Šperos.lt > Elektronika > Elektronikos šperos
Elektronikos šperos

(77 darbai)

Radijo ryšys (6)Informacija, pranešimas, signalas. Bendroji ryšių sistemos struktūrinė schema. Kodai ir kodavimas. Ryšių sistemų klasifikavimas. Pagrindinės ryšių sistemų charakteristikos. Telefoninio ryšio elementai. Telefono veikimas. Telefoninio ryšio schemos. Automatinis telefoninis ryšys. Telefoniniai ryšiai. Tinklų ir linijų hierarchija. Signalų formavimo principai diskretinių pranešimų perdavimo sistemose. Signalų rinkinio sudarymo metodai diskretinių pranešimų perdavimo sistemose. Signalo atpažinimas neesant trukdžių. Ryšio linija nėra ideali. Signalo atpažinimas veikiant trukdžiams. Atsparių trukdžiams signalų tipiniai rinkiniai. Optimalaus diskretinių pranešimų imtuvo sintezės uždavinys. Imtuvas su suderintais filtrais (SF). Diskretinių pranešimų perdavimo sistemų realizavimo (DPPS) principai. Skirtingos spartos perdavimo sistemos reglamentavimas. Lėtų daugiakanalių sistemų su dažniniu sutankinimu struktūrinės schemos. Impulsinių sekų fazavimo (sinchronizacijos) būdai. Fazavimas pagal siuntas. Fazavimo pagal ciklus. Laikinis sutankinimas. IKM sistemose. Vieningos sinchroninės skaitmeninės hierarchijos kūrimas. Tradicinė skaitmeninė hierarchija. Sinchroninė skaitmeninė hierarchija SDH. SDH duomenų formatas. SDH ciklo formavimas. Dvipunktė tinklo struktūra. Žiedinė tinklo struktūra. Pilnai rišlus tinklas. Radiorėlinis ryšys. RRL struktūra. Radijo signalų sklidimas erdvėje. Radijo linija su skaidre Fresnerio zona. Fedingo reiškinys radijo linijose. Radijo dažnių kanalų planas. Skaitmeninių signalų RRL. Informacijos perdavimo kokybė. Palydovų orbitos. Naudojami dažnių ruožai. Palydovo ryšio linijos modelis. Palydovinės ryšio sistemos (PRS) parametrai. Efektyvioji izotropinė spinduliuojama galia. Nešančiojo virpesio triukšmo tankio santykis. Bito ir triukšmo tankio santykio energija. Palydovinis ryšio biudžetas. Skaityti daugiau
Signalai ir grandinės (6)Bendrosios virpesių teorijos elementai. Periodinio virpesio spektras. Energijos pasiskirstymas signalo spektre. Kompleksinės Furjė eilutės forma. Neperiodinio virpesio spektras. Ryšys tarp periodinio virpesio spektro ir neperiodinio virpesio spektrinio tankio funkcijos. Teoremos apie spektrus. Virpesių sumos spektro teorema. Virpesio amplitudės mastelio pakeitimo teorema. Virpesio laiko mastelio pakeitimas. Virpesio delsimo teorema. Virpesio integravimo teorema. Virpesio diferencijavimo teorema. Teoremų apie spektrus taikymas. Vienetinio šuolio spektras. Stačiakampio impulso spektras. б(t) funkcija. Laplaso transformacija. Radijo virpesiai. Amplitudės moduliacija. Galios pasiskirstymas. Dažniu ir faze moduliuoti virpesiai. Kampinės moduliacijos virpesių spektrai. Klasikinis grandinių analizės metodas. Uždavinių sprendimo klasikiniu metodu pavyzdžiai. C krovimasis per R. C krovimosi proceso charakteristikos. Integravimas ir diferencijavimas vykstant C pakrovimui. Dažninis metodas. Neiškraipyto virpesio perdavimo sąlygos. Dažninio metodo taikymo pavyzdžiai. Idealaus ŽDF reakcija į δ(t) funkciją. Operatorinis analizės metodas. Laikiniai grandinių analizės metodai. Laikinių charakteristikų ryšys su grandinės dažninėmis charakteristikomis. Laikinio metodo esmė. Laikinio metodo esmė. RC grandinėlės reakcija į trapecinį impulsą. Skaityti daugiau
