Šperos.lt > Elektronika > Elektronikos namų darbai
Elektronikos namų darbai

(153 darbai)

Rezonansinių grandinių parametrai ir charakteristikos (3)Nuoseklaus virpesiu kontūro schema. Srovės modulio ir argumento priklausomybes nuo apibendrintojo dažnio. Normuotos srovės amplitudės ir fazės dažninės charakteristikos. Lygiagretaus virpesių kontūro schema. Kompleksinės varžos modulio ir argumento, taip pat realios ir menamos dalių priklausomybės nuo dvikontūrės sistemos schema. Atvirojo kontūro normuotosios srovės modulio ir argumento priklausomybės. Išvados. Skaityti daugiau
Signalai ir grandinės (3)Užduotys. Kompiuteriu pagal reikalavimus nubraižyti principinę elektrinę schemą bei ją aptarti. Ištirti duotos grandinėlės DACh ir DFCh. Grafiškai rasti grandinėlės pralaidumo juostą. Ištirti grandinėlės pereinamąsias charakteristikas. Apibendrinti namų darbo rezultatus, parašyti išvadas. Skaityti daugiau
Signalai ir grandinės (4)Lygiagretus kontūras. Duota. Elektrinis filtras. Aukštųjų dažnių filtrai. Ilgųjų linijų pagrindiniai parametrai. Skaityti daugiau
Signalai ir grandinės (5)Apskaičiuoti ir nubraižyti duotos grandinės dažnines amplitudės ir fazės charakteristikas. Nustatyti grandinės pralaidumo juostą. Duotieji duomenys. Darbo schema. Schema sujungta programa "Electronics workbench". Supaprastinta darbo schema. Skaičiavimai. Grandinėlės dažninė amplitudės charakteristika. Grandinėlės dažninė fazės charakteristika. Išvados. Skaityti daugiau
Signalai ir grandinės. Amplitudės moduliacijaĮvadas. Moduliuotosios amplitudės virpesiai ir jų spektrai. Moduliuotosios amplitudės virpesių galia. Sudėtinga MA virpesių moduliacija. Skaityti daugiau
SiurbliaiAnotacija. Įvadas. Tyrimo tikslas: ištirti, kaip būtų galima sumažinti siurblių energijos nuostolius, padidinti našumą. Bendros žinios apie siurblius. Siurblių klasifikavimas. Siurblio veikimo principas. Siurblio konstrukcija. Siurblių palyginimas. Energijos nuostoliai siurbliuose. Nuostolių mažinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Skaitmeninė komutacijaSkaitmeninės komutacijos individualus darbas. Skaitmeninės komutacijos individuali užduotis. Duota. Telefono tinklą sudaro skaitmeninė ATS1 su nuotoliniais komutaciniais blokais RSS(1 pav.); gyventojų skaičius mieste. Abonentų skaičius. Abonentų struktūrinė sudėtis. Užduotis. Sprendimai. Išvados. Skaityti daugiau
Skaitmeninė komutacija (2)Apkrovų ir įrenginių kiekio telefono tinkle skaičiavimas. Duota. Užduotis. Darbo eiga. Rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Skaitmeninio perdavimo sistemos (2)Užduotis. Varžos skaičiavimas. Induktyvumo skaičiavimas. Talpumo skaičiavimas. Laidumo skaičiavimas. Antrinių parametrų skaičiavimas ir priklausomybių nuo dažnio atvaizdavimas. Banginės varžos skaičiavimas. Linijos slopinimų koeficientų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Skaitmeninis signalų apdorojimas (2)Duotas analoginis signalas: Užrašykite kompleksines eksponentes, atitinkančias šią išraišką. Raskite Argando diagramoje jų koordinates, kai t = 1. Koks yra signalo dažnis?Kiek laiko trunka vienas ciklas? Nubraižykite pirmus du signalo ciklus. Signalas diskretizuojamas 1000 atskaitų per sekundę diskretizavimo greičiu. Raskite diskretaus laiko signalo išraišką. Nustatykite ar diskretaus laiko signalas yra periodinis. Signalas cos(2π ∙ 300t) diskretizuojamas 1000 atskaitų / sekundę greičiu. Raskite atskaitų reikšmes diskrečiaisiais laiko momentai n = 0, 1, 2 ... 9. Nubraižykite šias 10 atskaitų. Ar gautas signalas periodinis? Ar diskretizuojant analoginį signalą kitais diskretizavimo dažniais galima gauti tą patį periodą? Pakartokite a) dalį signalui cos(2π ∙1300t). Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą 600 Hz kosinusinę x(t) diskretizavimo greičiu 1000 atskaitų/sekundę. Atskaitos yra tiesiogiai siunčiamos į keitiklį S/A, o gautas išėjimas y(t) praeina pro atkūrimo filtrą. Nubraižykite po vieną signalų x(t) ir y(t) periodą. Atvaizduokite signalus dažnių srityje. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą analoginį signalą diskretizavimo greičiu 1000 atskaitų/sekundę. Nustatykite ar vyks dažnių persidengimas šiais atvejais: Analoginis signalas yra 300 Hz dažnio kosinusinė; Analoginis signalas yra 700 Hz dažnio kosinusinė; Analoginis signalas yra 1300 Hz dažnio kosinusinė. Kiekvienam šių atvejų nubraižykite analoginio ir diskretaus laiko signalų dažnius intervaluose nuo 0 iki 2000 Hz. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą signalą, turintį 20 000 Hz dažnių juostą. Signalo spektras stačiakampio formos. Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 30 000 atskaitų/sekundę greičiu? Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 35 000 atskaitų/sekundę greičiu? Skaityti daugiau
