Šperos.lt > Elektronika > Elektronikos namų darbai
Elektronikos namų darbai

(153 darbai)

Grandinių dažninių savybių analizėDuotoji grandinė. Darbo eiga. Ekvivalentinė duotai grandinėlei schema. Duotos grandinėlės DACH. Duotos grandinėlės DFCH. Bode plotter rodmenys, ieškant maksimalios galimos amplitudės. Bode plotter rodmenys, ieškant ribinio dažnio vertės. Grafikas, vaizduojantis pralaidumo juostą. Išvados. Skaityti daugiau
Grandinių dažninių savybių analizė (2)Skaičiavimai. Grandinei supaprastinti, dvi lygiagrečiai sujungtas varžą R1 ir talpą C pakeičiu kompleksine varža, kuri yra lygi šių elementų lygiagrečiajam jungimui, R2 pakeičiu kompleksine varža. Išvados. Skaityti daugiau
Harmoninės srovės grandinės analizėĮvadas. Užduotis. Harmoninės srovės grandinės tyrimo metodai. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Harmoninės srovės grandinės analizė (7)Sudaroma užduoties grandyno schema. Pertvarkomas nubraižytas grandynas, jam pritaikomas I ir II Kierchhofo dėsniai. Grandyno elementų kompleksiniai parametrai. Grandynas su kompleksiniais dydžiais. Kontūrinių srovių metodas. Išgaunamos akimirkinės reikšmės. Pagal I Kirchhofo dėsnį lygtį mazgo srovių vektorinė diagrama. Viso užduoties grandyno sujungimo taškų kompleksinių įtampų atžvilgiu 4–tojo mazgo vektorinė topografinė diagrama. Išvados. Skaityti daugiau
Harmoninės srovės grandinės analizė (8)Savarankiškas darbas Nr. 2. Darbo tikslas – išmokti taikyti simbolinį metodą ir dėsnius kompleksinio dažnio srityje, suvokti ryšį tarp simbolių ir laiko srities nežinomųjų. Darbo eiga: Pasirenkame šakų simbolių srovių kryptis ir pažymime schemoje. Remiantis pirmuoju ir antruoju Kirchhofo dėsniais, užrašomos nepriklausomos lygtys, kuriose nežinomieji yra šakų srovių kompleksinės amplitudės. Nubraižome nepriklausomų mazgų srovių vektorines diagramas. Nubraižome kontūrinių įtampų vektorines diagramas. Visas diagramas braižome esant vidurinei Rk reikšmei. Nubraižoma kintamojo elemento šakos modulio ir argumento priklausomybė nuo varžos didumo. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių elektros sistemos. Cecho elektros tiekimo schemaAntras namų darbas. Užduotis: Skaičiuojamojo – aiškinamojo rašto turinys: mechaninio – surinkimo cecho skaičiuojamosios apkrovos; cechinių TP galia ir kiekis; šynolaidžiai ir jų planas; aukštosios ir žemosios įtampų skirstomasis tinklas. Brėžiniai: cecho elektros tinklo schema; magistralinio ir skirstomojo šynolaidžių bei kitų aukštosios ir žemosios įtampų tinklo planas. Trumpas darbo aprašas. Cecho įrenginių specifikacija. Metodinių nurodymų specifikacija. Mechaninio - surinkimo cecho skaičiuojamosios apkrovos. Cechinių transformatorinių pastočių galia ir kiekis. Cecho elektros tinklo planas. Skaityti daugiau
Impulsinio maitinimo šaltinio maketasĮvadas. Tyrimo objektas. Darbo tikslas. Keliami uždaviniai. Projektavimo metodai. Projekto eiga. Impulsinių maitinimo šaltinių analogų apžvalga. Impulsinis maitinimo šaltinis U-formos korpuse, skirtas įvairiems pramonės ir buitiniams įrenginiams. Aprašymas. Reguliuojamos įtampos impulsinis maitinimo šaltinis. Reguliuojamas universalus impulsinis maitinimo šaltinis. Kompaktiškas impulsinis maitinimo šaltinis. 280W lygiagretaus jungimo impulsinis maitinimo šaltinis. 50W vieno išėjimo impulsinis maitinimo šaltinis. Diplominio projekto realizavimo metodai. Kai kurių apibrėžimų ir terminų pateikimas. Pagrindinės impulsinių maitinimo šaltinių struktūros. Pasirinkto metodo išsami analizė. Veikimo principas. Skaityti daugiau