Sinchroninės mašinosSinchroninės mašinos. Veikimo principas. Sinchroninės mašinos sandara. Sinchroninės mašinos žadinimas. Sinchroninio generatoriaus tuščioji veika. Įtampos kreivės forma. Apkrauta sinchroninė mašina. Inkaro reakcija. Sinchroninio generatoriaus vektorinė diagrama. Sinchroninio generatoriaus išorinės charakteristikos. Lygiagretus sinchroninės mašinos darbas su galingu tinklu. Aktyviosios galios keitimas. Reaktyviosios galios keitimas. Sinchroninės mašinos elektromagnetinis momentas. Kampinė charakteristika. Sinchroninės mašinos darbo stabilumas. Sinchroninis variklis. Sinchroninis kompensatorius. Sinchroninės mikro mašinos. Reaktyvusis variklis. Žingsninis variklis. Nuolatinės srovės mašinos veikimo principas. Nuolatinės srovės mašinos konstrukcija. Nuolatinės srovės mašinos evj ir elektromagnetinis momentas. Elektromagnetinis momentas. Inkaro apvijos. Paprastoji kilpinė apvija. Paprastoji banginė apvija. Nuolatinės srovės mašinos magnetinis laukas ir inkaro reakcija. Komutacija. Pavėluota ir pagreitinta komutacija. Nuolatinės srovės generatoriai. Lygiagretaus žadinimo generatorius. Nuoseklaus žadinimo generatoriai. Lygiagretus generatorių darbas. Nuolatinės srovės varikliai. Lygiagretaus žadinimo varikliai. Nuoseklaus žadinimo varikliai. Mišraus žadinimo variklis. Nuolatinės srovės variklių paleidimas. Sukių krypties pakeitimas. Variklių stabdymas. Universalūs kolektoriniai varikliai. Eletrinių mašinų nuostoliai ir naudingumo koeficientas. Mašinų naudingumo koeficientas. Elektros mašinų gabaritiniai matmenys ir masė. Skaityti daugiau
Skaitmeninė elektronikaImpulsinės technikos elementai. Impulso sąvoka. Impulso formos charakteristika. Loginės ir skaitmeninės technikos elementai. Loginės funkcijos. Loginiai elementai. Loginių elementų palyginimas. Kombinacinės loginės schemos. Trigeriai ir trigerių schemos. Trigerių veikimo sparta. Skaičiavimo ir universalūs JK trigeriai. Skaitikliai. Registrai. Skaitmeniniai analoginiai keitikliai. ASK (analoginiai skaitmeniniai keitikliai). Elektroniniai indikatoriai. Skaityti daugiau
Skaitmeninė elektronika (2)Įvadas. Pasyviniai elementai. Diodai. Optiniai elektroniniai prietaisai. Fotoimtuvai. Injekciniai lazeriai. Elektrinių signalų stiprintuvai. Stiprintuvų apžvalga. Stiprintuvai skirstomi. Stiprintuvo pakopos. Grįžtamieji ryšiai stiprintuvuose. Operaciniai stiprintuvai. Impulsinės technikos elementai. Impulso sąvoka. Impulso formos charakteristika. Tiesiniai formatuvai. Dalikliai. Diferenciatoriai. Integratoriai. Vėlinimo linijos. Netiesiniai formatuvai. Ribotuvai. Impulsiniai jungikliai. Skaityti daugiau
Skaitmeniniai įtaisaiBendros žinios. Loginis elementas. Loginių elementų žymėjimo būdai. Loginiai elementai. Elementarios funkcijos ir elementai. Integruotieji loginiai elementai. DTL; TTL; ERL; TRTL. Trigeriai sudaryti iš loginių elementų. Elementarus asinchroninis RS trigeris. Sinchronizuojantis RS trigeris. Dvilaisvis trigeris. DV trigeriai. T trigeriai. JK trigeris. Dešifratoriai. Stačiakampis dešifratorius. Šifratoriai. Registrai. Lygiagretus registras. Skaitikliai. Dvejetainiai skaitikliai. Sudėties skaitikliai. Atminties reversiniai skaitikliai. Dešimtainiai skaitikliai. Skaitiklių perskaičiavimo koeficientas. Multiplekseriai ir demultiplekseriai. Demultiplekseriai. Skaičių komparatoriai (ne) lygiavertiškumo įtaisai. Sumatoriai. Kiti kombinaciniai įtaisai. PLM (programuojamoji logine matrica). Mišrieji įtaisai. Dekoduojantieji ir koduojantieji keitikliai. Įtampą koduojantis keitiklis. Skaityti daugiau
Skaitmeninis signalų apdorojimasLaiko sritis. z transformacijos sritis. Signalų dažninė analizė. Sistemų dažninė analizė. Formulės. Skaityti daugiau
