Šperos.lt > Elektronika > Elektronikos konspektai
Elektronikos konspektai

(45 darbai)

Analoginės mikroschemosAnaloginis kompiuteris. Analoginis matuoklis. Analoginė integrinė grandinė. Analoginiai. mikrograndynai. Komparatoriai. Skaitmenų analoginiai ir Analogo skaitmeniniai mikrograndynai. Skaitmenų analoginiai keitikliai. Analogo skaitmeniniai keitikliai. Analoginiai jutikliai. Skaityti daugiau
Automobilio apsauga AutoGuardAutomobilis: kaip jį apsaugoti. Automobilių signalizacijos priemonės. AutoGuard. Keletas sistemos pritaikymo variantų. Apsauga. Stebėjimas. AutoGuard sistemos ypatumai ir privalumai. AutoGuard S2/S4 techninė informacija. Skaityti daugiau
Brošiūravimo įrišimo mašinų elektroninė įrangaBendra brošiūravimo įrišimo mašinų elektroninė įrangos charakteristika. Popieriaus pjovimo įrenginių elektroninė įranga. Vienpeilės popieriaus pjovimo mašinos BR-139 elektroninė įranga. Tripeilės pjovimo mašinos 3brt-125/450 elektros įrenginiai. Lankstymo ir parinkimo mašinų elektros įrenginiai. Siuvimo (siūlais) mašinų elektros įrenginiai. Klijavimo automato TP-420-1 elektriniai įrenginiai. Skaityti daugiau
Dekametrinių bangų rombinės antenosDekametrinių bangų rombinės antenos. Rombinė antena. Antenos spinduliavimo diagramos forma. Mikrobangų sklidimas troposferoje. Skaityti daugiau
Diskrečiųjų procesų valdymasDiskrečiųjų procesų valdymas. Įvykinis nuoseklusis procesas. Laikinis – įvykinis nuoseklusis procesas. Laikinis nuoseklusis procesas. Skaityti daugiau
Dvipoliai tranzistoriaiDvipoliai tranzistoriai. Charakteristikos. Skaityti daugiau
Elektra (3)Elektronikos elementai. Puslaidininkinės medžiagos. p–n sandūra. Lyginimo diodai. Stabilitronas. Lauko tranzistorius. Dvipolis tranzistorius. Dinistorius. Trinistorius. Integrinės mikroschemos. Elektronikos įtaisai. Lygintuvai. Vienfazis vienpusio lyginimo lygintuvas. Vienfazis dvipusio lyginimo tiltelinis lygintuvas. Trifazis tiltelinis lygintuvas. Valdomas vienfazis lygintuvas. Elektriniai pasyvus filtai. C filtras. Elektriniai pasyvus filtai. L filtras. Stiprintuvų savybės ir charakteristikos. Elektroninio stiprintuvo veikimo principas ir vidiniai ryšiai. Grįžtamieji ryšiai. Stiprintuvas su dvipoliu tranzistoriumi. Nuolatinės srovės stiprintuvas; nulio dreifas. Diferencinis nuolatinės srovės stiprintuvas. Elektriniai matavimai. Matavimo paklaidos. Absoliutinė paklaida. Magnetoelektrinis matuoklis. Elektromagnetinis matuoklis. Srovės matavimas. Įtampos matavimas. Varžos matavimas ommetru. Neelektrinių dydžių elektriniai matavimų principai. Transformatoriai. Transformatoriaus paskirtis ir veikimo principas. Apvijų elektrovaros jėgos, tuščioji eiga. Magnetovaros jėgos. Apkrauto realiojo transformatoriaus veikimas. Svarbiausi transformatoriaus parametrai ir charakteristikos. Trumpojo jungimo bandymas. Trifazis transformatorius. Autotransformatorius. Nuolatinės srovės mašinos. Laidininkas magnetiniame lauke. Nuolatinės srovės mašinos veikimo principas. Nuolatinės srovės generatoriaus veikimo principas. Nuolatinės srovės mašinos sandara. Nuolatinės srovės variklių paleidimas ir reversavimas. Nuolatinės srovės variklių greičio reguliavimas. Asinchroninis variklis. Trifazis sukamasis magnetinis laukas. AV veikimo principas. AV sandara. Statoriaus ir rotoriaus apvijų EVJ. AV magnetinis laukas. AV sukimo momentas ir mechaninė