Kaip pasidaryti multimedia projektoriųFizikos darbas tema "kaip pasidaryti multimedia projektorių". Nuoseklus darbų planas. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
KeturpoliaiTeorinė dalis. Darbo tikslas: apskaičiuoti tiriamos grandinės – dvipolio ir keturpolio grandinės funkcijas, nubraižyti jų amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas. Apskaičiuojame duotojo keturpolio A parametrų matricą. Pasinaudojant A parametrais apskaičiuojame. Keturpolio įėjimo impedansą (keturpolis atvirai sujungtas). Keturpolio įėjimo impedansą (keturpolis trumpai sujungtas). Keturpolio perdavimo funkciją. Išvados. Skaityti daugiau
Kintamosios srovės vienfazių ir trifazių elektrinių grandinių analizėPirmoji dalis. Kintamosios srovės vienfazių elektrinių grandinių analizė. Antroji dalis. Trifazių elektrinių grandinių analizė. Skaityti daugiau
Kompiuterių inžinerijaNuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas. Pagal pateiktą schemą parašyti lygtis taikant Kirchhofo dėsnius. Mazgų potencialų metodas. Kontūrų srovių metodas. Sprendimas. Galių balansas. Ekvivalentinio šaltinio metodas. Potencialų diagramos braižymas. Potencialų diagrama. Skaityti daugiau
Metrologija13 metrologijos uždavinių. Matuojant varžą r = 4 Ω grandinėje pratekėjo srovė I = 1A, o voltmetras parodė įtampą U = 5 V. Nubraižyti matavimo schemą ir rasti varžos matavimo absoliutinę ir santykinę paklaidas. Dešimt vienodų lempų sujungtos lygiagrečiai, o srovė per kiekvieną lempą I2 = 0,3 A. Ampermetras įjungtas į neišsišakojusią grandinės dalį rodo I1=3,7 A. Rasti ampermetro absoliutinę ir santykinę paklaidas. Varžos sujungtos pagal schemą. Neišsišakojusioje grandinės dalyje srovė I = 12 A, o I1=3 A, I2 = 5 A; ampermetras rodo I3 = 3,78 A. Rasti ampermetro absoliutinę ir santykinę paklaidas. Buvo matuota generatoriaus evj. Generatoriaus vidaus varža rI = 0,09 Ω. Rasti matavimo santykinę paklaidą. Rasti absoliutinę ir santykinę įtampos U matavimo paklaidas grandinėje, jei voltmetro parodymai U1 = 81 V, U2 = 69 V. Voltmetro vardinė įtampa Uv = 150 V, tikslumo klasė r1= 2 kΩ, r2= 3 kΩ voltmetro vidaus varža rv= 2 kΩ, įtampa U = 120 V. Kokie voltmetro parodymai (du) matuojant Ur1 ir Ur2 jei matavimai atliekami tuo pačiu voltmetru paeiliui. Rasti didžiausią galimą santykinę paklaidą matuojant el.energiją vatmetru, kurio vardinė galia 59 W, tikslumo klasė 0,5 matavimo laikas 2 min. su tikslumu 2 s. Vatmetras rodo 200W. Rasti santykinę tikimybę ir ribinę paklaidas ir nustatyti srovės matavimo rezultatą jei ampermetras parodė. Rasti suminę įtampą U didžiausią galimą santykinę paklaidą ją matuojant, jei įtampos išmatuotos ant rezistorių r1 ; r2; r3 lygios U1 = 110 V; U2 = 80 V. U1 ir U2 išmatuotos voltmetrais kuri vardinės įtampos 150 V ir tikslumo klasė 2.5, o įtampa U3 – voltmetru su vardine įtampa 50 V ir tikslumo klasė 1.5. Paskaičiuoti didžiausią galimą santykinę paklaidą matuojant srovę per r1, jei neišsišakojusioje grandinės dalyje ampermetras rodo 60 A, o ampermetras r1 grandyje rodo 35 A. Ampermetrų vardinės srovės 150 A ir tikslumo klasės 1.5: Du voltmetrai su vienodomis vardinėmis įtampomis 150 V, bet skirtingomis vidaus varžomis; pirmo 5 kΩ, o antrojo 3 kΩ; sujungti nuosekliai ir prijungti prie 220 V įtampos. Rasti kiekvieno voltmetro parodymus. Prie srovės transformatoriaus 200/5 prijungtas ampermetras su vardine srove 13 A. Koks prietaiso parodymas esant transformatoriaus vardinei srovei. Rasti koeficientą iš kurio reikia padauginti parodymus ir didžiausią galimą santykinę matavimo paklaidą antrinėje transformatoriaus grandinėje, jei prietaiso tikslumo klasė 1.0 Rasti sisteminės santykinės paklaidos dydį. Matavimui naudojamas miliampermetras, magnetoelektrinės sistemos su vardine srove 100 mA ir vidaus varža, esant temperatūrai 20oC; matuota buvo srovė 5 A patalpoje kurios temperatūra 45o (ampermetro vidaus varža vardinė, temperatūrinės kompensacijos nėra). Skaityti daugiau