Skaitmeninis signalų apdorojimas (3)Darbo užduotis. Diskrecinių sistemų sistemos funkcijų sudarymas. ADCh, FDCh ir impulsinių charakteristikų skaičiavimas. Atvirkštinių sistemų sistemos funkcijų skaičiavimas. Sistemų funkcinė schemos. Skaityti daugiau
Skaitmeninis signalų apdorojimas (4)1 variantas. Duota analoginis signalas. Užrašykite kompleksines eksponentes, atitinkančias šią išraišką. Raskite Argando diagramoje jų koordinates, kai t=1. Koks yra signalo dažnis Hz? Kiek laiko trunka vienas ciklas? Braižykite pirmus du signalo ciklus. Signalas diskretizuojamas 1000 atskaitų/sek diskretizavimo greičiu. Raskite diskretaus laiko signalo x(n) išraišką. Nustatykite, ar diskretaus laiko signalas yra periodinis. Braižykite. Čia Ω, ω atitinkamai yra analoginio ir diskretaus signalo dažniai. Signalas diskretizuojamas 1000 atskaitų per sekundę greičiu. Raskite ataskaitų reikšmes diskrečiaisiais laiko momentais n=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Braižykite šias 10 ataskaitų. Ar gautas signalas yra periodinis? Ar diskretizuojant analoginį signalą kitais diskretizavimo dažniais galima gauti tą patį periodą? Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą 60 Hz kosinusinę x(n) diskretizavimo greičiu 100 atskaitų/sekundę. Atskaitos yra tiesiogiai siunčiamos į keitiklį S/A, o gautas išėjimas y(n) praeina pro atkūrimo filtrą. Braižykite po vieną signalų x(n), y(n) periodą. Atvaizduokite signalus dažnių srityje. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą 60 Hz kosinusinę x(n) diskretizavimo greičiu 100 atskaitų/sekundę. Atskaitos yra tiesiogiai siunčiamos į keitiklį S/A, o gautas išėjimas y(n) praeina pro atkūrimo filtrą. Braižykite po vieną signalų x(n), y(n) periodą. Atvaizduokite signalus dažnių srityje. Analoginis signalas yra 60 Hz kosinusinė. Analoginis signalas yra 110 Hz dažnio kosinusinė. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą signalą, turintį 1000000 Hz dažnių juostą. Signalo spektras yra stačiakampio formos. Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 1500000 ataskaitų per sekundę greičiu? Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 2000000 ataskaitų per sekundę greičiu? Išvados. Skaityti daugiau
Skaitmeninis signalų apdorojimas (5)I uždavinys. Duota analoginis signalas. Užrašykite kompleksines eksponentes, atitinkančias šią išraišką. Raskite Argando diagramoje jų koordinates. Koks yra signalo dažnis Hz? Kiek laiko trunka vienas ciklas? Braižykite pirmus du signalo ciklus. II uždavinys. Raskite diskretaus laiko signalo išraišką. Nustatykite ar diskretaus laiko signalas yra periodinis. Braižykite. Čia yra atitinkamai analoginio ir diskretaus laiko signalo dažniai. III uždavinys. Raskite atskaitų reikšmes diskrečiaisiais laiko momentais n = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Braižykite šias 10 atskaitų. Ar gautas signalas yra periodinis? Ar diskretizuojant analoginį signalą kitais diskretizavimo dažniais galima gauti tą patį periodą? IV uždavinys. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą 180 Hz kosinusinę x(t) diskretizavimo greičiu 300 atskaitų / sekundę. Atskaitos yra tiesiogiai siunčiamos į keitiklį S/A, o gautas išėjimas y(t) praeina pro atkūrimo filtrą. Braižykite po vieną signalų x(t), y(t) periodą. Atvaizduokite signalus dažnių srityje. V uždavinys. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą analoginį signalą diskretizavimo greičiu 200 atskaitų/sekundę. Nustatykite ar vyks dažnių persidengimas šiais atvejais: Analoginis signalas yra 60 Hz dažnio kosinusinė. Analoginis signalas yra 120 Hz dažnio kosinusinė. Analoginis signalas yra 220 Hz dažnio kosinusinė. VI uždavinys. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą signalą, turintį 2000 kHz dažnių juostą. Signalo spektras stačiakampio formos. Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 3100 k-atskaitų per sekundę greičiu. Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 3600 k-atskaitų per sekundę greičiu. Skaityti daugiau