charakteristika. AV darbo charakteristikos. AV su trumpai sujungtu rotoriumi paleidimas. AV su faziniu rotoriumi mechaninė charakteristika ir paleidimas. AV greičio reguliavimas ir reversavimas. Vienfaziai AV. Elektros energijos tiekimas. Elektros energijos tiekimo sistema. Laidų skerspjūvio parinkimas. Elektros tinklų apsauga. Elektrinis apšvietimas. Optinė spinduliuotė. Akis – spinduliavimo srauto imtuvas. Pagrindiniai šviesos dydžiai ir vienetai. Kaitinamoji lempa. Liuminescencinė lempa. Didžiaslėgė gyvsidabrio lempa. Didžiaslėgė metalų halogenų lempa. Didžiaslėgė natrio lempa. Šviesos įtaisai. Apšvietimo skaičiavimas nuo taškinio šaltinio. Skaityti daugiau
Elektriniai filtraiElektriniai filtrai. Elektrinių filtrų paskirtis ir klasifikacija. Tipinės filtrų grandys ir jų charakteristikos. Virpesių pralaidumo sąlygos filtre. Žemo dažnio filtrai. Aukšto dažnio filtrai. Juostinis filtras. m tipo filtrai. m filtrų sudarymo pricipai. Nuoseklusis m filtras. Lygiagretusis m filtras. Skaityti daugiau
Elektriniai matavimai (2)Įvadas į metrologiją. Metrologijos kategorijos. Metrologijos sritys. Matavimų susietumas ir kalibravimas. Matavimo etalonai. Metro konvencija. Euromet. Eurolab. Eurachem. Coomet. Oiml. Welmec. Matavimo vienetai. Pagrindiniai si vienetai. Pagrindinių si vienetų apibrėžimai. Elektriniai matavimai. Svarbiausios matavimų sąvokos. Matavimo paklaidos. Tiesioginės atskaitos prietaisai. Prietaisų charakteristikos ir ženklai skalėse. Skaitmeniniai matavimo prietaisai. Patobulinto keitiklio analogas – kodas schema. Lygiagretaus keitiklio (flash converter) schema. Integruojantis keitiklis kodas – analogas. Srovės ir įtampos matavimas. Srovės matavimas. Srovės transformatoriai. Įtampos matavimas. Įtampos matavimo transformatoriai. Galios ir energijos matavimas. Energijos vienfazėje grandinėje matavimas. Fazinio kampo ir dažnio matavimas. Elektrinių parametrų matavimas. Varžos matavimas ommetru. Varžos matavimas megommetru. Varžos matavimas ampermetru ir voltmetru. Varžos matavimas tilteliu. Induktyvumų ir talpumų matavimas. Neelelektrinių dydžių matavimas elektriniais matuokliais. Neelektrinių dydžių keitikliai. Bendrosios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Matavimai elektros instaliacijoje. Bendrieji reikalavimai. Elektriniai matavimai. Skaityti daugiau
Elektronika (10)Asinchroninio variklio paleidimas žvaigžde, trikampiu. Grandinė, kurios varža aktyvinė. Grandinė, kurios varža induktyvinė. Elektrine varža ir laidumas. Matavimo vienetai. Elektros energijos šiluma, Džoulio-Lenco dėsnis. Laidų elektrine apkrova, apsauga nuo perkrovimų. Laidų elektrinė apkrova ir jų apsauga nuo perkrovų. Srovės galingumas, darbas, matavimo elementai. Omo dėsnis pilnai grandinei. Perdavimai į rumpelinį skyrių su rankinio telegrafo pagalba. Veikimo principas. Schema: nuolatines srovės variklio paleidimas priklausomai nuo srovės. Kirchhofo dėsniai ir jų pritaikymas sudėtingų grandinių skaičiavimui. Priešgaisrinė signalizacija laive, veikimo principas. Kitos signalizacijos laive. Kintamos srovės variklio paleidimas aktyvinių varžų ir autotransformatoriaus pagalba (schema). Rezistorių jungimo būdai. Magnetinė indukcija. Magnetinis srautas. Srovės magnetinis laukas. Tiesus laidininkas magnetiniame lauke kairiąja ranka. Dinaminis stabdymas Generatoriaus EVJ gavimas. Grandinė su aktyviąja varža. Tarpusavio indukcija. EVJ. Transformatorius. Kintamoji srovė. Sinusinės EVJ gavimas. Grandinė, kurios varža induktyvinė. Komutacine įranga. Trifazės srovės galingumas. Imtuvu jungimas trikampiu. Skaityti daugiau