Skaitmeninių signalų apdorojimas (2)Klausimai ir atsakymai. Laiko sritis. z transformacijos sritis. Signalų dažninė analizė. Sistemų dažninė analizė. Skaityti daugiau
Spausdintinių plokščių projektavimasĮvadas. Bendros žinios apie konstravimą ir gamybą. Spausdintinių mazgų projektavimo pagrindai. Bendros žinios. Pagrindiniai terminai ir apibrėžimai. Parametrai. Pagrindinės šablono projektavimo taisyklės. Spausdintinių plokščių gamybos būdai. Daugiasluoksnių spausdintinių plokščių ypatybės. Spausdintinių laidininkų parametrai. Varža. Laidininkų skaičiavimas nuolatinei srovei. Talpa tarp spausdintinių laidininkų. Spausdintinių laidininkų induktyvumas. Maitinimo ir žemės grandinių realizavimas. Atspindžiai. Linija su tiesinėmis apkrovomis. Grafinis atspindžių nustatymo metodas. Atspindžių skaičiavimo Bergeneno metodu pagrindai. Idealaus įtampos šaltinio prijungimas prie neapkrautos linijos be nuostolių. Idealus įtampos šaltinis įjungtas prie gale užtrumpintos linijos. Linija su baigtinėmis tiesinėmis apkrovomis. Linija su netiesinėmis apkrovomis. Linijos reakcija į kylantį (krentantį) frontą. Voltamperinės charakteristikos su daug loginių elementų. KMOP integrinės schemos. Emiterinio ryšio logika. Skaityti daugiau
Telekomunikacijos (2)Signalų teorijos santrauka. Kokios signalo savybės geriau matomos stebint laiko funkciją? Kokios signalo savybės geriau matomos stebint spektrines charakteristikas? Kokių tikslų siekiama analizuojant signalų spektrą? Kokias signalo savybes atspindi galios spektras? Galios spektro matuoklio struktūrinė schema. Kaip pakinta signalo spektras padauginus signalą iš harmoniniu virpesio? Kuo skiriasi tolydžiojo laiko signalų modeliai nuo diskrečiojo laiko signalų? Kas bendro ir kuo skiriasi sąvokos "spektras" ir "spektro tankis"? Kokios signalo spektro charakteristikos pakinta fazę moduliuojant skaitmeninių būdu? Tikimybė, atsitiktiniai kintamieji, informacija. Kas bendro ir kuo skiriasi "atsitiktinis įvykis", "atsitiktinis dydis", "atsitiktinis procesas"? Pateikite pavyzdžių. Kuo skiriasi atsitiktinių signalų spektrų analizė nuo determinuotųjų signalų spektrų analizės? Kokią įtaką turi pradinių duomenų kiekis matuojant koreliacijos funkcijas? Ar signalo filtracija keičia koreliacijos funkcija? Kaip signalo koreliacijos funkcija susijusi su galios spektru? Kas bendro ir kas skirtingo tarp determinuoto ir atsitiktinio signalo koreliacijos funkcijų? Kokie yra normaliojo atsitiktinio dydžio pagrindiniai požymiai? Kokiomis prasmėmis gali būti vatuojama sąvoka "suderintasis filtras"? Kaip sudaromi su signalu suderinti filtrai? Kas bendro tarp signalo koreliacijos funkcijos ir suderintojo filtro atsako į signalą? Kuo skiriasi determinuoto signalo amplitudė ir fazė nuo atsitiktinio signalo amplitudės ir fazės? Ką reiškia sąvoka entropija? Kaip nustatoma entropijos skaitinė vertė? Kaip nustatomas pranešimo informacijos kiekis? Ką galite pasakyti apie entropiją ir informacines signalų savybes? Paaiškinkite, kodėl vykdoma informacinė kompresija (perteklumo šalinimas)? Kokių tikslų siekiama mažinant informacinį perteklumą? Kokių tikslų galima pasiekti didinant perteklumą? Informacijos šaltiniai. Kokios savybės balso signalą skiria iš kitų signalų? Kokių tikslų siekiama diskretizuojant signalus? Ar kvantuojant padidinamas informacijos kiekis? Kaip įsivaizduojate diskretizuoto signalo atkūrimo procesą ir priemones? Ar kvantavimo triukšmų efektinė įtampa priklauso nuo diskretizavimo