Mikroprocesorinės sistemosĮvadas. Mikroprocesorinė sistema su 16 skilčių bendros paskirties procesoriumi. Operandų adresavimas mikroprocesoriuje Intel 8086. Sprendimas "Debug" programa. Išvados. Skaityti daugiau
Mikroprocesorių i8080 ir i8086 komandų sistema ir programavimas8 ir 16 skilčių mikroprocesoriai ir jų valdymas. Registrų blokas. Aritmetinis-loginis įtaisas. Duomenų ir komandų formatai. Operandų adresavimo būdai. Atminties laukų paskirstymas. Mikroprocesorių programavimas. 80x86 šeimos mikroprocesorių programavimas MS DOS programinėmis priemonėmis. Programa Debug. Programa CodeView. Programų vykdymas. 8 skilčių. Programos mnemoninis ir šešioliktainis kodai. Programos ir duomenų įvestis į УMK. Programos vykdymas ir gauti rezultatai. Programos patikrinimas. 16 skilčių. Programos mnemoninis ir šešioliktainis kodai. Programos ir duomenų įvestis į Debug. Programos vykdymas ir gauti rezultatai. Programos patikrinimas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Mikrovaldiklio PIC16C84 taikymasĮvadas. PIC mikrovaldiklių šeimos. Darbo našumas. Elektriškai perprogramuojama atmintis ir scheminis programavimas. KMOP technologija. Minimalūs gabaritai. Techninės charakteristikos. Mikrovaldiklių parametrai. Periferija. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Mobilusis telefonasMobilusis telefonas. Pasaulinis išdėstymas. Mobiliojo telefono kultūra ir papročiai. Mobiliojo telefono savybės. Technologija. Mobiliojo telefono žala. Ateities prognozės. Skaityti daugiau
Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas (18)Duota. Užduotis Duotai schemai parašyti lygtis pagal Kirchhofo dėsnius. Surasti šakų sroves kontūrų srovių metodu. Surasti šakų sroves mazgų potencialų metodu. Abiem metodais surastas sroves surašyti į lentelę, jas palyginti. Pradinei schemai sudaryti galių balansą. Apskaičiuoti I4 (per R4) ekvivalentinio šaltinio metodu. Nubraižyti potencialų diagramą kontūrui, apimančiam abu EVJ. Sprendimo eiga. Sprendimas. Išvada. Skaityti daugiau
Nuolatinės srovės grandinės analizė (6)Užduotis: Nuolatinės srovės grandinei: ekvivalentinių pakeitimu metodu rasti grandinės šakų sroves, rasti įtampą UAB, patikrinti šaltinio ir imtuvų galių balansą, skaičiavimo rezultatus pateikti lentelėje. Duomenys. Schema. Pilnoji grandinės varža. Šaltinio srovė. Galių balansas. Rezultatai. Skaityti daugiau
Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimasNamų darbas. Užduotys ir sprendimai. Skaityti daugiau
Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas (10)Variantas Nr. 1. Darbo užduotis: Pagal pateiktą schemą parašyti lygtis taikant Kirchhofo dėsnius. Surasti šakų sroves mazgų potencialų metodu. Surasti šakų sroves kontūrų srovių metodu. Abiem metodais surastas srovių vertes surašyti į lentelę, jas palyginti. Pagal pradinę schemą sudaryti galių balansą. Apskaičiuoti srovę I¬4 (per varžą R4) ekvivalentinio šaltinio metodu. Nubraižyti potencialų diagramą kontūrui, apimančiam abu elektrovaros (EV) šaltinius. Sprendimas. Skaityti daugiau
......