Šperos.lt > Elektronika > Elektronikos namų darbai
Elektronikos namų darbai

(153 darbai)

Elektros energijos tiekimas (3)Užduotis. Laidų skerspjūvis turi būti toks, kad laidų temperatūra neviršytų leistinos, ir imtuvai gautų reikiamo didumo įtampą. Todėl laidai skaičiuojami pagal du kriterijus – įšilimą ir įtampos nuostolius. Laidų skerspjūvio skaičiavimas pagal įšilimo sąlygas. Įtampos skaičiavimas laiduose, parinktuose pagal įšilimo sąlygą. Laidų skerspjūvio parinkimas pagal leistinus įtampos nuostolius. Saugiklių parinkimas. Rezultatai lentelėje: Linija, Aprašymas. Skaityti daugiau
Elektros grandinės tyrimas įvairiais metodaisPagrindinė darbo schema. Skaičiavimų duomenų lentelė. Darbo eiga. Kirchhofo dėsnių metodas. Srovių skaičiavimas pagal mazgų potencialų metodą. Srovių skaičiavimas pagal kontūru srovių metodą. Galių balansas pagal pradinę schemą. Apskaičiuotos srovės abiem metodais. Srovės I4 (per varžą R4) skaičiavimas ekvivalentinio šaltinio metodu. Skaityti daugiau
Elektros ir elektronikos grandinėsPradiniai duomenys. Pirmoji dalis. Apskaičiuojame atskirų šakų kompleksines varžas. Apskaičiuojame atskirų šakų kompleksines sroves. Apskaičiuojame kompleksines įtampas. Apskaičiuojame pirmos šakos ir visos grandinės galias. Apskaičiuojame visos elektrinės grandinės ekvivalentines varžas ir trečios šakos laidumus. Antroji dalis. Apskaičiuojame fazines sroves. Apskaičiuojame C fazės ir trifazio imtuvo galias. Skaityti daugiau
Elektros ir elektronikos grandinės (2)Pradiniai duomenys. Apskaičiuojame atskirų šakų kompleksines varžas. Apskaičiuojame atskirų šakų kompleksines sroves. Apskaičiuojame kompleksines įtampas. Apskaičiuojame pirmos šakos ir visos grandinės galias. Apskaičiuojame visos elektrinės grandinės ekvivalentines varžas ir trečios šakos laidumas. Apskaičiuojame fazines sroves. Apskaičiuojame C fazės ir trifazio imtuvo galias. Skaityti daugiau
Elektros ir elektronikos grandinės (3)Elektros ir elektronikos 1 namų darbo 9 varianto 10 užduotis. Elektros grandinės. Duomenys. Supaprastinta grandinė. Grandinė tiriama Kirchhofo lygčių metodu. Apskaičiuojamos visų šakų srovės ir pažymimos jų kryptys nesupaprastintoje grandinėje. Grandinė tiriama superpozicijos metodu. Apskaičiuojamos nesupaprastintos grandinės dalinės srovės veikiant tik pirmajam elektrovaros jėgos šaltiniui. Apskaičiuojamos supaprastintos grandinės dalinės srovės veikiant tik antrajam elektrovaros jėgos šaltiniui. Apskaičiuojame supaprastintos grandinės tikrąsias sroves. Sudaroma nesupaprastintos grandinės galios balanso lygtis. Apskaičiuojama šaltinių ir imtuvų galia. Rezultatai surašomi į lentelę. Skaityti daugiau
Elektros ir elektronikos grandinės (4)Elektros ir elektronikos grandinių namų darbas nr.2, 9 varianto 10 užduotis. Elektrinės grandinės schema ir duomenys. Apskaičiuoju nežinomus dydžius, gautus atsakymus surašau į lentelę. Apskaičiuoju kompleksines sroves I1 , I2 , I3 ir I, kai pradinė įtampos UAB fazė lygi 0. Gautus atsakymus surašau į lentelę. Apskaičiuoju įtampas UAC ir UCB. Atsakymus algebrine ir rodikline forma surašau į lentelę. Pagal pasirinktus mastelius atskirame lape nubraižau vektorinę diagramą, kurioje parodau I =I1+I2+I3 ir UAB=UAC+UCB. Apskaičiuoju pirmos šakos ir visos grandinės galias. Atsakymai surašyti lentelėje. Apskaičiuoju visos grandinės ekvivalentines varžas ir trečiosios šakos laidumus. Nubraižau ekvivalentinės grandinės schemą. Jos vektorinę diagramą nubraižau atskirame lape. Skaityti daugiau