Skaitmeninis signalų apdorojimas (6)I uždavinys. Duotas analoginis signalas. Užrašykite kompleksines amplitudes, atitinkančias šią išraišką. Raskite Argando diagramoje jų koordinates, kai t = 8. Koks yra signalo dažnis, Hz? Kiek laiko trunka vienas ciklas? Nubraižykite pirmus du signalo ciklus. Sprendimas. II uždavinys. Signalas diskretizuojamas 1000 atskaitų per sekundę diskretizavimo greičiu. Raskite diskretaus laiko signalo išraišką. Nustatykite ar diskretaus laiko signalas yra periodinis. Nubraižykite ir . Čia Ω, ω yra atitinkamai analoginio ir diskretaus laiko signalo dažniai. Sprendimas. III uždavinys. Signalas diskretizuojamas 1000 atskaitų/sekundę greičiu. Raskite atskaitų reikšmes diskrečiaisiais laiko momentais 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Nubraižykite šias 10 atskaitų. Ar gautas signalas yra periodinis? Ar diskretizuojant analoginį signalą kitais diskretizavimo dažniais galima gauti tą patį periodą? Sprendimas. IV uždavinys. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą 140 Hz kosinusinę diskretizavimo greičiu 200 atskaitų/sekundę. Atskaitos yra tiesiogiai siunčiamos į keitiklį S/A, o gautas išėjimas praeina pro atkūrimo filtrą. Nubraižykite po vieną signalų , periodą. Atvaizduokite signalus dažnių srityje. Sprendimas. V uždavinys. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą analoginį signalą diskretizavimo greičiu 100 atskaitų/sekundę. Nustatykite ar vyks dažnių persidengimas šiais atvejais: Analoginis signalas yra 15 Hz dažnio kosinusinė; Analoginis signalas yra 50 Hz dažnio kosinusinė; Analoginis signalas yra 100 Hz dažnio kosinusinė. Kiekvienam šių atvejų nubraižykite analoginio ir diskretaus laiko signalų dažnius intervaluose nuo 0 iki 200 Hz. Sprendimas. VI uždavinys. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą signalą, turintį 1000 kHz dažnių juostą. Signalo spektras yra stačiakampio formos. Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 1300 k-ataskaitų per sekundę greičiu? Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 1700 k-ataskaitų per sekundę greičiu? Sprendimas. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Skaitmeninis valdymas energetikoje: technologija "Smart power grid"Kas yra "Smart" technologija? Smart technologija elektros energetikoje. "Protingas" skaitiklis (Smart meters). SCADA sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Struktūrizuotos kabelinės sistemos projektavimasPradiniai duomenys. Supaprastinta namo struktūra ir matmenys. Architektūrinė projektavimo stadija. Telekomunikacinė projektavimo stadija. Horizontaliojo posistemio projektavimas. Vidaus magistralių posistemio projektavimas. Administravimo posistemės projektavimas. Sujungiančiųjų ir galinių laidų kiekio ir ilgio nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Struktūrizuotos kabelinės sistemos projektavimas (2)Užduotis: suprojektuoti kabelinę sistemą trijų aukštų dviejų laiptinių gyvenamajam namui, paverčiant jį biuro patalpomis. Pastato išmatavimai. Pastato tipinio aukšto patalpų eksplikacija. a ir y reikšmės. Architektūrinė projektavimo stadija. Telekomunikacinė projektavimo stadija. Horizontaliosios posistemės projektavimas. Vidaus magistralių posistemės projektavimas. Administravimo posistemės projektavimas. Sujungiančiųjų ir galinių laidų kiekio ir ilgio nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Struktūrizuotos kabelinės sistemos projektavimas (3)Užduotis: Suprojektuoti gyvenamajame name kabelinę sistemą, kad namas tiktų biuro, darbo paskirčiai. Pradiniai duomenys. Architektūrinė projektavimo dalis. Telekomunikacinė projektavimo stadija. Horizontaliojo posistemio projektavimas. Vidaus magistralių posistemio projektavimas. Administravimo posistemio projektavimas. Jungiamųjų ir galinių laidų skaičiaus ir ilgio nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
SuvirinimasRankinio elektrolankinio suvirinimo individualus darbas. Sprendimas. Automatinis elektrolankinis suvirinimas po fliusu. Sprendimas. Sandūrinio vienpusio suvirinimo C02 dujose režimų skaičiavimas ir optimizavimas. Pradiniai duomenys. Skaityti daugiau
Suvirinimas (2)Rankinio elektrolankinio suvirinimo individualus darbas. Sprendimas. Automatinis elektrolankinis suvirinimas po fliusu. Duota. Sprendimas. Skaityti daugiau
...