Elektronikos pagrindaiElektronikos pagrindai. Pagrindinės sąvokos. Radioelektoninių mazgų elementai ir bendrosios charakteristikos. Signalai, jų klasifikacija. Grįžtamasis ryšys. Informacijos teorijos elementai. Elektrovakuuminiai prietaisai. Bendrosios pastabos. Diodas. Tetrodas. Triodas. Pentodas. Dar šis tas apie elektrovakuumines lempas. Elektroniniai vamzdžiai. Puslaidininkiai elektronikoje. Bendrosios pastabos. Savasis ir priemaišinis puslaidininkių laidumas. Puslaidininkiniai prietaisai, veikiantys laidumo kitimo principu. Termorezistorius. Fotorezistorius. Varistoriai. p - n sandūra. p - n sandūros suformavimas. p - n sandūra, veikiant išoriniam įtampos šaltiniui. Puslaidininkiniai diodai. Diodų modifikacijos. Dvipolis tranzistorius. Bendrosios žinios. Tranzistoriaus darbas statiniu režimu. Stiprinimas tranzistoriumi. Tranzistorių jungimo schemos. Tranzistoriaus maitinimas ir darbo stabilizavimas. Tranzistoriaus charakteristikos. Tranzistoriaus parametrai. Kai kurios tranzistorių ypatybės. Tranzistoriaus darbo režimas. Tranzistoriaus darbas impulsiniu režimu. Lauko tranzistoriai ir tiristoriai. Lauko tranzistoriai. Tiristoriai. Puslaidininkiniai optoelektroniniai prietaisai. Fotodiodai. Puslaidininkiniai fotoelementai. Fototranzistoriai. Fototiristoriai. Šviesos diodai. Optronai. Mikroelektronika. Bendrosios žinios. Plėvelinės ir hibridinės IS. Puslaidininkinės IS. Skaityti daugiau
Elektroninė aparatūraElektroninės aparatūros (EA) klasifikavimas. EA eksploatavimo sąlygos. Aparatūros eksploatavimo sąlygos priklauso ir nuo patalpos arba priedangos, kurioje ji patalpinta (5 kategorijos). Elektroninės aparatūros (EA) eksploatavimas Žemėje. Jūrose ir vandenynuose. Išorės faktoriai. Eksploatavimo reikalavimai. Konstrukcijos ir technologijos reikalavimai. Po išsamios analizės konstruktorius numato gaminamojo prietaiso gamybos procesus projektuojamajam gaminiui. Patikimumo terminai. Patikimumo sąvokoje yra tokie terminai. Patikimumas. Elektroninės aparatūros (EA) komponentų patikimumas. Elektroninės aparatūros (EA) komponentų patikimumas. Elektroninės aparatūros (EA) patikimumas projektavimo metu. Rezervavimas. Elektroninės aparatūros (EA) patikimumas eksploatavimo metu. Skaityti daugiau
Elektroniniai matavimo prietaisaiElektroniniai matavimo prietaisai. Lygintuviniai prietaisai. Elektroninis voltmetras. Elektroninis oscilografas. Skaitmeninis voltmetras. Registruojantieji prietaisai. Savirašiai prietaisai. Optinis oscilografas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Elektroniniai vamzdžiaiElektroniniai vamzdžiai. Elektrostatinio valdymo elektroniniai vamzdžiai. Elektronų patranka. Kreipimo sistema. Ekranas. EV parametrai. Skaityti daugiau