Elektros ir elektronikos grandinės (6)Variantas Nr. 8. Uždavinys 1. Ekvivalentinio keitimo (paprastinimo) metodu, taikydami Omo dėsnį apskaičiuokite sroves šakose ir įtampą U Apskaičiuokite imtuvo R galią P. 2 uždavinys. Pažymėkite srovių kryptis šakose ir apskaičiuokite jas Kirchhofo lygčių metodu. Sudarykite galios balansą. Apskaičiuokite kiekvienos grandinės (a, b, c) kompleksinę srovę, aktyviąją P ir reaktyviąją Q galią. Parinkę mastelius kompleksinių skaičių plokštumoje nubraižykite tris įtampos ir srovės vektorių diagramas. Apskaičiuokite tų pačių trijų imtuvų varžas ir sroves, kai esant tai pačiai įtampai dažnis padidinamas nuo f1 iki f2. Raštu paaiškinkite, ar visų imtuvų varžos priklauso nuo dažnio ir kaip? 4 uždavinys. Prie kintamos įtampos U, kurios dažnis f=50 Hz prijungta elektros grandinė. Apskaičiuokite grandinės: a) Kompleksines varžą ir srovę, b) Galios koeficientą , aktyviąją P, reaktyviąją Q bei pilnutinę S galias, c) Atskirų elementų kompleksines įtampas. Nubraižykite srovės bei įtampų vektorių diagramą. Apskaičiuokite dažnį f, kuriam esant grandinėje įvyktų įtampų rezonansas. Šiam atvejui apskaičiuokite srovę, atskirų elementų kompleksines įtampas ir nubraižykite vektorių diagramą. 5 uždavinys. Prie kintamos įtampos U, prijungta elektros grandinė. Apskaičiuokite kompleksines sroves, grandinės aktyviąją P, reaktyviąją Q bei pilnutinę S galią. Nubraižykite įtampos ir srovių vektorių diagramą. Skaityti daugiau
Elektros kabelių linijosElektros kabelių linijos. Bendri reikalavimai. Kabelio klojimo būdo parinkimas. Kabelių parinkimas. Kabelių alyvos įrengimai. Kabelių jungtys ir galūnės. Skaityti daugiau
Elektros pavaros (5)Įvadas. Darbo užduotis. Skaičiavimai. Apskaičiuoti ir nubraižyti asinchroninio variklio mechaninę charakteristiką ω=ƒ(M). Apskaičiuoti ir nubraižyti (toje pačioje koordinačių sistemoje kaip ir variklio) darbo mašinos mechaninę charakteristiką ω = ƒ2(Ms), redukuotą elektros variklio kampiniam greičiui. Grafiškai rasti ir apskaičiuoti dinaminio momento charakteristiką ω=ƒ3(Md). Apskaičiuoti ir nubraižyti elektros variklio paleidimo proceso kampinio greičio ω=ƒ4(t) ir sukimosi momento M=ƒ5(t) kreives. Apskaičiuoti asinchroninio variklio energijos nuostolius paleidžiant sistemą apkrautą, neapkrautą ir stabdant neapkrautą sistemą priešiniu jungimu. Įvertinti apkrauto elektros variklio paleidimo sąlygas sumažėjus maitinimo įtampai ΔU%. Išvada. Grafikai. Skaityti daugiau