dažnio? PCM privalumai. Kokius žinote esminius impulsinės kodinės moduliacijos (PCM) būdo trūkumus? Kokių tikslų siekiama balso signalus kvantuojant netiesiniu būdu? Kuo ADPCM pranašesnė už PCM? Kokią reikšmę turi signalo koreliacijos funkcija diskretizuojant ADPCM būdu? Kas panašaus tarp ADPCM ir delta moduliacijos? Kuo jos skiriasi? Ryšių linijos, kanalai ir jų modeliai. Kokiomis charakteristikomis apibūdinamas atsitiktinis procesas kaip trukdžio modelis? Kokie pagrindiniai balto triukšmo požymiai? Kokiais eksperimentais galima patikrinti, kad triukšmas yra baltasis? Kodėl baltasis triukšmas kaip trukdžio modelis dažnai taikomas teoriniuose darbuose? Kokie yra normaliojo trukdžio pagrindiniai požymiai? Kodėl normalusis trukdis laikomas ribiniu trukdžių modeliu? Kokios yra pagrindinės fliuktuacinio trukdžio savybės? Kaip susidaro tarpsimboliniai trukdžiai (ISI)? Kaip galima sumažinti tarpsimbolinių trukdžių įtaką? Kodėl apibendrintu ryšių kanalo modeliu laikoma Bayjeso formule susietos sąlyginės tikimybės? Kokie Gauso ryšių kanalo modelio požymiai? Kokiais atvejais taikomas ryšio kanalo su neapibrėžta faze modelis? Signalų priėmimas. Kuo ypatingas imtuvas, priimantis signalą pagal idealiojo stebėtojo kriterijų? Kuo skiriasi didžiausio tikėtinumo kriterijus nuo idealiojo stebėtojo kriterijaus? Kokie veiksmai atliekami priimant signalą pagal didžiausio tikėtinumo kriterijų? Apibūdinkite korelometrų optimaliojo imtuvo schemoje paskirtį. Palyginkite optimaliųjų imtuvų su korelometrais ir su suderintais filtrais struktūrines schemas. Kokie optimalių imtuvų su korelometrais ir su suderintais filtrais privalumai ir trūkumai? Pakomentuokite optimaliųjų imtuvų klaidos tikimybės analizės metodiką. Kaip taikant daugkartinę fazės moduliaciją galima didinti perdavimų spartą? Palyginkite Gauso ryšių kanalą su stochastiniu radijo kanalu. Kurio iš jų informacinis laidumas didesnis? Kokių tikslų siekiama taikant GMSK moduliaciją? Ar signalų forma perduodant Gauso ryšių kanalu turi įtakos jų atsparumui trukdžiams? Skaityti daugiau
Telekomunikacijos (3)Telekomunikacinių tinklų sudarymo būdai. Informacijos pernašos aplinkos elektrodinamika. Laidininko varža. Fizinės grandinės izoliacijos varža. Izoliacijos varža. Fizinės grandinės talpumas. Fizinės grandies elektrinis talpis. Pirminiai fizinės grandies parametrai. Fizinės grandies pirminių parametrų priklausomybė nuo atstumo tarp laidų ir gyslų skersmens. Antriniai fizines grandies parametrai. Fizinės grandies slopinimas. Fizinės grandies fazės koeficientas. Elektromagnetines energijos sklidimo greitis. Atspindžiai fizinėje grandyje. Fizinių grandžių elektromagnetinio ryšio ekvivalentinė schema. Elektromagnetinio ryšio parametrai. Fizinės grandies ekvivalentine schema. Slopinimo santykis su pereinamuoju slopinimu ACR. Kabelių konstrukcijos. Vietinio tinklo telekomunikaciniai kabeliai. Vietinio tinklo kabelių žymėjimas, techniniai reikalavimai. Tolimojo ryšio koaksialiniai kabeliai. Radijo, TV, SAT, ir kompiuterinio tinklo koaksialiniai kabeliai. Optinės skaidulos sandara ir tipai. Optinės skaidulos slopinimas. Optinės skaidulos dispersija. Optinių kabelių konstrukcija. Paskirstymo dėžutės ir spintos. Suslėgto oro palaikymas kabeliuose. Išorinių elektromagnetinių įtakų šaltiniai. Apsauga nuo viršįtampių. Įžeminimo varžos skaičiavimas, įrengimas ir normos. Korozijos rūšys ir apsaugos būdai. Struktūrizuotos arba universalios kabelinės sistemos. Principai. Kabelinė sistema. Perdavimo