskizas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (10). Skaityti daugiau
Prioritetinių srautų aptarnavimas tinkleĮvadas. Konceptualus modelis. Darbo algoritmas. Modeliavimas programiniame pakete "Arena". Modeliavimo rezultatai. Agregatinė specifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Puslaidininkinių integrinių schemų gamybaIntegrinių schemų klasifikacija. Gamybos technologijos bendri bruožai. Integrinių schemų (IS) gamybos technologijos bruožai. Integrinių schemų (IS) technologinė higiena. Puslaidininkinių plokštelių paruošimas. Reikalavimai plokštelėms. Monokristalų auginimas. Puslaidininkinių luitų pjaustymosi plokšteles, šlifavimas ir poliravimas. Plokštelių paviršiaus valymas. Silicio plokštelių gamyba. Oksidavimas. Difuzija. Epitaksija. Fotolitografija. Kiti formavimo būdai. Integrinių schemų (IS) korpusai ir sujungimai. Plokštelės dalijimas į kristalus. Integrinių schemų (IS) korpusai. Kristalų tvirtinimas prie korpusų. Mikroschemų hermetizavimas. Baigiamosios operacijos. Skaityti daugiau
Radijo imtuvo projektavimasAnotacija lietuvių ir anglų kalbomis. Įvadas. Užduoties analizė. Parengtinis imtuvo skaičiavimas ir sandaros schemos sudarymas . Radijo dažnio trakto selektyviosios sistemos parametrų parinkimas. Tarpinio dažnio trakto selektyviosios sistemos parinkimas. Imtuvo aukšto dažnio trakto pakopų skaičiaus nustatymas. ASR schemos parinkimas. Garsinio dažnio trakto schemos su integriniais grandynais parinkimas ir pagrindimas. Imtuvo sandaros schemos sudarymas. Imtuvo pakopų schemų parinkimas, pagrindimas ir principinės schemos sudarymas. Elektrinės schemos pakopų skaičiavimas. Įėjimo grandinės skaičiavimas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Grafinė dalis. Imtuvo sandaros schema. Principinė elektros schema su elementų sąrašu. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklaiĮvadas. Radijo prieigos ir radijo relinės sistemos projektavimas. Radijo prieigos ir radijo relinės sistemos architektūra. Projektuojamo tinklo techninės charakteristikos. Radijo relinės sistemos detali techninė specifikacija. Projektuojamo tinklo prieigos taško techninės specifikacijos. Projektuojamo tinklo adapterių techninės specifikacijos. Radijo sistemos skaičiavimai. Užimamų bei laisvų talpų skaičiavimas. Apskaičiuojame signalo silpimą erdvėje ir priimamo signalo lygį. Apskaičiuojame pirmosios Frenelio zonos priklausomybę. Radijo tinklo valdymas . Vadymo platforma ir protokolai. SNMP – platforma tinklų valdymui. RMON (remote monitoring). MIB (Management Information Base). Programinė įranga. SNMP explorer. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimasNaudojamų radijo prieigos ir radijo relinės sistemų aprašymas. Bevielio duomenų perdavimo įranga SAF CFM-22 RRL. SAF CFM-22 RRL komponentai. Išorinis radijo blokas (ODU). SAF-CFM-22 34Mbps išorinio radijo bloko techninės charakteristikos. Antenos. Vidiniai sąsajų blokai (IDU). Kiekvienas CFM-22 IDU turi tokio tipo jungtis. Maitinimo šaltinis. Skaičiavimai. Radijo tinklo valdymas. Ryšys su pagrindiniu tinklu. Klaidų sąsajos prievadas. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimas (2)2 variantas. Užduotis. Pradiniai duomenys. Radijo relinės ir prieigos sistemos architektūra. Detalus radijo relinės sistemos aprašymas. Išorinis radijo relinės sistemos blokas (ODU). Vidinis radijo relinės sistemos blokas. Radijo relinės sistemos antenos. Radijo ryšio tinklo bevielė prieiga. Bevielės prieigos taškas. Bevielės prieigos plokštė. Sistemos parametrų skaičiavimai. Užimamų bei laisvų talpų skaičiavimas. Signalo slopinimas erdvėje ir priimamo signalo lygis. Pirmosios Frenelio zonos priklausomybės nuo atstumo skaičiavimas. Tinklo