Elektros pavaros (6)Pirmas kontrolinis darbas. Namų darbų užduoties parinkimas. Užduotis: 1) Apskaičiuoti asinchroninio variklio su faziniu rotoriumi paleidimo ir stabdymo priešiniu jungimu varžas; 2) Sudaryti paleidimo ir stabdymo priešiniu jungimu momento diagramą; 3) Sudaryti paleidimo ir stabdymo priešiniu jungimu momento diagramą; 4) Pagal skaičiavimo rezultatus sudaryti variklio automatinio kontaktinio valdymo schemą. Sprendimas. Antras namų darbas. Pagal pateiktą greičio tachogramą ir mechanizmo apkrovos diagramą - parinkti pavaros variklį gamybiniam mechanizmui, nurodant variklio tipą, markę, pagrindinius techninius duomenis ir, jei reikalinga, greičio reguliavimo būdą bei reikalingo parametro keitiklio tipą. Trečias kontrolinis darbas. Suprojektuoti nuolatinės srovės pavaros keitiklį, parinkti galios grandies elementus ir apsaugos priemones. Tiristorių parinkimas. Anodinio reaktoriaus skaičiavimas. Inkaro srovės pulsacijų filtravimo droselio skaičiavimas. Trifazė tiristorinė nuolatinės srovės pavara. Skaityti daugiau
Elektros tinklo projektavimasPradiniai duomenys. Architektūrinė projektavimo stadija. Telekomunikacinė projektavimo stadija. Horizontaliojo posistemio projektavimas. Vidaus magistralių posistemio projektavimas. Administravimo posistemio projektavimas. Jungiamųjų ir galinių laidų skaičiaus ir ilgio nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros transformatoriaiPaaiškinkite, kas tai yra: energetinė sistema; jėgos, specialusis transformatorius; žeminimo, aukštinimo transformatorius; redukuotasis transformatorius; autotransformatorius. Nubraižykite vienfazio transformatoriaus sandarą. Aiškindami veikimo principą, sužymėkite sutartines elektrinių dydžių ir magnetinio srauto kryptis. Kaip perduodama energija iš pirminės į antrinę apviją? Užrašykite transformatoriaus magnetinį srautą ir pirmine, bei antrine EVJ: a-sinusinėmis funkcijomis; b-kompleksiniais dydžiais. Kaip apskaičiuoti EVJ elektrines vertes? Parašykite transformatoriaus magnetovaros jėgų lygtį, paaiškinkite jos fizinę prasmę ir pavaizduokite ją grafiškai. Kodėl galima laikyti, kad magnetinis srautas pastovus. Parašykite transformatoriaus pirminei ir antrinei grandinei lygtis pagal II Kirchhofo dėsnį. Paaiškinkite jų fizinę prasmę. Nubraižykite realaus tranzistoriaus vektorinę diagramą. Ar didelis fazių skirtumas tarp pirminės ir antrinės įtampos? Kodėl jis atsiranda? Kaip atliekami tranzistoriaus tuščios eigos ir trumpojo jungimo bandymai? Kokie parametrai nustatomi jų metu? Kokie svarbiausi tranzistoriaus paso duomenys? Paaiškinkite, kokias tranzistoriaus savybes jie nurodo? Kokia funkcija yra tranzistoriaus išorinė charakteristika? Pavaizduokite ją grafiškai ir paaiškinkite. Kuo ypatingi suvirinimo transformatoriai? Kokia jų išorinė charakteristika? Kodėl? Kaip jungiami ir kokiu režimu veikia srovės ir įtampos matavimo transformatoriai? Ką nurodo jų tikslumo klasė? Kada naudojamos srovės matavimo replės? 1. Kaip daugiausiai yra žymimi transformatorių tipai? Išspręsti sekantį pavyzdį: Trifazio transformatoriaus paso duomenys. Išnagrinėti šio transformatoriaus parametrus ir charakteristikas. Duotos 100kVA 6300/200V trifazio transformatoriaus, kurio apvijos sujungtos žvaigžde, tuščiosios eigos charakteristikos. Reikia rasti įmagnetinimo šakos parametrus. Trys trifaziai vienodų jungimo grupių transformatoriai sujungti lygiagrečiai. Reikia nustatyti kiekvieno transformatoriaus apkrovimą. Nubraižyti ir paaiškinti transformatoriaus apvijų jungimo grupių žymėjimą. Nubraižyti trifazių transformatorių apvijų jungimo grupes su vektorių diagramomis. Nubraižyti trifazio transformatoriaus apvijų jungimo schemas ir jungimo grupes numatytas Valstybinio standarto. Paaiškinti transformatoriaus jungimo schemą, nustatant jungimo grupę, bei voltmetrų jungimo schemą fazių sekai patikrinti. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (13)Elektronikos savarankiški darbai. Kirchhofo dėsniai. Imtuvų ir cheminių energijos šaltinių jungimo būdai. Cheminių elementų jungimas. Nuolatinės srovės sudėtingos grandinės. Netiesinės elektrinės grandinės. Elektros energijos kitimas mechanine energija ir mechaninės energijos kitimas elektros energija. Elektromagnetai. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (14)Induktyvumas ir saviindukcijos EVJ. Dviejų ričių suderintas ir nesuderintas jungimas. Induktyvumas ir saviindukcijos EVJ. Dviejų ričių suderintas ir nesuderintas jungimas. Imtuvų jungimas žvaigžde. Imtuvų jungimas trikampiu. Trifazės grandinės galia. Elektrinių parametrų matavimas. varžos matavimo būdai. Varžos matavimo būdai. Ampermetro ir voltmetro metodas. Ommetro metodas. Varžos matavimo tiltelis. Induktyvumo ir talpos matavimas. Neelektrinių didžių elektriniai matavimai. Matuokliai su generatoriniais ir parametriniais keitikliais. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (33)Užduotis 1. Nuolatinės srovės elektrinė grandinė – mišriai sujungti elementai. Užduoties 1 darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Uždavinys 1-1. 1-1 užduočių lentelė. Užduotis 2. Kintamoji vienfazė srovė. Užduoties 2 darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Uždavinio sąlyga. Schema. Užduotis 3. Magnetinės grandinės. Užduotis 3-1. Atsakykite į klausimus. Užduotis 4. Elektronikos elementai ir įtaisai. Užduotis 5. Elektriniai matavimai. Užduotis 6. Transformatoriai. Užduotis 7. Nuolatinės srovės mašinos. Užduotis 8. Kintamos srovės mašinos. Skaityti daugiau
Elektrotechnika ir elektronikaĮvadas. Išmokti skaičiuoti elektrinių grandinių dydžius taikant Omo ir Kirchhofo dėsnius. Tiriama nuolatinės srovės grandinė sudaryta iš keleto rezistorių, sujungtų mišriai. Nubraižykite elektrinės grandinės schemą. Schemoje pažymėti srovių kryptis. Surasti ekvivalentinę grandinės varžą Re, sroves, įtampas ir galią vartojamąją visos grandinės. Energijos kiekį išnaudotą per 8 valandas. Prie kintamos įtampos U, kurios dažnis f1 =50 Hz, prijungti idealūs imtuvai. Kiekvienai grandinei atskirai apskaičiuoti srovę, aktyvinę galią P, reaktyvinę galią Q. Apskaičiuokite tų pačių trijų imtuvų varžas ir sroves, kai esant tai pačiai įtampai dažnis padidinamas nuo f1 =50 Hz ikiverčių f2. Prie kintamos įtampos U, kurios dažnis f1 = 50 Hz prijungti įvairūs elementai, (rezistoriai, induktyvumas ir talpumas) ir sujungti nuosekliai. Apskaičiuokite grandinės pilną varžą Z, įtampą U, fazių poslinkio kampus cosφ, sinφ, aktyvinę galią P, reaktyvinę galią Q, pilną galią S. Nubraižykite įtampų ir srovių vektorinę diagramą. Nubraižykite individualią elektrinę schemą. Prie kintamos įtampos U prijungta grandinė,kurios elementų varžos duotos. Nubraižykite individualią elektrinę schemą.Apskaičiuokite srovės stiprį