Elektros aparatai (2)Įvadas. Magnetinės grandinės. Oro tarpų magnetinis laidumas. Nuolatinės srovės elektromagnetų dinamika. Nuolatinės ir kintamos srovės elektromagnetų charakteristikų palyginimas. Kontaktų konstrukcija. Jiems naudojamos medžiagos. Kontaktų pereinamoji varža. Elektros lankas. Nuolatinės srovės elektros lanko degimo ir gesinimo sąlygos. Kintamos srovės elektros lanko degimo ir gesinimo sąlygos. Lanko gesinimo būdai naudojami elektros aparatuose. Kontaktų darbas trumpojo jungimo metu. Šilumos perdavimo būdai iš kūno vidaus ir nuo paviršiaus. Šiluminiai pereinamieji procesai ir darbo rėžimai. Kirtikliai ir paketiniai išjungikliai. Saugikliai. Saugiklių parinkimas. Automatiniai orinia išjungikliai. Nuolatinės srovės kontaktoriai. Kintamos srovės kontaktoriai, magnetiniai paleidikliai. Komandų aparatai. Relės. Elektromagnetinės relės. Poliarizuotos relės. Elektromagnetinės nuolatinės srovės laiko relės. Elektroninės laiko relės. Šiluminės relės. Matavimo keitikliai. Skaityti daugiau
Elektros įrangaElektros pavaros pagrindai. Elektros pavaros mechaninės charakteristikos. Pagrindinės žinios apie elektros pavaros mechaniką. Pagrindinės žinios apie elektros pavaros mechaniką. Supratimas apie elektros variklių ir gamyklinių mechanizmų mechanines charakteristikas. Pastovios srovės nepriklausomo sužadinimo variklio mechaninės charakteristikos. Variklių su pastovia srove, nekintančiu magnetinio sužadinimo srautu, elektros mechaninės charakteristikos. Pastovios srovės variklio elektromechaninės charakteristikos nustatymas. Pastovios srovės variklio elektromechaninės charakteristikos, kai inkaro apvija maitinama nuo tiristorinio keitiklio. Asinchroninio variklio mechaninės charakteristikos. Asinchroninio variklio natūralios mechaninės charakteristikos brėžimas. Kolektorinių kintamosios srovės variklių mechaninės charakteristikos. Elektrinių pavarų sukimosi dažnio reguliavimas. Reguliuojamų elektrinių pavarų pagrindiniai įvertinimo kriterijai. Nuolatinės, nepriklausomai sužadintos variklio srovės, sukimosi dažnio reguliavimas. Asinchroninio variklio sukimosi dažnio reguliavimas asinchroninio variklio su trumpai sujungtu rotoriumi dažnio reguliavimas. Asinchroninio variklio su faziniu rotoriumi dažnio reguliavimo būdai. Pereinamieji procesai elektros pavarose. Pagrindinės sąvokos. Bendras požiūris į judėjimo lygties sprendimą. Elektros pavaros įsibėgėjimo ir stabdymo laiko apytikslio skaičiavimo metodas. Asinchroninio variklio su trumpo jungimo rotoriumi įsibėgėjimo (paleidimo) skaičiavimas. Variklio galingumo parinkimas. Bendrieji teiginiai. Variklio perkaitimo procesas elektros variklių darbo režimas. Variklio galingumo parinkimas esant ištisiniam darbo režimui variklio galingumo parinkimas esant pakartotinai - trumpalaikiam darbo režimui. Poligrafinių mašinų automatinio valdymo elektomechaninių sistemų elementai. Kontaktiniai elektriniai valdymo aparatai, apsaugos aparatai ir signalizacijos. Bendros žinios. Rankinio valdymo aparatai. Bendros relinių elementų savybės ir charakteristikos. Elektromagnetinių relių veikimo principas. Esminės elektromagnetinių relių su pastovios srovės ritėmis charakteristikos. Pagrindinės elektromagnetinių relių su kintančios srovės ritėmis charakteristikos. Įtampos relės, srovės, tarpinės relės, gerkoninės relės. Laiko relė. Kontaktoriai. Magnetiniai laiptai (pakopos). Komandiniai aparatai. Apsaugos aparatai. Aparatai signalizacijos. Specialios elektrinės mašinos ir aparatai. Dvifaziai asinchroniniai varikliai. Žingsniniai varikliai. Elektromagnetinės movos. Elektromagnetai. Tachogeneratoriai. Besisukantys transformatoriai ir fazei jautrūs lygintuvai. Selsinai. Elektroniniai mazgai tranzistoriuose ir