Šperos.lt > Elektronika > Elektronikos šperos
Elektronikos šperos

(77 darbai)

Elektrotechnika (30)Puslaidininkių laidumas. P - n sandūra. Vienfaziai lygintuvai. Svarbiausieji lygintuvų parametrai. Dvipusio lyginimo lygintuvai. Išlygintos įtampos pulsacija. Induktyvųjį filtrą. Trifaziai lygintuvai. Trifazis lygintuvas su neutraliuoju laidu. Trifazis tiltelinis lygintuvas. Stiprintuvų savybės ir charakteristikos. Stiprintuvas su dvipoliu tranzistoriumi. Galios stiprintuvų ypatumai. Transformatoriai. Transformatoriaus paskirtis ir veikimo principas. Apvijų elektrovaros jėgos; tuščioji eiga. Magnetovaros jėgos. Apkrauto transformatoriaus vektorinė diagrama. Tuščiosios eigos bandymas. Išorinė charakteristika. Naudingumo koeficientas. Trifaziai transformatoriai ir autotransformatoriai. Trifazis transformatorius. Autotransformatorius. Nuolatinės srovės mašinos. Laidininkas magnetiniame lauke. Nuolatinės srovės mašinos veikimo principas ir atstojamoji schema. Variklio režimas. Nuolatinės srovės mašinos sandara. Sandara. Žadinimo būdai ir žadinimo apvijos. Energijos nuostoliai ir galios balansas. Naudingumo koeficientas. Variklių bendrosios savybės. Paleidimas ir reversavimas. Susireguliavimas. Mechaninė charakteristika. Skirtingų variklių tipų ypatumai. Nepriklausomo ir lygiagretaus žadinimo variklis. Lygiagretaus žadinimo variklis. Nuoseklaus žadinimo variklis. Statoriaus magnetinis laukas. Asinchroninio variklio veikimo principas ir sandara. Statorius. Rotorius. Elektromagnetiniai reiškiniai asinchroniniame variklyje. Statoriaus ir rotoriaus apvijų EVJ. Asinchroninio variklio nuostoliai ir mechaninė charakteristika. Asinchroninio variklio įvairios charakteristikos ir greičio reguliavimas. Paso ir katalogo duomenys. Asinchroninių variklių paleidimas. Tiesioginis prijungimas prie tinklo. Vienfaziai asinchroniniai. varikliai. Variklis su vienfaze apvija. Liuminescencinė lempa. Lempos uždegimas ir veikimo principas. Pakaitinimo procesas. Uždegimo procesas. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (35)Omo dėsnis. EVJ ir srovės šaltiniai. Galios balansas. I Kirchhofo dėsnis. Lygiagrečiai sujungti imtuvai. II Kirchhofo dėsnis. Nuosekliai sujungti imtuvai. Elektros grandinės tuščiosios eigos režimas. Elektros grandinės trumpojo jungimo režimas. Elektros grandinės suderintasis režimas. Kintamosios srovės pagrindinės charakteristikos, bei jų vaizdavimas. Kintamosios srovės aktyvusis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės induktyvusis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės talpinis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės nuosekliai sujungtų imtuvų grandinė. Įtampų trikampis. Kintamosios srovės nuosekliai sujungtų imtuvų grandinė. Varžų trikampis. Nuosekliai sujungtų imtuvų grandinė. Omo dėsnio išraiška kompleksiniais dydžiais. Kintamosios srovės lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė. Srovių trikampis. Kintamosios srovės lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė. Laidumų trikampis. Kintamosios srovės grandinės galia. Galių trikampis. Galios koeficientas. Kintamosios srovės grandinės galia. Galios. koeficiento derinimas. Kintamosios srovės grandinės įtampų rezonansas. Kintamosios srovės grandinės srovių rezonansas. Kintamosios srovės trifazė grandinė. Galia. Žvaigžde sujungtų simetrinių imtuvų grandinė. Žvaigžde sujungtų nesimetrinių imtuvų grandinė. Trikampiu sujungtų simetrinių imtuvų grandinė. Trikampiu sujungtų nesimetrinių imtuvų grandinė. Transformatoriaus sandara. Neapkrauto idealaus transformatoriaus atstojamoji schema. Transformatoriaus sandara. Apkrauto idealaus transformatoriaus atstojamoji schema. Apkrauto realaus transformatoriaus atstojamoji schema bei vektorinė diagrama. Redukuotasis transformatorius. Trumpo jungimo bandymas. Redukuotasis transformatorius. Tuščiosios eigos bandymas. Nuolatinės srovės mašinos