valdymas. Valdymo principai, protokolai ir programinė įranga. SNMP – platforma tinklų valdymui. MIB - valdymo duomenų bazė. RMON. Programinė įranga. Ekonominiai skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimas (3)Radijo prieigos ir radijo relinės sistemų aprašymas. NEC Pasolink 4-38 GHz/2El - 34E1 skaitmeninė radijo bangų sistema. Naudojamos antenos. P - COM sistema taškas-daug taškų. Sistemos aprašymas. Bendri duomenys. Tinklo valdymo sistema. Duomenų perdavimas. Bazinė stotis. Naudojamos antenos. Skaičiavimai. Bangų sklidimo modelis - laisvoje erdvėje. Pirmosios Frenelio zonos priklausomybė. Sektorių ir kanalų kiekio skaičiavimas. Radijo tinklo valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimas (4)Pradiniai duomenys. Detalus radijo relinės sistemos aprašymas. Išorinis radijo relinės sistemos blokas (ODU). Vidinis radijo relinės sistemos blokas. Ethernet modulis. Radijo relinės sistemos antenos. Radijo ryšio tinklo bevielė prieiga. Bevielės prieigos taškas. Bevielės prieigos taškas (client). Sistemos parametrų skaičiavimai. Radijo signalo nuostolių ir priimamo signalo lygio. Pirmosios Frenelio zonos priklausomybės nuo atstumo skaičiavimas. Radijo ryšio pateikiamumas. Užimamų bei laisvų talpų skaičiavimas, plėtimosi galimybės. Tinklo valdymas. Valdymo principai, protokolai ir programinė įranga. SNMP – platforma tinklų valdymui. RMON. MIB - valdymo duomenų bazė. Bendra valdymo sistema, galimybė valdyti per atstumą. Ekonominiai skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimas (5)3 variantas. Įvadas. Bevielė prieiga. "PacketWave 1000" bazinė stotis. "PacketWave 1000" stoties techniniai duomenys. Naudojamos bazinės stoties antenos. Vartotojų pajungimas. Radijo relinė sistema. Išorinis radijo relinės sistemos blokas (ODU). Vidinis radijo relinės sistemos blokas.Radijo relinės sistemos antenos. Skaičiavimai. Signalo slopinimas erdvėje ir priimamo signalo lygis. Pirmosios Frenelio zonos priklausomybės nuo atstumo skaičiavimas. Tinklo valdymas. SNMP. MIB. RMON. Mūsų tinkle naudojama valdymo įranga. Bevielės prieigos sistemos valdymas. Radijo relinės sistemos valdymas. Ekonominiai skaičiavimai. Tinklo plėtimo galimybės ir rinkos analizė. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimas (6)Užduotis ir pradiniai duomenys. Projektuojamas radijo ryšio tinklas susideda iš trijų pagrindinių dalių. Radijo relinės sistemos (RRL). Bevielės prieigos sistemos (BPS). Operatyvaus valdymo centro. Aparatūros parinkimas. Naudojamų radijo relinės ir prieigos sistemų detalūs aprašymai. Radijo relinė sistema Ceragon FibeAir 1500HP. Dažnių ruožai. Bazinės stoties įranga. Axxcelera ExcelMAX Bazinė stotis. Axxcelera ExcelMAX Bazinės stoties specifikacija. Vartotojo įranga. Axxcelera ExcelMAX™ FD-FDD CPE. Axxcelera ExcelMAX™ FD-FDD CPE specifikacijos. AIRNET 54Mb 3.5 GHz Bridge vartotojo įranga IRNET 54Mb 3.5 GHz Bridge specifikacijos. Radijo signalo moduliacijos tipo parinkimas. Radijo ryšio parametrų skaičiavimas. Radijo signalo nuostolių ir priimamo signalo lygio skaičiavimas. Pirmosios Frenelio zonos priklausomybės nuo atstumo skaičiavimas. Matematiniai parametrų skaičiavimai. Ryšio pateikiamumo skaičiavimas. Tinklo valdymas. Ceragon 1500HP valdymas. Sistemų apkrautumo ir plėtimo galimybių įvertinimas. Ekonominiai projekto skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimas (7)Kursinis darbas - 15 variantas. Įvadas. Pradiniai duomenys. Radijo relinė sistema (RRS). IDU ir ODU. Veikimo nuotoliai. Apsauga. Vidiniai moduliai. Radijo relinės sistemos antenos. Bevielės prieigos sistema (BPS). Bazinė stotis. Bazinės stoties antena. Vartotojų prieigos įranga. Siemens Gigaset SE680 WiMAX. Radijo ryšio parametrų skaičiavimai (RRS ir BPS). Radijo signalo nuostolių ir priimamo signalo lygis. Pirmosios Frenelio zonos priklausomybė nuo atstumo. Radijo ryšio pateikiamumas. Sistemų apkrautumo ir plėtimo galimybių įvertinimas. 