mikroschemose. Nuolatinės srovės stiprintuvai elektrinių pavarų valdymo schemoms. Nuolatinės srovės stiprintuvų dinaminės savybės tiesinių integralinių mikroschemų bazėje. Bekontaktinių sistemų valdymo mazgai. Invertoriai ant tranzistorių. Tiristoriniai jutikliai. Pagrindinės tiristoriaus charakteristikos.Mažo galingumo tiristoriniai jutikliai. Vidutinio ir didelio galingumo tiristoriniai keitikliai. Fazinių sistemų valdymas tiristoriais. Supaprastintos fazinio valdymo sistemos mažo galingumo tiristoriniams keitikliams. Optinių tiristorių valdymas. Tiristorių invertoriai. Matavimo elementai. Bendros žinios. Mechaniniai kelio jungikliai. Kontaktiniai storio jutikliai. Indukciniai kelio jungikliai. Tūrinis ir autogeneratorinis kelio jungikliai. Reostatiniai pasislinkimo jutikliai. Indukciniai pasislinkimo jutikliai. Magnetiškai tamprūs jutikliai jėgos matavimui (presduktoriai). Srovės ir įtampos jutikliai. Variklio inkaro srovės jutiklis srovės matavimo transformatoriaus bazėje. Variklio inkaro srovės jutiklis diferencialinio diodinio optrono bazėje. Variklio inkaro įtampos jutiklis diferencialinio diodinio optrono bazėje. Uždavimo grandinių elementai. Maitinimo blokai. Potenciometrinis nustatymo įrenginys. Nustatymo įrenginys tolygiam automatiniam paleidimui su pasirinkto greičio įsiminimu. Nustatymo įrenginys sklandžiam pusiau automatiniam mašinos paleidimui be pasirinkto greičio įsiminimo. Sulyginimo mazgas. Kintamos įtampos stabilizatoriai. Nuolatinės įtampos stabilizatoriai. Mažo galingumo maitinimo blokai. Vidutinio ir didelio galingumo maitinimo blokai. Poligrafinių mašinų automatinio valdymo elektros pavaros ir sistemos. Uždaros kintamos srovės automatinio valdymo sistemos. Asinchroninių variklių su trumpai uždaru rotoriumi valdymas kontaktinės relės aparatūra. Asinchroninio variklio su faziniu rotoriumi valdymas. Dvifazio asinchroninio variklio valdymas. Sinchroninio mažo galingumo variklio valdymas. Asinchroninio variklio su trumpai jungtu rotoriumi valdymas. Autotransformatorinis valdymas. Nuolatinės srovės iki 0,5 kw variklio valdymas. Žingsninio elektros variklio valdymas. Uždarosios sistemos automatinės elektros pavaros valdymas. Bendroji padėtis. Paprastos uždaros AVS pastovios srovės elektros variklio greičio reguliavimas. Dinaminis sistemos režimas su grįžtamuoju ryšiu pagal greitį. Laiko pavaros elektromechaninė pastovioji. Pastovios srovės variklio perdavimo funkcija. Kitų sistemos elementų perdavimo funkcijos. CAY struktūrinė schema ir jos parametrų skaičiavimas. Uždara sistema su įtampos atbuliniu ryšiu ant variklio inkaro. Inkaro įtampos ir variklio kampinio sukimosi momento apribojimai. Elektros pavaros greitėjimo automatizacija. Funkcinės automatizuotų elektros pavarų schemos. Elektros pavara su priklausoma reguliavimo sistema. Priklausomo reguliavimo principas. Tristorinės elektropavaros struktūra. Inkaro srovės reguliavimo kontūras. Variklio greičio reguliavimo kontūras. Sistemos statinio režimo skaičiavimai. Reguliatorių bloko schema. Priklausomos reguliavimo sistemos skaičiavimo pavyzdys. Spausdinimo ir brošiūravimo-įrišimo mašinų elektros įrengimai. Tigelinių ir plokščiosios spaudos mašinų elektros įrengimai. Pagrindiniai tigelinių ir plokščiosios spaudos mašinų elektros pavaroms keliami reikalavimai. Pagrindinė plokščiosios spaudos mašinos