I1, I2, srovės stiprį I, įtampą U, aktyvinę galią P, reaktyvinę galią Q, pilną galią S, kiekvienos šakos poslinkio kampus cosφ1, sinφ1, cosφ2, sinφ2, bendrą visos grandinės fazių kampą cosφ, sinφ. Nubraižykite įtampų ir srovių vektorinę diagramą. Trifazio tinklo linijinė įtampa UL ir imtuvų varžos duotos. Nubraižykite individualią elektrinę schemą. Apskaičiuokite fazines sroves kiekvienos fazės grandinės aktyviąją galia P, reaktyviąją galią Q ir pilnutinę galią S.Nubraižykite įtampų ir srovių vektorinę diagrama. Sudarykite tiltelinio lygintuvo schemą panaudojant standartinius diodus, kurių parametrai duoti.Vartotojo galia P0 {W}, vartotojo įtampa U0 {V}.Paaiškinkite schemos sudarymą.Nubraižykite lygintuvo schemą. Trifazis lygintuvas surinktas iš trijų diodų turi maitinti vartotoją pastovia srove.Vartotojo galia P0 {W}, įtampa U0 {V}. Reikalinga išrinkti vieną iš trijų puslaidininkinių diodų, kurių parametrai duoti. Paaiškinkite diodų pasirinkimą. Nubraižykite lygintuvo schemą. Nuolatinės srovės šaltinio gnybtų įtampa U=30V.Prie šaltinio buvo prijungta varža R=20Ω ir ampermetras, kurio apvijos varža RA=10Ω.Po to vietoj pirmojo ampermetro į grandinę buvo įjungtas kitas, kurio varža RA2=0.05Ω. Raskite abiem atvejais srovę grandinėje ir ampermetro naudojamą galią. Padarykite išvadą, kokia turi būti ampermetro varža. Trifazis transformatorius su vardine galia SN, pirmine įtampa UN, antrine įtampa UN2. Prie antrinės apvijos prijungta vartotojas, kurio aktyvinė galia P2, galios koeficientas cos. Surasti vardines sroves apvijose IN1, IN2. Transformatoriaus apkrovimo koeficientas KN. Srovės apvijose I1, I2 esant faktinei apkrovai.Suminius galios nuostolius esant vardiniam apkrovimui, naudingo veiksmo koeficientą esant faktinei apkrovai. Vieno pusperiodžio lygintuvas turi maitinti vartotoją pastovia srovę. Vartotojo galia P0 {W}, įtampa U0 {V}. Parinkti puslaidininkinius diodus lygintuvui ir paaiškinkite jų parinkimą. Parinkite leistiną srovę Ileist ir atbulinę įtampą Uatb. Nubraižykite lygintuvo schemą. Skaityti daugiau
Gaisrinė. Apsauginė buto signalizacijaObjekto planas ir jo parašymas. Pastato architektūra. Pavojaus šaltiniai. Daviklių parinkimas jų parametrai. Komponentų išdėstymas. Daviklių tvirtinimas. Sąmatos sudarymas. Centralės programavimas. Vartotojo instrukcija. Darbų sauga. Skaityti daugiau
Galios transformatorių parinkimas optimizuojant jo parametrusGalios transformatorių parinkimas optimizuojant jo parametrus. Skaičiavimai. Lentelės ir grafikai. Išvada. Skaityti daugiau
Grandinės dažninių savybių analizėDažninės amplitudės charakteristikos skaičiavimas. Dažninės fazės charakteristikos skaičiavimas. Pralaidumo juostos skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Grandinės dažninių savybių analizė (2)Kompiuteriu pagal reikalavimus nubraižyti principinę elektrinę schemą bei ją aptarti. Skaičiavimai. Grafiškai rasti grandinėlės pralaidumo juostą. Grafike nubrėžkite pagalbines linijas ir nurodykite kokią frib reikšmę gaunate. Ištirti grandinėlės pereinamąsias charakteristikas bei gauti laiko pastoviąją τ. Apibendrinti namų darbo rezultatus, parašyti išvadas. Skaityti daugiau
...