Šperos.lt > Elektronika > Elektronikos konspektai
Elektronikos konspektai

(45 darbai)

Telekomunikacinės sistemosSignalo spektras. Faktoriai mažinantys ryšio tikrumą. Ryšio linijos. Radijo ryšio linijos. Skaityti daugiau
Transformatoriai (2)Įvadas. Svarbiausios žinios apie transformatorius. Transformatoriaus darbo proceso fizikiniai pagrindai. Transformatoriaus apibrėžimas ir bendros pastabos. Galios transformatorių klasifikacija. Transformatorių sandara. Magnetolaidžiai. Apvijos. Izoliacija. Transformatorių įvadai. Aušinimo įrenginiai. Apsaugos įrenginiai. Transformatoriaus veikimas. Elektrovarų lygtys. Magnetovarų lygtys. Redukuotasis transformatorius. Transformatoriaus atstojamoji elektrinė schema. Transformatoriaus vektorinė diagrama. Trifazis transformatorius. Reiškiniai, vykstantys įmagnetinant transformatorių. Transformatorių atstojamosios elektrinės schemos, parametrų nustatymas bandymo būdu. Tuščiosios veikos bandymas. Trumpojo jungimo bandymas. Supaprastinta transformatoriaus vektorinė diagrama. Antrinės įtampos kitimas. Transformatoriaus išorinė charakteristika. Transformatoriaus nuostoliai ir naudingumo koeficientas. Transformatorių įtampos reguliavimas. Apvijų jungimo grupės ir lygiagretus transformatorių darbas. Įžanginės pastabos. Apvijų jungimo grupės. Lygiagretus transformatorių darbas. Pereinamieji procesai transformatoriuje. Pereinamųjų procesų bendroji charakteristika. Transformatoriaus jungimas į tinklą. Transformatorių trumpasis jungimas. Transformatorių viršįtampiai. Viršįtampių pobūdis ir jų atsiradimo priežastys. Transformatoriaus atstojamoji schema viršįtampiams. Pradinės įtampos pasiskirstymas transformatoriaus apvijose. Elektromagnetiniai virpesiai pereinamojo proceso metu. Transformatoriaus apsauga nuo viršįtampių. Specialieji transformatoriai. Trijų apvijų transformatoriai. Autotransformatorius. Suvirinimo transformatorius. Įtampos ir srovės matavimo transformatoriai. Kintamosios srovės fazių skaičiaus keitimo transformatoriai. Dažnio keitimo transformatorius. Darbas iliustruotas paveikslėliais (57). Skaityti daugiau
ValdikliaiTipinė programuojamo valdiklio techninės įrangos schema. Valdiklio programinės įrangos struktūra. Valdiklių programavimo paketų pagrindiniai uždaviniai ir jų tipai. Valdiklių konfigūracijos tipinė sandara. Valdiklių programos organizaciniai elementai (POU). Absoliutus ir simbolinis kintamųjų adresavimas. Loginių kintamųjų grupė. Sveikųjų skaičių kintamųjų grupė. Realiųjų skaičių ir laiko kintamųjų grupė. Masyvų ir struktūrų kintamieji. Kintamųjų pradinės reikšmės ir jų suteikimo būdai. Funkcijų kūrimas ir jų kvietimas į programas. Funkcinių blokų kūrimas ir jų kvietimas į programas. Loginės ir kintamųjų reikšmių palyginimo funkcijos. Kintamųjų duomenų tipų keitimo funkcijos. Perstūmimo, rotacijos ir išrinkimo funkcijos. Trigeriai ir jų taikymas. Taimeriai ir jų taikymas. Skaitikliai ir jų taikymas. Pagrindiniai kontaktų plano (LD) kalbos elementai. Pagrindiniai funkcinių blokų (FDB) kalbos elementai. Pagrindiniai komandų sąrašo (IL) kalbos elementai. Funkcijos ir funkciniai blokai. Pagrindiniai struktūrizuoto teksto (ST) kalbos elementai. Pagrindiniai nuoseklių veiksmų (SFC) kalbos elementai. Programos struktūros ryšių, šakojimų ir sujungimų priemonės. Akcijų požymiai ir jungimo prie žingsnių mechanizmas. Diskretinių signalų įvedimo/išvedimo modulių pagrindinės charakteristikos. Analoginių signalų signalų įvedimo/išvedimo modulių pagrindinės charakteristikos. Analoginių įvedimo/išvedimo signalų mastelio skaičiavimas ir šiam tikslui skirtos funkcijos. Išvardinkite pagrindines duomenų mainų struktūras vartojamas automatizavimo sistemose ir nurodykite būdingiausias jų savybes. Nurodykite ISO modelio atvirųjų komunikacijų lygmenų struktūrą ir sukūrimo priežastis. Nurodykite teigiamas ir neigiamas magistralinės duomenų mainų struktūros savybes. Išvardinkite ir trumpai apibūdinkite pagrindines gamybos valdymo magistralės vartotojo lygmens paslaugas. Nurodykite teigiamas ir neigiamas magistralės užvaldymo metodu "Valdantysis – Pavaldusis" savybes. Paaiškinkite pagrindines magistralės užvaldymo metodu "Pažymio žiedas" savybes. Nurodykite magistralės užvaldymo atsitiktiniu metodu (CSMA) trūkumus ir būdingiausias taikymo sritis. Kokiu matu įvertinamas duomenų mainų atsparumas trukdžiams ir kaip apskaičiuojamas telegramų efektyvumas. Kaip apskaičiuojamas liekamosios klaidos intensyvumas ir laikas tarp dviejų gedimų? Paaiškinkite kas geriau atpažįsta perdavimo klaidas, lygiškumo bitas ar blokų kontrolė. Kaip telegramoje suformuojama kontrolinė suma ir kiek klaidų ji patikimai atpažįsta. Apibūdinkite asinchroninį baito arba simbolio perdavimo būdą. Nurodykite dažniausia vartojamus bitų kodavimo būdus ir pagrindines jų savybes. Paaiškinkite protokolo paskirtį ir jo sandarą. Kokią paskirtį turi nespausdinami ASCII simboliai. Telegrama su kontroline CRC suma. Apibūdinkite MODBUS protokolo telegramos sandarą ir pagrindines charakteristikas. RS232C sąsaja. Paaiškinkite kada galimi duomenų mainai trimis laidais, vartojant RS232C sąsają. Paaiškinkite sąsajos RS232C signalų DTR – DSR ir CTS - RTS paskirtį. Apibūdinkite pagrindinius sąsajų RS232C ir RS485 charakteristikų skirtumus. Paaiškinkite kodėl duomenų perdavimo atstumas ir greitis yra priešingo santykio dydžiai. Kodėl ryšio linijoms imama susukta laidų pora ir jos galuose jungiami užbaigiantys rezistoriai. Paaiškinkite pagrindines jutiklių ir vykdiklių (I/O) jungimo prie PLC ir PC struktūras. Skaityti daugiau
Valdikliai (5)Įvadas. Analitinė dalis. Pagrindinių informacijos šaltinių apžvalga. PL valdiklių įvairovė. Mitsubish electric. Schmitto trigeris bei komparatoriai. Melsec A, QnA serija. TSX Qantum valdikliai. TSX Momentum valdikliai. Compact valdikliai. Premium valdikliai. Programuojamieji loginiai valdikliai Omron. Simatic. Programinė įranga. MOdsoft. Projektinė dalis.Integruota automatizavimo sistema. Automatizavimo sistema. Simatic valdikliai. Simatic valdikliu programavimas ir darbas su Step 7 paketu metodika. Programavimo sistemas su lygiagrečia kontrole. Programavimo sistemas su nuoseklia kontrole. Specifinės programavimo sistemos. Valdiklių programavimo ir jų atvirų komunikacijų IEC 1131 standartas. Programų pavyzdžiai. Loginio valdymo programavimas. Lifto valdymo programos sudarymas ir derinimas. Programų su būsenų įsiminimu sudarymas ir derinimas. Pardavimų automato programos sudarymas ir derinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo telekomunikacijosAbonentinė prieiga. Prieigos ir perdavimo sistemų sąsajos. V5.1 sąsaja. V5.2 sąsaja. Abonentinės prieigos optinio ryšio linijos. Plačiajuosčiai pasyvūs optiniai tinklai BPON. Plačiajuostės skaitmeninės abonentinės linijos. Duomenų perdavimas modemu. DSL moduliacijos technologijos. DSL linijų tipai. ISDN prieigos "vartotojas - tinklas". Bazinės spartos prieiga. Bazinės spartos prieiga. Mobiliojo ryšio tinklo naudojimas radijo abonentinėms linijoms sudaryti. MGW bevielio ryšio sutankinimo sistema. IP telefonija. Kas yra IP telefonija? IP telefonijos privalumai. IP telefonijos istorija. IP Telefonijos veikimo principas. IP telefonijos iranga (VoIP). Terminalai. VoIP sąsajos. IP telefonijos naudojimo variantai. Įvadas. Vaizdo konferencijų techniniai ir technologiniai aspektai. Vaizdo konferencijų tipologijos. Vaizdo konferencijų įranga ir priemonės. Reikalavimai vaizdo konferencijų patalpoms. Klausytojų darbo vietos auditorijoje. Žodinis pranešimas. Vaizdinė ir demonstracinė medžiaga. Komunikaciniai vaizdo konferencijų aspektai. Lektoriaus ir klausytojų sąveika. Bendravimas prieš kamerą. Gestai ir nežodinė kalba. GSM ryšys (antros kartos korinis tinklas Global System for Mobile Communications). WAR paslauga. MMS. HSCSD (High Speed Circuit-Switched Data) ir GPRS (General Packet Radio Service) technologijos. Korinio ryšio sauga. Autentifikavimas. Identifikavimas. Prarastos subsidijos. Kriptografija. Įvadas. Kas yra kriptografija. Simetrinės ir asimetrinės kriptosistemos. RSA – populiariausias asimetrinis algoritmas. Kriptosistemų palyginimas. Skaitmeniniai vokai. Dokumentų autentiškumas. Identifikavimas. Sertifikatai ir sertifikavimo tarnybos. Kriptoanalizė — brangus malonumas. Pagrindiniai kriptoanalizės metodai. Skaityti daugiau