elektros pavara su asinchroniniu varikliu. Pagrindinė plokščiosios spaudos mašinos elektros pavara su pastovios srovės varikliu ir vienfaziu tiristoriniu transformatoriumi. Plokščiosios spaudos mašinų papildomi elektros įrenginiai. Komplektinis įrenginys BTL 3101, naudojamas plokščiosios spaudos mašinų elektros pavarose. Plokščiaspaudės mašinos TTC-6 elektros įrengimai su komplektine įranga бtji 3101. Lakštinių rotacinių mašinų elektros įrenginiai. Reikalavimai keliami pagrindinei lakštinės-rotacinės. Mašinos elektros pavarai. Pagrindinė lakštinės - rotacinės mašinos elektros pavara su pastovios srovės elektros pavara ir valdomu keitikliu. Įrenginio, kontroliuojančio lapų padavimą mazgai. Pagrindinė rotacinės lapinės spaudos mašinos elektros pavara su reversu variklio sužadinimo grandinėje. Ruloninių rotacinių spaudos mašinų elektriniai įrengimai. Rotacinių ruloninių spaudos mašinų pagrindinės elektros pavaros reikalavimai. Pagrindinė elektros pavara ruloninėse rotacinėse spaudos mašinose su ribota variklio inkaro srove ir reostatiniu greičio davikliu. Pagrindinė ruloninių rotacinių spausdinimo mašinų su pajungimo valdymo sistema elektros pavara. Ruloninių rotacinių spausdinimo mašinų pagrindinė elektros pavara su rekooperatyviniu stabdymu. Inkaro grandinės funkcinė schema. Funkcinė grandinės sužadinimo schema. Relinė valdymo schema. Elektros gandinės elementų ir jos mazgų užduotys esant skirtingom valdymo komandom. Tiristorinis keitiklis tk-i ir fazinio valdymo sistema fvs- i. Tiristorinis keitiklis tk-s ir fazinio valdymo sistema fvs-s. Srovės ssj ir isj jutikliai. Komparatoriai. Reguliatorių gr, isr, ssr ir korekcijos grandinės. Principinės schemos. Skaitmeninis greičio daviklis (sgd). Pagalbinis maitinimo blokas. Tarpiniai procesai elektros grandinėje. Pagalbinė elektrinė įranga ruloninėms rotacinėms spausdinimo mašinoms. Brošiūravimo įrišimo mašinų elektroninė įranga. Bendra brošiūravimo įrišimo mašinų elektroninė įrangos charakteristika. Popieriaus pjovimo įrenginių elektroninė įranga. Vienpeilės popieriaus pjovimo mašinos br-139 elektroninė įranga. Tripeilės pjovimo mašinos 3brt-125/450 elektros įrenginiai. Lankstymo ir parinkimo mašinų elektros įrenginiai. Siuvimo (siūlais) mašinų elektros įrenginiai. Klijavimo automato TP-420-1 elektriniai įrenginiai. Poligrafinių įmonių elektros tiekimas ir saugumo technikos klausimai. Pagrindiniai reikalavimai elektros tiekimui. Poligrafinių įmonių skirstymas atsižvelgiant į naudojamą galingumą. Ansformatorinių pastočių schemos. Cechinių elektros tinklų schemos ir konstrukcijo. Laidų skerspjūvių, lydžių saugiklių ir automatų parinkimas esant vardinėms srovėms. Keletas saugumo technikos aspektai. Pagrindai. Apsauginis įžeminimas. Priedai (2). Skaityti daugiau
Elektros mašinos (2)Transformatoriaus atstojamoji elektrinė schema. Trifazio asinchroninio variklio sukimosi reguliavimo būdai. Ryškiapolio sinchroninio generatoriaus elektrovarų lygtys. Vektorinę diagrama. Nuolatinės srovės mašinų pirmos ir antros eilės išlyginantieji sujungimai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Elektros mašinų remontasElektros mašinų valdymas valdikliais. Variklių apsauga. Variklio vibracinis aktyvumas. Elektros mašinos apžiūra, defektų nustatymas ir paruošimas remontui. Padrikųjų statoriaus apvijų gaminimas. Nuolatinės srovės mašinų apvijų remontas ir gaminimas. Kontaktinių žiedų ir kolektoriaus remontas. Trumpai sujungiančiojo mechanizmo ir šepečių laikiklių remontas. Rotorių ir inkarų bandažo remontas. Apvijų impregnavimas ir džiovinimas. Guolių skydų, velenų ir guolių remontas. Šerdžių remontas. Surinkimas, kontrolė ir bandymai. Skaityti daugiau
