Šperos.lt > Elektronika
Elektronika

(1469 darbai)

Skaitmeniniai įtaisaiBendros žinios. Loginis elementas. Loginių elementų žymėjimo būdai. Loginiai elementai. Elementarios funkcijos ir elementai. Integruotieji loginiai elementai. DTL; TTL; ERL; TRTL. Trigeriai sudaryti iš loginių elementų. Elementarus asinchroninis RS trigeris. Sinchronizuojantis RS trigeris. Dvilaisvis trigeris. DV trigeriai. T trigeriai. JK trigeris. Dešifratoriai. Stačiakampis dešifratorius. Šifratoriai. Registrai. Lygiagretus registras. Skaitikliai. Dvejetainiai skaitikliai. Sudėties skaitikliai. Atminties reversiniai skaitikliai. Dešimtainiai skaitikliai. Skaitiklių perskaičiavimo koeficientas. Multiplekseriai ir demultiplekseriai. Demultiplekseriai. Skaičių komparatoriai (ne) lygiavertiškumo įtaisai. Sumatoriai. Kiti kombinaciniai įtaisai. PLM (programuojamoji logine matrica). Mišrieji įtaisai. Dekoduojantieji ir koduojantieji keitikliai. Įtampą koduojantis keitiklis. Skaityti daugiau
Skaitmeniniai projektoriaiĮvadas. Kas yra projektorius? Jų naudojimo sritys. Projektorių savybės (funkcijos). Projektorių rūšys. Pagrindinis projektorių veikimo principas. Pagrindinės projektorių techninės charakteristikos ir jų reikšmė. Didžiausių projektorių gamintojų "Canon", "MediaVision" ir "Sanyo" projektorių "Canon LV-5220", "MediaVision AS3200" ir "Sanyo PLC-SW35" palyginimas. Skaitmeninių projektorių naujovės. Skaityti daugiau
Skaitmeninio perdavimo sistema IKM – 30 (PCM – 30)Paskirtis. 2 Mbit/s. Darbo tikslas. Susipažinti su SPS IKM – 30 struktūra, pagrindiniais mazgais, išsiaiškinti paskirtį ir veikimą. Atlikti generatoriaus G kontrolinio signalo parametrų matavimą. Atlikti MUX kontrolinio signalo parametrų matavimą. Atlikti LSF įrenginio kontrolinio signalo parametrų matavimus. Susipažinti su "Būsenos indikacijos" bloko parodymais bei nustatyti sistemos darbo būseną. Matavimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Skaitmeninio perdavimo sistemosDarbo užduotis: paskaičiuoti simetrinio kabelio pirminių ir antrinių parametrų priklausomybę nuo darbo dažnio f, laidininkų skersmens d ir atstumo tarp laidininkų a. Darbo eiga. Pradiniai duomenys. Skaičiavimai. Aktyvinės varžos skaičiavimas. Parazitinės talpos skaičiavimas. Induktyvumo skaičiavimas. Antriniai parametrai. Slopinimo koeficientas. Izoliacijos laidumas. Išvados. Skaityti daugiau
Skaitmeninio perdavimo sistemos (2)Užduotis. Varžos skaičiavimas. Induktyvumo skaičiavimas. Talpumo skaičiavimas. Laidumo skaičiavimas. Antrinių parametrų skaičiavimas ir priklausomybių nuo dažnio atvaizdavimas. Banginės varžos skaičiavimas. Linijos slopinimų koeficientų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Skaitmeninis signalų apdorojimasLaiko sritis. z transformacijos sritis. Signalų dažninė analizė. Sistemų dažninė analizė. Formulės. Skaityti daugiau
Skaitmeninis signalų apdorojimas (2)Duotas analoginis signalas: Užrašykite kompleksines eksponentes, atitinkančias šią išraišką. Raskite Argando diagramoje jų koordinates, kai t = 1. Koks yra signalo dažnis?Kiek laiko trunka vienas ciklas? Nubraižykite pirmus du signalo ciklus. Signalas diskretizuojamas 1000 atskaitų per sekundę diskretizavimo greičiu. Raskite diskretaus laiko signalo išraišką. Nustatykite ar diskretaus laiko signalas yra periodinis. Signalas cos(2π ∙ 300t) diskretizuojamas 1000 atskaitų / sekundę greičiu. Raskite atskaitų reikšmes diskrečiaisiais laiko momentai n = 0, 1, 2 ... 9. Nubraižykite šias 10 atskaitų. Ar gautas signalas periodinis? Ar diskretizuojant analoginį signalą kitais diskretizavimo dažniais galima gauti tą patį periodą? Pakartokite a) dalį signalui cos(2π ∙1300t). Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą 600 Hz kosinusinę x(t) diskretizavimo greičiu 1000 atskaitų/sekundę. Atskaitos yra tiesiogiai siunčiamos į keitiklį S/A, o gautas išėjimas y(t) praeina pro atkūrimo filtrą. Nubraižykite po vieną signalų x(t) ir y(t) periodą. Atvaizduokite signalus dažnių srityje. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą analoginį signalą diskretizavimo greičiu 1000 atskaitų/sekundę. Nustatykite ar vyks dažnių persidengimas šiais atvejais: Analoginis signalas yra 300 Hz dažnio kosinusinė; Analoginis signalas yra 700 Hz dažnio kosinusinė; Analoginis signalas yra 1300 Hz dažnio kosinusinė. Kiekvienam šių atvejų nubraižykite analoginio ir diskretaus laiko signalų dažnius intervaluose nuo 0 iki 2000 Hz. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą signalą, turintį 20 000 Hz dažnių juostą. Signalo spektras stačiakampio formos. Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 30 000 atskaitų/sekundę greičiu? Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 35 000 atskaitų/sekundę greičiu? Skaityti daugiau
Skaitmeninis signalų apdorojimas (3)Darbo užduotis. Diskrecinių sistemų sistemos funkcijų sudarymas. ADCh, FDCh ir impulsinių charakteristikų skaičiavimas. Atvirkštinių sistemų sistemos funkcijų skaičiavimas. Sistemų funkcinė schemos. Skaityti daugiau
Skaitmeninis signalų apdorojimas (4)1 variantas. Duota analoginis signalas. Užrašykite kompleksines eksponentes, atitinkančias šią išraišką. Raskite Argando diagramoje jų koordinates, kai t=1. Koks yra signalo dažnis Hz? Kiek laiko trunka vienas ciklas? Braižykite pirmus du signalo ciklus. Signalas diskretizuojamas 1000 atskaitų/sek diskretizavimo greičiu. Raskite diskretaus laiko signalo x(n) išraišką. Nustatykite, ar diskretaus laiko signalas yra periodinis. Braižykite. Čia Ω, ω atitinkamai yra analoginio ir diskretaus signalo dažniai. Signalas diskretizuojamas 1000 atskaitų per sekundę greičiu. Raskite ataskaitų reikšmes diskrečiaisiais laiko momentais n=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Braižykite šias 10 ataskaitų. Ar gautas signalas yra periodinis? Ar diskretizuojant analoginį signalą kitais diskretizavimo dažniais galima gauti tą patį periodą? Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą 60 Hz kosinusinę x(n) diskretizavimo greičiu 100 atskaitų/sekundę. Atskaitos yra tiesiogiai siunčiamos į keitiklį S/A, o gautas išėjimas y(n) praeina pro atkūrimo filtrą. Braižykite po vieną signalų x(n), y(n) periodą. Atvaizduokite signalus dažnių srityje. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą 60 Hz kosinusinę x(n) diskretizavimo greičiu 100 atskaitų/sekundę. Atskaitos yra tiesiogiai siunčiamos į keitiklį S/A, o gautas išėjimas y(n) praeina pro atkūrimo filtrą. Braižykite po vieną signalų x(n), y(n) periodą. Atvaizduokite signalus dažnių srityje. Analoginis signalas yra 60 Hz kosinusinė. Analoginis signalas yra 110 Hz dažnio kosinusinė. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą signalą, turintį 1000000 Hz dažnių juostą. Signalo spektras yra stačiakampio formos. Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 1500000 ataskaitų per sekundę greičiu? Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 2000000 ataskaitų per sekundę greičiu? Išvados. Skaityti daugiau
Skaitmeninis signalų apdorojimas (5)I uždavinys. Duota analoginis signalas. Užrašykite kompleksines eksponentes, atitinkančias šią išraišką. Raskite Argando diagramoje jų koordinates. Koks yra signalo dažnis Hz? Kiek laiko trunka vienas ciklas? Braižykite pirmus du signalo ciklus. II uždavinys. Raskite diskretaus laiko signalo išraišką. Nustatykite ar diskretaus laiko signalas yra periodinis. Braižykite. Čia yra atitinkamai analoginio ir diskretaus laiko signalo dažniai. III uždavinys. Raskite atskaitų reikšmes diskrečiaisiais laiko momentais n = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Braižykite šias 10 atskaitų. Ar gautas signalas yra periodinis? Ar diskretizuojant analoginį signalą kitais diskretizavimo dažniais galima gauti tą patį periodą? IV uždavinys. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą 180 Hz kosinusinę x(t) diskretizavimo greičiu 300 atskaitų / sekundę. Atskaitos yra tiesiogiai siunčiamos į keitiklį S/A, o gautas išėjimas y(t) praeina pro atkūrimo filtrą. Braižykite po vieną signalų x(t), y(t) periodą. Atvaizduokite signalus dažnių srityje. V uždavinys. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą analoginį signalą diskretizavimo greičiu 200 atskaitų/sekundę. Nustatykite ar vyks dažnių persidengimas šiais atvejais: Analoginis signalas yra 60 Hz dažnio kosinusinė. Analoginis signalas yra 120 Hz dažnio kosinusinė. Analoginis signalas yra 220 Hz dažnio kosinusinė. VI uždavinys. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą signalą, turintį 2000 kHz dažnių juostą. Signalo spektras stačiakampio formos. Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 3100 k-atskaitų per sekundę greičiu. Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 3600 k-atskaitų per sekundę greičiu. Skaityti daugiau
Skaitmeninis signalų apdorojimas (6)I uždavinys. Duotas analoginis signalas. Užrašykite kompleksines amplitudes, atitinkančias šią išraišką. Raskite Argando diagramoje jų koordinates, kai t = 8. Koks yra signalo dažnis, Hz? Kiek laiko trunka vienas ciklas? Nubraižykite pirmus du signalo ciklus. Sprendimas. II uždavinys. Signalas diskretizuojamas 1000 atskaitų per sekundę diskretizavimo greičiu. Raskite diskretaus laiko signalo išraišką. Nustatykite ar diskretaus laiko signalas yra periodinis. Nubraižykite ir . Čia Ω, ω yra atitinkamai analoginio ir diskretaus laiko signalo dažniai. Sprendimas. III uždavinys. Signalas diskretizuojamas 1000 atskaitų/sekundę greičiu. Raskite atskaitų reikšmes diskrečiaisiais laiko momentais 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Nubraižykite šias 10 atskaitų. Ar gautas signalas yra periodinis? Ar diskretizuojant analoginį signalą kitais diskretizavimo dažniais galima gauti tą patį periodą? Sprendimas. IV uždavinys. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą 140 Hz kosinusinę diskretizavimo greičiu 200 atskaitų/sekundę. Atskaitos yra tiesiogiai siunčiamos į keitiklį S/A, o gautas išėjimas praeina pro atkūrimo filtrą. Nubraižykite po vieną signalų , periodą. Atvaizduokite signalus dažnių srityje. Sprendimas. V uždavinys. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą analoginį signalą diskretizavimo greičiu 100 atskaitų/sekundę. Nustatykite ar vyks dažnių persidengimas šiais atvejais: Analoginis signalas yra 15 Hz dažnio kosinusinė; Analoginis signalas yra 50 Hz dažnio kosinusinė; Analoginis signalas yra 100 Hz dažnio kosinusinė. Kiekvienam šių atvejų nubraižykite analoginio ir diskretaus laiko signalų dažnius intervaluose nuo 0 iki 200 Hz. Sprendimas. VI uždavinys. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą signalą, turintį 1000 kHz dažnių juostą. Signalo spektras yra stačiakampio formos. Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 1300 k-ataskaitų per sekundę greičiu? Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 1700 k-ataskaitų per sekundę greičiu? Sprendimas. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Skaitmeninis signalų apdorojimas (7)1 uždavinio sprendimas. Duotas analoginis signalas: Užrašomos kompleksinės komponentės, atitinkančios išraišką. Randamos jų koordinates Argando diagramoje. Randamas signalo dažnis: c) Randama ciklo trukmė. Braižomi pirmi du signalo ciklai: uždavinio sprendimas. Signalas diskretizuojamas 1000 atskaitų/sek. diskretizavimo greičiu. Randama diskretaus laiko signalo x(n) išraiška. Nustatoma ar diskretaus laiko signalas yra periodinis. Nubraižomi |xa(Ω)| ir |x(ω)|. Čia Ω, ω atitinkamai analoginio ir diskretinio signalų dažniai. Uždavinio sprendimas signalas diskretizuojamas 1000 atskaitų/sek. greičiu. Randamos ir nubraižomos atskaitų reikšmės diskrečiaisiais laiko momentai. Nustatoma ar gautas signalas yra periodinis. Nustatoma ar diskretizuojant analoginį signalą kitais diskretizavimo dažniais galima gauti tą patį periodą. 