veikimo principas, charakteristikos ir atstojamoji schema. Nepriklausomo ir lygiagretaus žadinimo generatorius. Nuoseklaus ir mišraus žadinimo generatorius. Trifazis sukamasis magnetinis laukas. Asinchroninio variklio veikimo principas. Asinchroninio variklio atstojamoji schema. Nuostoliai. Asinchroninio variklio mechaninė charakteristika. Elektros pavaros darbo mašinos mechaninė charakteristika. Puslaidininkių laidumas. P-n sandūros. Puslaidininkinis diodas. Vienpusiai lygintuvai. Dvipusiai lygintuvai. Valdomas lygintuvas. Dvipoliai tranzistoriai. Stiprintuvas su dvipoliu tranzistoriumi. Lauko tranzistorius. Loginiai elementai. Kombinacinės loginės schemos. Trigeriai, skaitikliai, registrai. Mikroprocesorius. Elektrinių ir neelektrinių dydžių matavimai ir paklaidos. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (37)Nuolatinės srovės grandinės Omo dėsnis. Elektrinės grandinės darbo režimai ir šaltiniai. Nuosekliai sujungtų elementų grandinės. Lygiagrečiai sujungtos grandinės. Sudėtingųjų elektrinių grandinių tyrimas. Kirchhofo dėsnių metodas. Kintamosios srovės grandinės. Kintamosios srovės grandinių imtuvai. Idealių imtuvų savybės, galia ir energija. Nuosekliai ir lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinės. Lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė. Kintamosios srovės grandinės galia. Kompleksinė galia; galių balansas. Rezonanso reiškiniai kintamosios srovės grandinėse. Trifazės srovės grandinės. Trifazių grandinių savybės, šaltiniai ir imtuvai. Žvaigžde sujungtų imtuvų grandinė. Trikampiu sujungtų imtuvų grandinės. Trifazių grandinių galia. Simetrinis imtuvas. Pereinamieji procesai. Pereinamųjų procesų svarbiausios charakteristikos. Pereinamieji procesai nuolatinės srovės grandinėje su kondensatoriumi. Kondensatoriaus įkrovimas. Pereinamieji procesai nuolatinės srovės grandinėje su induktyvumo rite. Magnetinės grandinės. Magnetinės kintamos srovės grandinės. Lygintuvai. Puslaidininkinės medžiagos. Puslaidininkių laidumas. Lyginimo diodai. Tranzistoriai. Tiristoriai. Integralinės mikroschemos. Vakuuminiai elektronikos elementai. Vienfazei lygintuvai. Transformatoriai. Transformatoriaus ribinių režimų bandymai ir atstojamosios schemos. Svarbiausieji transformatoriaus parametrai ir charakteristikos. Nuolatinės srovės mašinos. Elektros mašinų paskirtis ir ypatumai. Variklių bendrosios savybės. Paleidimas ir reversavimas mechanika. Skirtingų variklių tipų ypatumai. Nepriklausomo ir lygiagretaus žadinimo variklis. Generatorių ypatybės ir charakteristikos. Nepriklausomo žadinimo generatorius. Lygiagretaus žadinimo generatorius. Asinchronines mašinos. Statoriaus magnetinis laukas. Asinchroninio variklio veikimo principas ir sandara. Vienfaziai asinchroniniai varikliai. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (4)Pagrindiniai elektrinės grandinės dėsniai. Elementarioji elektrinė grandinė. Omo dėsnis. Kirchhofo dėsniai. Energija ir galia; galios balansas. Elektrinės grandinės darbo režimai ir šaltiniai. Tuščioji eiga. Vardinis (nominalusis) režimas. Trumpojo jungimo režimas. Suderintasis režimas. Nuosekliai arba lygiagrečiai sujungtų elementų grandinės. Nuosekliai sujungti imtuvai. Lygiagrečiai sujungti imtuvai. Paprastųjų elektrinių grandinių tyrimas. Mišriai sujungti imtuvai. Srovės ir įtampos reguliavimas. Srovės reguliavimas reostatu. Įtampos reguliavimas potenciometru. Sudėtingųjų elektrinių grandinių tyrimas. Kirchhofo dėsnių metodas. Superpozicijos principas ir metodas. Netiesiniai elementai. Statinė ir diferencinė varža. Charakteristikų sukirtimo metodas. Charakteristikų sumavimo metodas. Kintamosios srovės grandinių imtuvai. Idealių imtuvų savybės. Magnetinės grandinės ir jų elementai. Magnetinės medžiagos. Magnetinių grandinių klasifikacija. Nuolatinio magnetinio srauto magnetinių grandinių dėsniai. Magnetinės grandinės atstojamoji schema. Omo