Elektros tinklai (3)Aktyvios ir reaktyvios galios balansai. Reaktyvios galios ir įtampos reguliavimas sisteminiuose tinkluose. Laido lygčių balansas. Savarankiškos skirstomųjų tinklų įmonės veikla. Elektros energetikos sistemų darbo režimo valdymo uždaviniai. Statinės reaktyviosios galios kompensacinės charakteristikos. Mechaninės apkrovos. Elektros prekyba restrūkturizuotoje sistemoje. Aktyviosios galios balanso valdymas. Tiristoriaus valdomų kondensatorių darbas. Skirstomojo tinklo neutralės kompensavimas. Generuojamosios galios ir dažnio reguliavimas. Statinės reaktyviosios galios kompensavimas. Kritinis tarpstrypis. Dažnio kokybės kriterijai. Reaktyvioji galia elektros tinkluose. Kritinė temperatūra. Valdymo paklaida. Reaktyviosios galios šaltiniai aukštos įtampos linijose. Energetikos poveikis gamtai. Geriausios apkrovos tarp šiluminių elektrinių generatorių pasiskirstymas. Galios nuostatos. Įvertinimas galios paskirstymo uždaviniai. Optimalus G galios pasiskirstymas tarp šiluminių ir hidraulinių elektrinių sistemų. Elektros sistemoje galimos avarijos. Nesimetriniai režimai. Generuojamų galių pasiskirstymas tarp rajono elektrinių. Skirstomųjų tinklų priežiūros darbai. Reaktyviosios galios šaltiniai. Sinchroniniai kompensatoriai. Generatorių ekonomiškumo charakteristikos. Reaktyviosios galios šaltiniai aukštos įtampos linijose. Remontas ir jų valdymas. Geriausios apkrovos tarp šiluminių elektrinių generatorių pasiskirstymas. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (26)Sinusinės elektrovaros gavimas. Momentinė (akimirkinė) vertė, amplitudė, periodas, dažnis. Fazė, pradinė fazė, kampinis dažnis, fazių skirtumas. Sinusinio dydžio vidutinė vertė. Sinusinio dydžio efektinė vertė. Sinusinių dydžių vaizdavimas sukamaisiais vektoriais (fazoriais). Sinusinio dydžio diferencialo (išvestinės) vaizdavimas. Sinusinio dydžio integralo vaizdavimas. Elektros grandinės elementų parametrai. Aktyvioji varža sinusinės srovės grandinėje. Induktyvumas sinusinės srovės grandinėje. Talpa sinusinės srovės grandinėje. Nuosekliojo elementų jungimo įtampos. Įtampų trikampis. Omo dėsnis. Kompleksinė ir pilnutinė varža. Varžų trikampis. Įtampos ir srovės fazių skirtumas. Kompleksinis laidis. Lygiagrečiojo elementų jungimo srovės. Srovių trikampis. Laidžių trikampis. Momentinė galia. Kirchhofo lygtys. Aktyvioji galia. Reaktyvioji galia. Kompleksinė, pilnutinė galia. Galių trikampis. Galių balansas. Įtampų rezonansas. Nuosekliojo rezonansinio kontūro energija. Nuosekliojo kontūro dažninės charakteristikos. Srovių rezonansas. Lygiagrečiojo kontūro dažninės charakteristikos. Energijos tiekimo linija. Abipusis induktyvumas. Bendravardžiai gnybtai. Kontūro įtampų lygtys ritėms su abipusiu induktyvumu. Nuoseklusis ričių su abipusiu induktyvumu jungimas (suderintojo jungimo atvejis). Nuoseklusis ričių su abipusiu induktyvumu jungimas (priešinio jungimo atvejis). Eksperimentinis abipusio induktyvumo nustatymas. Trifazės grandinės jungimas žvaigžde. Skaityti daugiau