4 uždavinio sprendimas. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą 150Hz kosinusinę x(t) diskretizavimo greičiu 200 atskaitų/sek. Atskaitos yra tiesiogiai siunčiamos į keitiklį S/A. O gautas išėjimas y(n) praeina pro atkūrimo filtrą. Braižoma po vieną signalų x(t), y(t) periodą. Signalai atvaizduojami dažnių srityje. 5 uždavinio sprendimas. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą analoginį signalą diskretizavimo greičiu 100 atskaitų/sek. Kiekvienam šių atvejų braižomi analoginio ir diskretaus signalų dažniai intervaluose nuo 0 iki 200Hz. Nustatoma ar vyks dažnių persidengimas šiais atvejais. Analoginis signalas yra 5Hz dažnio kosinusinė. Analoginis signalas yra 90Hz dažnio kosinusinė. Analoginis signalas yra 140Hz dažnio kosinusinė. uždavinio sprendimas. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą, turintį 1000 kHz dažnių juostą. Nustatoma kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 1200 k-atskaitų per sekundę greičiu. Nustatoma kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 1600 k-atskaitų per sekundę greičiu. Skaityti daugiau
Skaitmeninis valdymas energetikoje: technologija "Smart power grid"Kas yra "Smart" technologija? Smart technologija elektros energetikoje. "Protingas" skaitiklis (Smart meters). SCADA sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Skaitmeninių signalų apdorojimas (2)Klausimai ir atsakymai. Laiko sritis. z transformacijos sritis. Signalų dažninė analizė. Sistemų dažninė analizė. Skaityti daugiau
Skaitmeninių signalų kanalų komutacija (2)Telekomunikacijų technologijos 1. Laboratorinis darbas nr. 4. Darbo tikslas: Išsiaiškinti skaitmeninių signalų komutacijoje naudojamus grandinių komutacijos principus bei galimus jų realizavimo variantus. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Skaitmeninių signalų taikymas multimedijojeSkaitmeninių signalas multimedijoje. Elektroninės knygos. Virtuali realybė. Skaitmeninių kodų privalumai. Skaitmeniniai vaizdai. Skaitmeninis garsas. Skaitmeninis video. Hipertekstas ir hipermedia. CD - ROM įrenginys. Garso plokštė. Vaizdo kokybė. Iš kur PK garsas? Balso technologijų panaudojimas neįgaliesiems. Balso technologijų panaudojimo neįgaliems pavyzdžiai. Balso technologijų panaudojimo neįgaliesiems padėtis ir perspektyvos Lietuvoje. Skaityti daugiau
Skaitmeninių transliacijų problemos ir perspektyvosPalydovinė skaitmeninė transliacija. HDTV televizija. Skaitmeninio radijo galimybės. Palydovinių skaitmeninių radijo tinklų sandara. Derinimo sistema. Valdymas. Vidinės kontrolės ir diagnostikos sistema. Priėjimo prie programų priėmimo ir konfigūravimo apribojimai. Skaitmeninė televizija Lietuvoje. Skaityti daugiau
Skysčių ir birių medžiagų lygio jutikliaiBendrosios žinios. Mechaniniai lygio matuokliai. Vizualinės atskaitos lygio matuokliai. Plūdiniai lygio matuokliai. Plūdinių lygio matuoklių sandaros schemos. Instaliavimo vietos parinkimas. Hidrostatiniai lygio matuokliai. Elektriniai lygio matuokliai. Konduktometriniai lygio matuokliai. Talpiniai lygio matuokliai. Ultragarsiniai lygio matuokliai. Radioaktyvieji lygio matuokliai. Vibraciniai lygio matuokliai. Mikrobanginiai lygio matuokliai. Lygio matuoklio parinkimo pavyzdys. Skaityti daugiau
Skystųjų kristalų indikatoriaus valdymo tyrimas mikrovaldikliu PIC16F84ALaboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas: Išstudijuoti skystųjų kristalų indikatoriaus LCD1601LC valdymą mikrovaldikliu. Darbo rezultatai. Skystųjų kristalų indikatoriaus LCD1601LC paskirtis ir parametrai. Indikatoriaus išvadų paskirtis ir komandos. Programos kodas pagal 27 punktą. Programos kodas pagal 30 punktą. Komentaras. Išvados. Skaityti daugiau
SNMP. MIB duomenų bazėsDarbo tikslas: Susipažinti su SNMP. Atlikti tiriamo tinklo įrenginio analizę SNMP protokolo pagalba. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
......