dėsnis. Kirchhofo dėsniai. Nuolatinio magnetinio srauto grandinių tyrimas Tiesioginis uždavinys. Energijos nuostoliai magnetolaidyje ir jų mažinimo būdai. Svarbiausios elektrinių matavimų sąvokos, metodai ir priemonės. Ypatumai ir metodai. Matavimo priemonės. Matavimo paklaidos ir prietaisų charakteristikos. Matavimo paklaidos. Prietaiso tikslumo klasė. Prietaisų charakteristikos ir ženklai skalėse. Tiesioginės atskaitos prietaisų momentai ir bendrieji mazgai. Mechaniniai momentai; skalės lygtis. Bendrieji mazgai ir elementai. Tiesioginės atskaitos prietaisų matuokliai. Magnetoelektrinis matuoklis. Elektromagnetinis matuoklis. Elektrodinaminis ir ferodinaminis matuoklis. Elektroniniai matavimo prietaisai. Lygintuviniai prietaisai. Elektroninis voltmetras. Elektroninis oscilografas. Skaitmeninis voltmetras. Srovės ir įtampos matavimas. Srovės matavimas. Įtampos matavimas. Galios ir energijos matavimas. Vatmetras; vienfazės grandinės galios matavimas. Trifazės grandinės aktyviosios galios matavimas. Reaktyviosios galios matavimas. Energijos matavimas. Elektrinių parametrų matavimas. Varžos matavimas ommetru. Varžos matavimas megommetru. Varžos matavimas ampermetru ir voltmetru. Varžos matavimas tilteliu. Neelektrinių dydžių elektriniai matavimai. Matavimo principai; keitikliai. Matuokliai su generatoriniais keitikliais. Matuokliai su parametriniais keitikliais. Magnetovaros jėgos. Laidininkas magnetiniame lauke. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (6)Nuolatinės srovės grandinės: pagrindinės sąvokos, dėsniai, elementų jungimo būdai, grandinių darbo režimai, energetiniai grandinių rodikliai. Nuolatinės srovės grandinių skaičiavimo metodai: ekvivalentinių pakeitimų, Kirchhofo dėsniu. Kintamosios srovės grandinės: pagrindinės sąvokos ir žymėjimai. Aktyvioji, induktyvioji, ir talpine apkrova kintamosios srovės grandinėje. Nuoseklus R, L, C jungimas kintamosios srovės grandinėje. Lygiagretus R, L, C jungimas kintamosios srovės grandinėje. Srovių rezonansas. Kintamosios srovės grandinės galios. Trifazės srovės grandinės: pagrindinės sąvokos, žymėjimai. Jungimas žvaigžde trifazės srovės grandinėje. Jungimas trikampiu trifazės srovės grandinėje. Trifazės grandinės galios skaičiavimas. Transformatoriai: jų paskirtis, panaudojimo sritys. Vienfazio transformatoriaus konstrukcija ir veikimo principas. Transformatoriaus darbo režimai: tuščios veikos ir darbo su apkrova. Trifaziai transformatoriai, matavimo transformatoriai ir autotransformatoriai. Puslaidininikiniai elektronikos prietaisai: diodai, stabilitronai, tranzistoriai, tiristoriai. Kintamosios srovės lygintuvai. Lygintuvai. Kintamos srovės įtampos filtrai ir stabilizatoriai. Stiprintuvas. Elektroniniai loginiai elementai. Trigeris ir integrinės mikroschemos. Asinchroninio variklio veikimo principas ir sandara. Besisukančio magnetinio lauko gavimas asinchroniniame variklyje. Nuolatinės srovės generatoriaus veikimo principas. Nuolatinės srovės generatorių tipai ir charakteristikos. Nuolatinės srovės variklio veikimo principas. Nuolatinės srovės variklių tipai savybės ir charakteristikos. Elektros pavaros: samprata, pavarų mechaninės charakteristikos. Elektros variklio parinkimas darbo mechanizmo pavarai. Svarbiausi parametrai. Elektros pavarų valdymo aparatūra. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (8)Omo dėsnis. EVJ ir srovės šaltiniai. Galios balansas. I Kirchofo dėsnis. Lygiagrečiai sujungti imtuvai. II Kirchofo dėsnis. Nuosekliai sujungti imtuvai. Elektros grandinės tuščiosios eigos režimas. Elektros grandinės trumpojo jungimo režimas. Elektros grandinės suderintasis režimas. Kintamosios srovės pagrindinės charakteristikos bei jų vaizdavimas. Kintamosios srovės aktyvusis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės induktyvusis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės talpinis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės nuoseklia sujungtų imtuvų grandine. Įtampų trikampis. Nuosekliai sujungtų imtuvų grandinė. Omo dėsnio išraiška kompleksiniais dydžiais. Kintamosios srovės lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė. Laidumų trikampis. Kintamosios srovės grandinės galia. Galių trikampis. Galios koeficientas. Kintamosios srovės grandinės galia. Galios koeficiento derinimas. Kintamosios srovės grandinės įtampų rezonansas. Kintamosios srovės trifazė grandinė. Galia. Žvaigžde sujungtų simetrinių imtuvų grandinė. Žvaigžde sujungtų nesimetrinių imtuvų grandinė. Trikampių sujungtų simetrinių imtuvų grandinė. Transformatoriaus sandara. Neapkauto idealaus transformatoriaus atstojamoji schema. Paprasčiausio vienfazio transformatoriaus sandara. Transformatoriaus sandara. Apkrauto idealaus transformatoriaus atstojamoji schema. Redukuotasis transformatorius. Trampo jungimo bandymas. Redukuotasis transformatorius. Tuščiosios eigos bandymas. Nuolatinės srovės mašinos veikimo principas, charakteristikos ir atstojamoji schema. Nuolatinės srovės mašinos konstrukcija. Nepriklausomo ir lygiagretaus žadinimo variklis. Nuoseklaus ir mišraus žadinimo variklis. Trifazis sukamasis magnetinis laukas. Asinchroninio variklio veikimo principas. Asinchroninio variklio atstojamoji schema. Nuostoliai. Statoriaus atstojamoji schema ir vektorinė diagrama. Asinchroninio variklio mechaninė charakteristika. Greičio reguliavimas. Elektros pavaros darbo mašinos mechaninė charakteristika. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (9)Bendrosios žinios apie transformatorius. Vienfaziai transformatoriai. Vienfazio T ir Γ atstojamosios schemos. Vienfazio transformatoriaus TV. Apkrauto transformatoriaus darbas. Trifaziai transformatoriai. Autotransformatoriai. Bendros žinios apie kintamosios srovės mašinas. Asinchroninių variklių konstrukcijos. Sukamasis magnetinis laukas. Asinchroninio mechaninė charakteristika. Greičio reguliavimas. Vienfaziai asinchroniniai varikliai. Sinchronines mašinos. Jų rūšys ir veikimas. Sinchroninių mašinų konstrukcijos. SG sinchronizavimas. SG kampinė charakteristika. SV savybės, paleidimas. Žingsniniai varikliai. Skaityti daugiau
Elektrotechnikos pagrindai (2)Elektrinė talpa. Talpų jungimo būdai. Plokščiojo kondensatoriaus talpa. Kintamoji elektros srovė. Sinusinės elektrovaros gavimas. Pradinė fazė ir fazių skirtumo kampas. Sinusinių dydžių sudėtis ir atimtis. Kintamosios srovės efektinė ir vidutinė reikšmė. Aktyvioji varža kintamosios srovės grandinėje. Induktyvioji varža kintamosios srovės grandinėje. Aktyvioji ir induktyvioji varžos kintamosios srovės grandinėje. Omo dėsnis. Galios koeficientas. Aktyvioji ir talpinė varžos kintamosios srovės grandinėje. Lygiagreti dviejų šakų grandinė. Trifazės grandinės. Trifazis sukamasis magnetinis laukas. Trifazių grandinių jungimo būdai Skaityti daugiau
FuzzyĮžanga. Fuzzy aibės ir fuzzy logika. Fuzzy aibės. Neraiškios aibės ir lingvistiniai kintamieji. Neraiškų aibių vaizdavimas kompiuteryje. Veiksmai su neraiškiomis aibėmis ir neraiškia logika. Papildančios aibės ir invertavimas. Sutapimo ir sujungimo aibės- loginiai IR ir ARBA. Operatorių pasirinkimo kriterijai. Lingvistinė išvada. Santykis tarp neraiškių aibių. Tos pačios bazės neraiškios aibės. Dekartinė sandauga ir fuzzy reliacija (išvada). Išvadų priėmimo metodai ir jų realizavimas. Pagrindai. Taisyklių bazė. Taisyklių bazės matricinis vaizdavimas. Taisyklių bazės vaizdavimas lentelės forma. Neraiški inferencija. Taisyklės baigiamos išvados išpildomumo reikšmė. Taisyklių išvadų sujungimas į išėjimo neraiškią aibę. Fuzifikavimas ir defuzifikavimas. Fuzifikavimas. Signalo žinomų savybių fuzifikavimas. Fuzifikavimas užduotu skaičiumi lingvistinio kintamojo reikšmių. Defuzifikavomas. Svorio centro metodas. Maksimalaus aukščio metodas. Fuzzy reguliatorių struktūros. Fuzzy reguliatorių komponentės. Pavyzdys. Fuzzy PID reguliatorius. Matavimo signalų įvedimas ir pradinis apdorojimas. Fuzifikavimas. Žinių bazė. Inferencijos įtaisas. Defuzifikavimas. Pavyzdys. Išėjimo signalo skaičiavimas. Fuzzy reguliatorių savybės. Valdymo lentelė. Valdymo lentelės skaičiavimas. Fuzzy reguliatorių struktūros. Tradicinių reguliavimo algoritmų imitavimas. Fuzzy komponentės tradicinėse struktūrose. Fuzzy bloko savybės. Skaityti daugiau