keliai, kanalai, kabeliai ir jiems keliami reikalavimai. Simetrinė kabelinė instaliacija ir jai keliami reikalavimai. Optinė kabelinė instaliacija ir jai keliami reikalavimai. Reikalavimai 3,5,6,7 kategorijos kabeliams. Reikalavimai kabelinių sistemų sujungimo įtaisams. Matavimas ir tikrinimas. Ryšių kabelių klojimas. Montavimo taisyklės. Praktiniai patarimai struktūrizuotos kabelinės sistemos įrengimui. Struktūrizuotos kabelinės sistemos pagrindinių elementų apibrėžimai. Abonentinės linijos struktūra. Vėlinimo laikas. Vytų porų perdavimo terpės. Linijos klasės. Tiesimas kanalizacijoje. Varinių telekomunikacijų kabelių tiesimo darbai. Optinių kabelių fizinės, mechaninės ir perdavimo savybės. Skaityti daugiau
Telekomunikacijos (4)Savokos. Signalas kaip atsitiktinis procesas. Diskretizacija. Determinuoti procesai. Atsitiktiniai procesai. Informacijos kiekis. Kodai ir kodavimas. Trukdžiams atsparaus kodavimo principai. Kodų charakteristikos ir jų klasifikacija. Kodavimo tikslai. Pagrindines charakteristikos. Kodai klasifikuojami. Tolydiniai paprasti skaitmeniniai kodai. Reflekciniai kodai. Grėjaus kodas. Koreguojantys kodai. Kodu, su nustatyta koregavimo geba, sudarymas. Korekcinio kodo kokybes rodikliai. Blokiniai kodai. Tiesiniai sisteminiai kodai. Iteratyviniai kodai. Konvoliuciniai kodai. Kodų efektyvumas. Skaityti daugiau
Telekomunikacijų teorijaPaaiškinti apibendrintą ryšio sistemos (su grįžtamu ryšiu) struktūrą. Iš kokių požymių galima nustatyti, kad signalas yra periodinis? Kokias žinote laikines ir spektrines signalų aprašymo formas? Kokio matematinio aparato pagalba galite paaiškinti, kad periodinio signalo spektras sudarytas iš atskirų harmonikų? Kas yra tos harmonikos? Kaip paaiškinsite tą faktą, kad neperiodinio signalo spektrą atspindi signalo spektro tankis? Tad koks šio signalo spektras? Kokios yra atsitiktinių dydžių statistinės charakteristikos? Kodėl? Kokios yra atsitiktinių dydžių skaitinės charakteristikos? Kodėl? Kas tai yra yra ir kuo ypatingos autokoreliacijos ir tarpusavio koreliacijos funkcijos? Kas jos atspindi? Kokiu tikslu atliekamas diskretizuoto signalo kvantavimas? Skaityti daugiau
Telekomunikacijų teorija (3)Ryšių linijos, kanalai ir jų modeliai. Ryšių linija kaip keturpolis. Radijo kanalai. Diskretieji kanalų modeliai. Informacijos optimalus priėmimas ir apdorojimas. Kaupimo metodas. Koreliacijos metodo esmė. Sprendimo priėmimo taisyklės ir kriterijai. Idealaus stebėtojo kriterijus. Neimano–Pirsono kriterijus. Minimalios rizikos kriterijus (Bajeso). Optimalus imtuvas veikiant baltajam triukšmui. Amplitudinė moduliacija. Dažninė moduliacija. Netiesinės ir parametrinės grandinės elektrinio ryšio signalų perdavimo sistemos. Dažnio daugyba. AM signalų detektavimas (demoduliacioja). Atsparumas trukdžiams. Skaityti daugiau
TranzistoriaiTranzistoriai. Bendros žinios ir klasifikacija. Lauko tranzistoriai, bendros žinios, apibrėžimai, klasifikacijos. Lauko tranzistoriai su valdančiąja sandūra. MDP lauko tranzistorius su indukuotuoju kanalu. MOP tranzistorius su indukuotuoju kanalu. MDP lauko tranzistorius. Su pradiniu kanalu. Lauko tranzistorių parametrai. Temperatūrinės parametrų priklausomybės. Lauko tranzistorių darbas aukštuose dažniuose ir impulsinėse grandinėse. Tranzistoriaus kraštinis dažnis. Lauko tranzistorių modeliai. Lauko tranzistorius su Valdančiąją Šotkio sandūra. Dvikrūviai arba bipoliarūs tranzistoriai. Sandara, atmainos, veiksmo principai. Tranzistoriaus struktūroje tekančios srovės ir jų