1 Radijo sistemų plėtimo galimybes. Tinklo valdymas. SNMP. SNMPv3. SNMP MIB. Nuotolinis valdymas (RMON1, RMON2). Telnet. Programinė įranga. Ekonominiai projekto skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo sistemos ir aparatūra (2)Anotacija lietuvių ir anglų kalbomis. Įvadas. Užduoties analizė. Parengtinis imtuvo skaičiavimas ir sandaros schemos sudarymas. Radijo dažnio trakto selektyviosios sistemos parametrų parinkimas. Tarpinio dažnio trakto selektyviosios sistemos parametrų parinkimas. Aukštojo dažnio trakto pakopų skaičiaus nustatymas. Automatinio stiprinimo reguliavimo schemos parinkimas. Garsinio dažnio trakto parinkimas ir pagrindimas. PKF parinkimas. Imtuvo sandaros schemos sudarymas. Imtuvo pakopos schemų parinkimas, pagrindimas ir principinės schemos sudarymas. Pilnas elektrinis schemos pakopų skaičiavimas. Įėjimo grandinės skaičiavimas. Heterodino kontūro elementų skaičiavimas. Amplitudės detektoriaus grandinės skaičiavimas. Paskaičiuoto imtuvo parametrų atitikimas užduoties reikalavimams. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo sistemos ir aparatūra (3)Įvadas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Parengtinis imtuvo skaičiavimas ir sandaros schemos sudarymas. Radijo dažnio trakto selektyviosios sistemos parametrų skaičiavimas. Tarpinio dažnio trakto selektyviosios sistemos parinkimas. Aukšto dažnio trakto pakopų skaičiaus nustatymas. Automatinio stiprinimo reguliavimo schemos parinkimas. Garsinio dažnio trakto parinkimas ir pagrindimas. Imtuvo sandaros schemos sudarymas. Imtuvo pakopų schemų parinkimas ir principinės schemos sudarymas. Elektrinės schemos pakopų skaičiavimas. Įėjimo grandinės skaičiavimas. Heterodino kontūro elementų skaičiavimas. Amplitudės detektoriaus grandinės skaičiavimas. Paskaičiuoto imtuvo parametrų atitikimas užduoties reikalavimams. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo sistemos ir aparatūra (4)Anotacija. Įvadas. Užduoties analizė. Parengtinis imtuvo skaičiavimas ir sandaros schemos sudarymas. Tarpinio dažnio trakto selektyviosios sistemos parametrų parinkimas. Imtuvo aukšto dažnio trakto pakopų skaičiaus nustatymas. ASR schemos parinkimas. Garsinio dažnio trakto selektyviosios schemos parinkimas ir pagrindimas. Imtuvo pakopų schemų parinkimas, pagrindimas ir principinės schemos sudarymas. Kintamųjų kondensatorių bloko parinkimas. Įėjimo grandinės su magnetine antena skaičiavimas. Aukštojo dažnio trakto (ADT) tranzistorių parinkimas. Radijo dažnio stiprintuvo skaičiavimas. Heterodino kontūro elementų skaičiavimas. Paskaičiuoto imtuvo parametrų atitikimas užduoties reikalavimams. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo sistemos ir aparatūra (5)Anotacija lietuvių ir anglų kalbomis. Įvadas. Darbo tikslai. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Parengtinis imtuvo skaičiavimas ir sandaros schemos sudarymas. Radijo dažnio trakto selektyviosios sistemos parametrų skaičiavimas. Tarpinio dažnio trakto selektyviosios sistemos parinkimas. Imtuvo aukšto dažnio trakto pakopų skaičiaus nustatymas. Automatinis stiprinimo reguliavimo (ASR) schemos parinkimas. Garsinio dažnio trakto schemos su integriniais grandynais parinkimas ir pagrindimas. Imtuvo sandaros schemos sudarymas. Imtuvo pakopų schemų parinkimas ir principinės schemos sudarymas. Elektrinės schemos pakopų skaičiavimas. Įėjimo grandinės skaičiavimas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Grafinė dalis. Skaityti daugiau
......