Grandinių teorija (3)Elektros grandinių sąvokos. Elektros grandinių elementai. Grandinių ir schema, klasifikacija. Poveikis ir reakcija, analizė ir sintezė. Analizės metodai. Nuoseklusis elementų junginys. Žvaigždės, schemos, kitimas į trikampę atvirkščiai. Ekvivalentieji pakeitimai (įtampos ir srovės). kompleksinės amplitudės. Pagrindinių dėsnių kompleksinės išraiškos. Ekvivalenčios transformacijos. Lygiagretusis junginys. Superpozicija, ekvivalenčiųjų šaltinių metodai. Dualumo principas. Kompleksinė galia. Maksimali aktyvioji galia apkrovoje. Suderintoji grandinė, naudingumo koeficientas. Magnetinės grandinės. Grandinės funkcija. Topologinis metodas. Selektyvios grandinės. Pagrindiniai nuosekliojo kontūro parametrai. Pagrindiniai lygiagrečiojo kontūro parametrai. Srovių pasiskirstymas. Lygiagretaus kontūro dažninės charakteristikos. Surištieji kontūrai. Elektriniai filtrai. Skaityti daugiau
Informacijos perdavimo sistemosDiskretinių pranešimų perdavimo sistemų realizavimo principai. Elementų xi sekos keitimas. Lėtų daugiakanalių sistemų su dažniniu sutankinimu struktūrinės schemos. Vidutinio greičio ir greitaveikių DPPS struktūrinės schemos. Daugiakanalės sistemos su laikiniu sutankinimu sudarymo principas. Impulsinių sekų fazavimo sinchronizavimo būdai Fazavimas pagal siuntas. Fazavimas pagal ciklus. Laikinis sutankinimas IKM sistemose (multipleksavimas). Vieninga sinchroninė skaitmeninė hierarchija. Tradicinė skaitmeninė hierarchija. Sinchroninė skaitmeninė hierarchija. Sinchroninės skaitmeninės hierarchijos duomenų formatas. Žiedinė struktūra. SDH ciklo formavimas. SDM tinklų struktūra. Radijo rėlinės linijos (RRL). RRL struktūra. Radijo signalo sklidimas erdvėje. Radijo linija su skaidria Fresnelio zona. Fedingo reiškinys radijo linijose. Radijo dažnių (RF) kanalų planas skaitmeninėse. RLL. RLL maršrutas. Skaitmeniniai signalai RLL. Informacijos perdavimo kokybė. Palydovinis ryšys. Palydovų orbitos. Palydovų išdėstymas orbitoje. Palydovinės ryšio linijos modelis. Palydovinės sistemos parametrai. Skaityti daugiau
Loginė automatikaLoginiai (diskretiniai) procesai ir jų apibūdinimas. Automatizavimo technologijos schema ir energetinės aplinkos parinkimas. Loginių valdymo įtaisų tipai. Loginės algebros sąvokos ir dėsniai. Loginės algebros dėsniai. Loginės funkcijos ir jų techninio realizavimo priemonės. Kartotuvas. Inverteris. Relinių (loginių) schemų analitinis vaizdavimas. Kombinacinių loginių įtaisų sintezė pasinaudojant būsenų lentelėmis. Karno–Veičo diagramos, jų sudarymas ir savybės. Karno–Veičo diagramų taikymas kombinacinių loginių įtaisų sintezei (kanoninės sumos metodas). Karno–Veičo diagramų taikymas kombinacinių loginių įtaisų sintezei (kanoninės sandaugos metodas). Labai neapibrėžtų loginių įtaisų sintezė. Nuosekliųjų loginių įtaisų sudarymo principai. Orientuoto grafo ir perėjimų lentelės sudarymas Mūro automatui. Orientuotų grafų metodas. Ciklinių loginės automatikos sistemų sintezė. Judesio diagramos ir jų sudarymas. Įjungimo lentelių metodas. Atminties apimties nustatymas pagal judesio diagramas. Loginių lygčių atminties ir vykdymo elementams sudarymas pagal sudarytas įjungimo lenteles. Skaitikliai ciklinėse loginės automatikos sistemose. Taimeriai (laiko relės) ciklinėse loginės automatikos sistemose. Programuojamieji loginiai valdikliai loginės automatikos sistemose. Nuosekliųjų funkcinių diagramų elementai ir jų sudarymas. SFC diagramų funkcinių galimybių išplėtimas, specifikuojant poveikius. Nuosekliųjų funkcinių diagramų loginės lygtys ir realizavimo priemonės. Sudėtingų loginių sistemų funkcionavimo apibendrintas GEMMA modelis. Sudėtingų sistemų struktūrizavimo priemonės. Petri tinklai. Svarbiausios sąvokos. Petri tinklo ženklinimas. Autonominiai ir neautonominiai Petri tinklai, pareigų įveikimas. Ženklinimo vektoriaus evoliucija (tinklo medis). Petri tinklo lygtys ir jų sprendimas. Loginių sistemų modeliavimas Petri tinklu. Skaityti daugiau