ryšiai. Bendrosios bazės jungimo charakteristikos, darbo galimybės, H parametrai. Bendro K junginys. VACh Parametrai. Naudojimo galimybės. Dvikrūvio tranzistoriaus darbo rėžimai. Dvikrūvio tranzistoriaus soties ir uždarumo rėžimai dirbant su apkrova. Soties rėžimo parametrai. Štokio tranzistorius. Dvikrūvio tranzistoriaus uždarymo ir pramušimo parametrai. Dvikrūvio tranzistoriaus bazės moduliacija arba Erlio efektas. Dvikrūvio tranzistoriaus matematiniai modeliai ir atstojančios schemos. Dvikrūvio tranzistoriaus aukštųjų dažnių parametrai. Dvikrūvio tranzistoriaus darbas impulsinėse grandinėse ir parametrai. Integruotinių tranzistorių struktūros. Sudėtinis pnp tranzistorius. Daugiakolektoriniai tranzistoriai. Aukštųjų dažnių tranzistoriai. Heterotranzistoriai. Didelių galių ir sudėtiniai tranzistoriai. Tranzistoriai optronai. Tristoriai. Valdomi ir nevaldomi tiristoriai. Triodinio tiristoriaus veikimo principas. Tiristoriaus modeliai. Skaityti daugiau
Valdikliai (2)Dviejų taškų sujungimas. ISO modelis. Magistralės duomenų mainų struktūros savybės. Gamybos valdymo magistralės vartotojo lygmens paslaugos. Master/Slave. Token. CSMA. Hemingo atstumas. Liekamosios klaidos intensyvumas. Lygiškumo bitas. Kontrolinė suma. Asinchroninio baito ar simbolio perdavimas. Nurodykite dažniausia vartojamus bitų kodavimo būdus ir pagrindines jų savybes. NRZ, RZ kodavimo metodas. Kaip turi būti koduojami bitai, kad būtų galima kartu perduoti duomenis ir maitinimo srovę. Paaiškinkite, kada galimi duomenų mainai trimis laidais, vartojant RS232C sąsają. Paaiškinkite sąsajos RS232C signalų DTR-DSR ir CTS-RTS paskirtį. Apibūdinkite pagrindinius sąsajų RS232C ir RS485 charakteristikų skirtumus. RS 232C. Paaiškinkite, kodėl duomenų perdavimo atstumas ir greitis yra priešingo santykio dydžiai. Paaiškinkite kodėl ryšio linijoms imama susukta laidų pora ir jos galuose jungiami užbaigiantys rezistoriai. Piramidinė duomenų mainų struktūra. Paaiškinkite pagrindines jutiklių ir vykdiklių jungimo prie PLC ir PC struktūras. Apibūdinkite ASI magistralės pagrindines charakteristikas ir nurodykite jos taikymo sritis. Protokolo paskirtis ir sandara. Nespausdinami ASCII simboliai. Apibūdinkite MODBUS PROTOKOLO pagrindines charakteristikas. Apibūdinkite MODBUS Plus tinklo struktūra ir adresavimo jame būdus. Paaiškinkite kaip vykdomi duomenų mainai tarp valdiklių MODBUS Plus tinkle. Paaiškinkite kaip vykdomi duomenų mainai tarp valdiklių MODBUS tinkle. Apibūdinkite pagrindines INTERBUS-S magistralės charakteristikas. Apibūdinkite pagrindines PROFIBUS-DP magistralės charakteristikas. Apibūdinkite pagrindines CAN magistralės charakteristikas. Skaityti daugiau
Verslo telekomunikacijos (2)IP telefonija. IP telefonijos privalumai. IP Telefonijos veikimo principas. Internet-telefonija. IP telefonijos įranga (VoIP). Terminalai. VoIP sąsajos. Sargas (gatekeeper). IP telefonijos naudojimo variantai. Video konferencijos. GSM ryšys. WAP paslauga. MMS. Identifikavimas. Prarastos subsidijos. Kriptografija. Simetrinės ir asimetrinės kriptosistemos. RSA – populiariausias asimetrinis algoritmas. Kriptosistemų palyginimas. Skaitmeniniai vokai. Dokumentų autentiškumas. Identifikavimas. Sertifikatai ir sertifikavimo tarnybos. Elektroninių bylų bei elektroninio pašto perdavimas. Interneto bei WAP naršymas. Duomenų perdavimas iš įvairių prietaisų (telemetrija). Nenutrūkstamo duomenų srauto paslaugos (streaming). Balso technologijos grupės. Balso technologijų plėtros motyvai. Skaityti daugiau
...