Šperos.lt > Elektronika > Elektronikos kursiniai darbai
Elektronikos kursiniai darbai

(167 darbai)

Ultra didelio integracijos laipsnio (ULSI) daugiasluoksnių sujungimų elektroterminių procesų modeliavimas ir simuliavimas SPICE terpėjeSantrauka. Įvadas. Šiluminės analizės metodika. Analitinis modelis ir prielaidos. SPICE elektroterminės simuliacijos metodologija. Modelio įvertinimas. Stacionarių procesų analizė. Temperatūrinis pasiskirstymas išilgai laidininkų. Via atskyrimo poveikis efektyviąjam kILD. Temperatūros kilimas daugiasluoksniuose metalo pjūvuose. Temperatūros įtaka RC grandims. Šiluminis kontaktas. Pereinamųjų procesų analizė. Analitinis modelis. SPICE simuliavimo metodologija. AlCu ir Cu sujungimų palyginimas. Via atskyrimo poveikis ir žemos kokybės (low-k) dielektrikai. Dirbtinio termo-via sluoksnio veikimas. Laidininko pločio ir aukščio santykio įtaka. Išvados. Skaityti daugiau
Ultratrumpųjų bangų siųstuvo projektavimasVirpesių formavimo ir generavimo kursinis darbas. Įvadas. Techninio lygio analizė. Siųstuvo struktūrinės schemos sudarymas. Galinės pakopos skaičiavimas. Kolektorinės grandinės maksimalaus režimo skaičiavimas. Bazės grandinės maksimalaus režimo skaičiavimas. Suderinimo su antena (fideriu) skiriamųjų ir blokavimo elementų skaičiavimas. Moduliatoriaus skaičiavimas. Tarpinių pakopų schemų parinkimas ir aprašymas. Maitinimo šaltinių parinkimas ir parašymas. Dažnių sintezatoriaus parinkimas ir aprašymas. Saugos sistemos elementų parinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Uždegimo sistema (2)Įvadas. Uždegimo sistema. Uždegimo sistemų tipai. Baterinė uždegimo sistema. Magnetinė uždegimo sistema. Elektroninės uždegimo sistemos. Tranzistorinė uždegimo sistema. Elektroninės bekontaktės uždegimo sistemos. Mikroprocesorinė uždegimo sistema. Kondensorinė uždegimo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Valdikliai (3)Suprojektuoti reaktoriaus užpildymo reagentais ir temperatūros automatinio reguliavimo sistemą, parenkant programuojamą valdiklį ir diskrecinių bei analoginių įvedimo ir išvedimo signalų modulius. Teorija. Reguliuojamas objektas. Darbas su ConCept. Pasirinkto valdiklio CPU pagrindiniai techniniai duomenys. Užpildymo reagentais valdymo pultas. Skaityti daugiau
Valdikliai (4)Valdiklių kursinis darbas. Remiantis laboratorinio darbo "Reaktoriaus temperatūros reguliavimas" p. 52-59 pavyzdžiu suprojektuoti reaktoriaus užpildymo reagentais ir temperatūros reguliavimo sistemą, parenkant valdiklį, analoginių ir diskretinių įvedimo bei išvedimo signalo modulius. Objektą-reaktorių imituoti atskiroje ConCept projekto sekcijoje. Dviejų reagentų įpilimui į reaktorių ir produkto išpylimui numatyti valdymo pultą. Atlikti temperatūros PID reguliatoriaus parametrų derinimą ir patikrinti reguliavimo kokybę ConCept imitatoriumi. To paties reguliatoriaus derinimą atlikti automatinio derinimo funkciniu bloku AUTOTUNE. Palyginti abiejų derinimų rezultatus. Reaktoriaus perdavimo funkcija temperatūrai, esant 50% užpildymo lygiui. Laiko pastoviosios T1 ir T2 priklauso nuo reaktoriaus užpildymo lygio. Tuščiam reaktoriui laiko pastoviosios T1 ir T2 sumažėja 30%, o užpildžius 100% padidėja 50%. Keičiantis užpildymo lygiui nuo 0 iki 100Į pereinamojo proceso perreguliavimas neturi viršyti 15%. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Žemo dažnio galios stiprintuvo veikimo principasAnotacija. Abstract. Įvadas. Darbo tikslai. Susipažinti su žemo dažnio galios stiprintuvo veikimo principu, pagrindiniais parametrais, paskaičiuoti parametrus. Teorinė dalis. Stiprinimo pakopos. Žemo dažnio struktūrinė schema. Žemo dažnio stiprintuvo struktūrinė schema. Elektrinė principinė schema. Skaičiavimai. Elementų sąrašas. Darbo rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žemų dažnių aktyvusis filtrasIdealaus ir realaus filtrų analizės etapai. Batervorto ir Čebyševo 2, 3, 4 ir 5 eilės (filtro prototipo eilė) amplitudės dažninių charakteristikų palyginimas. Polinomų koeficientai – optimalūs. Palyginimui pateikite amplitudės dažninių charakteristikų grafikus ir slopinimo reikšmes prie dažnių fc (fb) ir fs . Čebyševo 2, 3, 4 ir 5 eilės ( filtro prototipo eilė) amplitudės dažninių charakteristikų palyginimas. Polinomų koeficientai – optimalūs. Palyginimui pateikite amplitudės dažninių charakteristikų grafikus ir slopinimo reikšmes prie dažnių fc (fb) ir fs. Antros eilės realaus filtro schemos elementų įtakos amplitudės dažninei charakteristikai tyrimas. Elementų nominalines reikšmes keisti po vieną (padidinant 10-20%). Taip parinkti viso projektuojamo filtro schemos elementų standartines nominalines reikšmes, kad būtų išpildyti užduoties reikalavimai. Galima panaudoti reguliuojamas varžas (po vieną varžą kiekvienam antros eilės filtrui). Pateikite amplitudės dažninių charakteristikų grafikus po kiekvieno jūsų suprojektuoto idealaus ir realaus filtrų laipsnio. Duomenys. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
...