Matavimai ir metrologijaMatavimų klasifikacija. Matavimų vienovė. Matavimų paklaidos ir jų klasifikacija. Atsitiktinių ir sisteminių paklaidų matavimas. Atsitiktinės paklaidos ir jų įvertinimas. Pagrindiniai atsitiktinių paklaidų pasiskirstymai. Periodinių trukdančių signalų su atsitiktine faze pasiskirstymai. Tikrosios matuojamo dydžio reikšmės ir atsitiktinių paklaidų neapibrėžties įvertinimas. Entropinis atsitiktinių paklaidų įvertinimas. Grubių paklaidų aptikimas. Sistemingos paklaidos. Netiesioginių matavimų paklaidos. Bendra matavimo paklaida. Standartinės matavimo pateikimo formos. Bendros žinios apie informacinę energetinę matavimo teoriją. Matavimo priemonių pagrindinės charakteristikos. Pagrindinės matavimo priemonių metrologinės charakteristikos. Matavimo priemonių tikslumo gerinimo metodai. Matavimų neapibrėžtis. Pagrindiniai matavimo priemonių elementai. Mastelio kitimo įtaisai. Neelektrinių dydžių matavimo mastelių keitikliai. Kintamos įtampos (srovės) keitimas į nuolatinę. Amplitudiniai detektoriai (atviro tipo). Amplitudiniai detektoriai (uždaro tipo). Detektorių tikslumo didinimas. Sinchroniniai arba faziniai detektoriai. Kiti analoginiai įtaisai. Informacijos išvedimo įtaisai. Skaitmeniniai keitikliai. Keitikliai kodas–analogas (c/a). Keitikliai analogas–kodas (a/c). Skaityti daugiau
Matavimai ir metrologijos pagrindaiMetrologijos pagrindai, matavimo priemonės, matai ir prietaisai. Matavimo prietaisų paklaidos, tikslumo klasės. Analoginiai matavimo prietaisai. Magnetoelektrinis matavimo mechanizmas. Nuolatinės srovės matavimas. Ampermetrų matavimo ribų plėtimas. Nuolatinės įtampos matavimas. Voltmetrų matavimo ribų plėtimas. Garsinio dažnio srovės matavimas. Lygintuviniai matavimo prietaisai. Dažninės ir temperatūrinės lygintuvinių prietaisų paklaidos, jų sumažinimas. Galios matavimas nuolatinės srovės ir žemo dažnio grandinėse. Elektroniniai voltmetrai, jų skirstymas pagal struktūrines schemas ir veikimo principą. Skaitmeniniai voltmetrai. Skaitmeninių voltmetrų specifiniai parametrai. Skaitmeninio voltmetro su laiko – impulsinių keityklių struktūrine schema ir veikimo principas. Matavimo generatoriai, pagrindiniai reikalavimai generatorių parametrams. Žemo dažnio matavimo generatorius. Struktūrinė schema. Veikimo principas. Aukšto dažnio matavimo generatoriai. Generatorių skirstymas. Aukšto dažnio generatorius su amplitudinė moduliacija. Impulsų generatoriai. Struktūrinė schema. Veikimo principas. Oscilografai. Jų skirstymas. Supaprastinta oscilografo struktūrinė schema. Oscilografo veikimo principas. Signalo vaizdo gavimas ekrane. Oscilografo darbo rėžimai. Skleistinės generatoriaus ir sinchronizacijos schemos darbo rėžimai. Mažų laiko intervalų matavimas oscilografu. Stroboskopinis oscilografas. Skaitmeninis oscilografas. Elektronines schemos pasyvių elementų parametrų matavimas. Ometrai. Nuolatinės ir kintamosios srovės tilteliai. Varžų matavimas tilteliu. Kondensatoriaus parametrų matavimas kintamosios srovės tilteliu. Rezonansinis R, L ir C matavimo metodas. Elektrinio dažnio matavimo metodai. Oscilografiniai dažnio matavimo metodai. Skaitmeninis dažniamatis. Puslaidininkinio diodo parametrai ir jų matavimas. Bipoliarinio tranzistoriaus parametrai ir jų matavimas. Skaityti daugiau
Matavimo prietaisaiMatavimo prietaisai. Matavimo priemonių metrologinės charakteristikos ir jų normavimas. Matavimo priemonių tikslumo klasės. Matavimų automatizavimas Skaityti daugiau
Matavimo teorijaNetiesiškumo paklaida. Multiplikatyvinės paklaidos (gain error). Adityvinės paklaidos (offset error). Kvantavimo paklaida. Diskretizavimo paklaida. Pagal matuojamo dydžio kitimą laike paklaidos skirstomos į statines ir dinamines. Pagal pasireiškimo vietą matavimo procese: Metodo paklaidos. Instrumentinės (arba matavimo priemonių) paklaidos. Subjektyvios paklaidos. Pagal pasireiškimo būdą: Atsitiktinės paklaidos. Sistemingosios paklaidos. Fazinio kampo matavimas. Grandžių fazinių charakteristikų matavimas. Fazinių matavimų ypatumai. Fazinio kampo matavimo metodai. Fazometras su formuotuvais (elektroninis fazometras). Kompensacinis matavimo metodas. Fazinio kampo matavimas aukštuose dažniuose. Galios matavimas. Elektrinės galios matavimas. Galios matavimas pramoninių dažnių grandinėse. Galios matavimas aukštuosiuose dažniuose. Galios matavimas mikrobangiame ruože. Kalorimetras. Balometrai arba termistoriai. Keitikliai K/A ir A/K. Dažnio ir laiko intervalų matavimas. Skaitmeninis dažnio matavimas. Dažnio matavimas palyginimo metodu. Dažnių matavimas mikrobangiame ruože. Skaityti daugiau
Matavimų keitikliaiBendrosios žinios ir klasifikavimas Matavimo keitiklių paklaidos Matavimo keitiklių dinaminės savybės Analoginiai-skaitmeniniai matavimo keitikliai (ASK). Skaityti daugiau
Mobiliosios technologijosIšvardinti ir apibūdinti pagrindines mobilaus ryšio panaudojimo sritis. Kodėl žemų dažnių radijo bangos nenaudojamos mobilaus ryšio tinkluose? Paaiškinti radijo antenos kryptingumo diagramos sąvoką. Kodėl mobiliajam ryšiui naudojamos kryptinės antenos? Paaiškinti sektorinių mobilaus ryšio antenų struktūrą ir veikimo principą. Kaip priklauso radijo signalo galia priėmimo vietoje nuo spinduliuojamo signalo dažnio ir atstumo nuo siųstuvo? Kodėl radijo bangos ne visada sklinda tiesia linija ir kodėl pasikeičia jų sklidimo kryptis? Ar UHF radijo bangos atsispindi nuo jonosferos? Paaiškinti, kodėl sumažėja radijo bangų galia didėjant atstumui tarp siųstuvo ir imtuvo. Paaiškinti UHF radijo bangų atsispindėjimo, difrakcijos ir refrakcijos reiškinius. Paaiškinti amplitudinės, dažninės ir fazinės moduliacijos principus. Kokios moduliacijos rūšys naudojamos mobilaus ryšio sistemose? kokie amplitudinės, dažninės ir fazinės manipuliacijos ypatumai? Kokios fazinės manipuliacijos (moduliacijos) rūšys naudojamos mobilaus ryšio sistemose? Kokie procesai bevielio ryšio sistemose vadinami vienalaike kolektyviaja kreiptimi? Paaiškinti vienalaikių dažninės (FDMA) ir laikinės (TDMA) kolektyviųjų kreipčių ypatumus. Kur jos panaudojamos? Kokie yra kodinės vienalaikės CDMA kreipties privalumai. Koks išplėsto spektro technologijos principas? Kokie pagrindiniai mobilaus ryšio sistemos ypatumai? Kokios yra trys pagrindinės mobiliojo ryšio sistemų grupės? Kokios korinio ryšio sistemų atsiradimo priežastys? Kokia korinio ryšio mazgų – mobiliojo ryšio komutatoriaus, valdymo ir kontrolės centro, bazinių stočių paskirtis? Kaip planuojamos korinio ryšio sistemos atsižvelgiant į abonentų tankį aptarnavimo zonose? Kokie korinio ryšio sistemų privalumai lyginant su radialinėmis ryšio sistemomis? Kada susiformavo pirmos kartos mobiliojo ryšio sistemos, kokie jų ypatumai, kokie trūkumai jas eksploatuojant? Kuo skiriasi antros kartos mobilaus ryšio diegimo strategijos Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV)? Kokia GSM mobilaus ryšio sistemos atsiradimo ir vystymosi istorija? Koks yra radijo dažnių pasiskirstymas GSM – 900 tinkle? Kaip panaudojama TDMA technologija GSM sistemoje? Paaiškinti garsinio (analoginio) signalo pavertimo skaitmeniniu signalu principą ir radijo signalo formavimo principą mobiliuosiuose telefonuose. Paaiškinti GSM paketų struktūrą radijo kanale ir pagrindinių laiko langų paskirtį. Kokios yra pagrindinės GSM tinklo sudedamosios dalys, kokios jų funkcijos? Kokia SIM kortelės paskirtis?Kokia informacija saugoma SIM kortelėje? Kokios bazinių stočių kontrolerio BSC funkcijos? Kokia mobilaus ryšio komutatoriaus MSC paskirtis? Kokia savųjų abonentų registro HLR ir vizituojančių abonentų registro VLR paskirtis? Kokia GSM tinklo autentifikacijos centro AUC paskirtis? Kaip užtikrinamas GSM tinklu perduodamos informacijos slaptumas? Kokios yra mobilaus GSM ryšio papildomos paslaugos? Kokiais ypatumais pasižymi GSM ryšys? Kokios personalinių komunikacijų tinklo standarto GSM – 1800 atsiradimo priežastys ir kokie jo ypatumai? Kaip užmezgamas ryšys GSM sistemoje? Kokia registrų HLR ir VLR paskirtis užmezgant ryšį? Kokiam tikslui ir kaip nustatomos mobiliųjų telefonų buvimo vietos? Kaip tinklo struktūroje formuojamos menamos buvimo zonos? Paaiškinti kodėl ir kaip vyksta ryšio perkeltis korinio ryšio sistemose. Kokie pagrindiniai mazgai sudaro mobiliojo ryšio aparatą, kokia jų paskirtis? Kokias funkcijas atlieka GSM telefono priėmimo - perdavimo blokas? Paaiškinti ir palyginti duomenų paketų ir komutuojančių grandinių technologijas, naudojamas duomenų perdavimui ryšių tinkluose. Kokie paketinio duomenų perdavimo technologijos GPRS pranašumai ir ypatumai? Kokia ryšio protokolų IP ir X.25 paskirtis ir panaudojimas? Kokia GPRS sistemos aptarnavimo mazgo SGSN ir tarptinklinės sąsajos GGSN paskirtis? Kokia yra reali duomenų perdavimo sparta GPRS tinkle? Kokiu būdu ji pasiekiama? Kokios yra bevielio vietinio Bluetooth tinklo charakteristikos? Kokie šios technologijos privalumai ir trūkumai? Kokios yra pagrindinėsBluetooth technologijos panaudojimo sritys? Paaiškinti Interneto ir mobiliosios telefonijos sujungimo technologijos WAP veikimo principą. Kokios šios technologijos perspektyvos? Kokie bevielio interneto WAP trūkumai, privalumai ir teikiamos paslaugos? Kaip atsirado ir vystėsi palydovinės mobilaus ryšio sistemos? Kokios pagrindinės palydovinių mobilaus ryšio sistemų panaudojimo sritys? Kaip veikia pasaulinė palydovinė mobilaus ryšio sistema? Palyginti GEO, LEO, MEO palydovų sistemų orbitų ypatumus. Kokias žinote globalines palydovines navigacines sistemas, kokie jų ypatumai? Kokios yra mobilios komercijos (M-Commerce) savybės ir ypatumai? Kokios mobilios komercijos paslaugos teikiamos per mobiliuosius telefonus? Nusakyti ir apibūdinti atsiskaitymo per mobiliuosius telefonus sistemas. Kaip mobilaus ryšio standartas IMT-2000 diegiamas Amerikos, Europos ir Japonijos regionuose. Kokie yra pagrindiniai trečios kartos (3G) mobilaus ryšio sistemų ypatumai, palyginti su antros kartos mobilaus ryšio sistemomis. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklai (2)Radijo spektrinis resursas. Radijo spektrinio resurso panaudojimo efektyvumas. Radijo tinklo planavimas. Radijo bangų sklidimo prognozavimas. Lee modelis. Hata modeliai. Walfish – Ikegami modelis. Tiesioginio matomumo modelis. Radijo aprėpties įvertinimas. Lietaus įtaka radijo aprėptims. Atmosferos dujų įtaka radijo bangų sklidimui. Radijo tinklų topologijos. Dvitaškis ryšys ( "taškas-taškas"). Daugiataškis ryšys ( "taškas-taškas"). "Kiekvienas su kiekvienu" ryšio topologija. Bevielio LAN tinklai. Bevielio LAN sauga. Radijo ryšio kanalų sutankinimo būdai. Skaityti daugiau
Radijo ryšysGlobalinis ryšys ir civilizacija. Radijo ryšio principai. Apibendrinta radijo ryšio kanalo struktūra. Tipinė radijo siųstuvo struktūrinė schema. Radijo imtuvo struktūra. Skaitmeninio radijo ryšio pagrindai. Etaloniniai nešančio virpesio generatoriai. Mažatriukšmiai stiprintuvai. Antenų klasifikacija. Tiesioginio matomumo radio ryšio sistemos. Troposferinės, jonosferinės ir meteoritinės sistemos. Tecnologijos palydovinėse sistemose. Bortinė energetika. Išvedimo technologija. Downlink. Daugkartinis pertransliatoriaus panaudojimas. Skaityti daugiau