Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Elektronika>Elektronikos laboratoriniai darbai

Elektronikos laboratoriniai darbai (760 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • RC ir RL grandžių dažninių charakteristikų tyrimas (7)

  Laboratorinis darbas Nr. 2. Darbo tikslas: Išmokti matuoti paprasčiausių keturpolių dažnines amplitudės charakteristikas. Ištirti RC ir RL grandžių dažninių amplitudės charakteristikų (DACh) priklausomybę nuo elementų parametrų. Darbe naudotos aparatūros sąrašas. Tirtų grandžių išėjimo įtampų ir dažninių amplitudės charakteristikų lentelės. Laiko pastoviųjų skaičiavimas. RL grandinės laiko pastovioji. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-03-01
 • RC ir RL grandžių dažninių charakteristikų tyrimas (9)

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išmokti matuoti paprasčiausių keturpolių dažnines amplitudės charakteristikas. Ištirti RC ir RL grandžių dažninių amplitudės charakteristikų (DACh) priklausomybę nuo elementų parametrų. Darbe naudotų matavimo prietaisų sąrašas. Duota. Tirtų grandžių darbinės principinės elektrinės schemos (matavimo schemos) ir įtampos perdavimo funkcijų bei DACh ir DFCh formulės. Tirtų grandžių išėjimo įtampų ir dažninių amplitudės charakteristikų priklausomybių lentelės ir dažninių amplitudės charakteristikų grafikai. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-11-23
 • REA matematinio modelio sudarymas pilno faktorinio eksperimento metodu

  Laboratorinis darbas Nr.2. Darbo tikslas. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-04-29
 • Registrai (2)

  168 variantas. Užduoties variantas. Skilčių skaičius: 5. Postūmio mikrooperacijos: LR1, CL1, AL2. Įrašoma informacija: 1. Skaičiaus kodas: tiesioginis. Universalaus postūmio registro projektavimas. Testiniai vektoriai suprojektuotam universaliam registrui. Nurodytas mikrooperacijas realizuojančių schemų sudarymas. Postūmio schemos, panaudojant multiplekserius ir lygiagretų registrą, projektavimas. Testiniai vektoriai schemai iš 3.5 punkto. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-05-26
 • Reversinė valdomo lygintuvo - nuolatinės srovės variklio pavara

  Reversinė valdomo lygintuvo-nuolatinės srovės variklio pavara. Darbas iliustruotas lentelėmis, schemomis, diagramomis.
  Elektronika, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-25
 • Rezonansiniai matavimai

  Darbo tikslas: Susipažinti su rezonansinių matavimų principu ir pagrindiniais paklaidų šaltiniais. Išsiaiškinti kokybės matuoklio E4-E5 veikimo principą ir valdymo organų paskirtį. Atlikti kokybės, induktyvumo, talpos matavimus. Kokybės matuoklio E4-E5 schema. Matavimų rezultatai. Kokybės matavimas dažnio išderinimo metodu. Kokybės matavimas talpos išderinimo metodu. Ritės induktyvumo matavimas. Ritės savosios talpos radimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-04-02
 • Rezonansinio galingumo stiprintuvo tyrimas

  Darbo tikslas. Matavimai ir skaičiavimai. Amplitudinių stiprintuvo charakteristikų matavimas. Pagrindinių stiprintuvo parametrų, esant kriziniam ir pertemptam režimams, skaičiavimas. Skaičiavimo formulės. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-09-13
 • Rezonansinio galingumo stiprintuvo tyrimas (2)

  Darbo tikslas. Ištirti A, B ir C klasių rezonansinio galingumo stiprintuvo savybes bei jo darbą, esant neįtemptam, kriziniam ir pertemptam režimams. Susipažinti su fizikiniais galingumo stiprintuvo procesais. Rezonansinio galingumo stiprintuvo principinė elektrinė schema. Lentelės, grafikai ir oscilogramos, gautos tiriant stiprintuvo parametrų priklausomybę nuo nukirtimo kampo. Virpamųjų ir amplitudinių stiprintuvo charakteristikų lentelė ir grafikai. Lentelė ir oscilogramos, gautos tiriant stiprintuvą, dirbantį kriziniu ir pertemptu režimais. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-04-14
 • Rezonansinio galingumo stiprintuvo tyrimas (3)

  Darbo tikslas. Ištirti A, B ir C klasių rezonansinio galingumo stiprintuvo savybes bei jo darbą, esant neįtemptam, kriziniam ir pertemptam režimams. Susipažinti su fizikiniais galingumo stiprintuvo procesais. Užduotis. Darbe naudoti matavimo prietaisai. Darbo rezultatai. Rezonansinio galingumo stiprintuvo parametrų P1, P2, P0, η ir Kp radimas. Stiprintuvo virpamųjų ir amplitudinių charakteristikų (U2 (U1) ir KU (U1)) radimas. Stiprintuvo parametrų P1, P2, P0, ξ, η ir Kp radimas, esant kriziniam ir pertemptam darbo režimams. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-12-28
 • Rezonansinio galingumo stiprintuvo tyrimas (4)

  Darbo schema. Darbo rezultatai. Stiprintuvo parametrų priklausomybės nuo nukirtimo kampo tyrimas. Stiprintuvo virpamosios ir amplitudinės charakteristikos. Pagrindinių stiprintuvo parametrų, esant kriziniam ir pertemptam režimams, skaičiavimas. Oscilogramos. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-01-18
 • Rezonansinio galingumo stiprintuvo tyrimas (5)

  Darbo tikslas: Ištirti A, B ir C klasių rezonansinio galingumo stiprintuvo savybes bei jo darbą esant neįtemptam kriziniam ir pertemptam režimams. Susipažinti su fizikiniais galingumo stiprintuvo procesais. Darbo užduotis. Matavimo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-06-27
 • Rezonansinio galingumo stiprintuvo tyrimas (6)

  Laboratorinis darbas Nr. 3. Darbo tikslas: Ištirti A, B ir C klasių rezonansinio galingumo stiprintuvo savybes bei jo darbą, esant neįtemptam, kriziniam ir pertemptam režimams. Susipažinti su fizikiniais galingumo stiprintuvo procesais. Užduotis. Naudoti prietaisai. Darbo rezultatai. Rezonansinio galingumo stiprintuvo parametrų P1, P2, P0, η ir Kp radimas. Stiprintuvo virpamųjų ir amplitudinių charakteristikų (U2 (U1) ir KU (U1)) radimas. Stiprintuvo parametrų P1, P2, P0, ξ, η ir Kp radimas, esant kriziniam ir pertemptam darbo režimams. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2012-01-23
 • Rezonansinio galios stiprintuvo tyrimas

  Signalų ir grandinių laboratorija. 1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Ištirti A, B ir C klasių rezonansinio galios stiprintuvo savybes bei jo darbą, esant neįtemptam, kriziniam ir pertemptam režimams. Susipažinti su fizikiniais galios stiprintuvo procesais. Darbe naudoti prietaisai. Matavimų rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-28
 • Rezonansinių grandinių parametrai ir charakteristikos

  Lygiagrečiojo virpesių kontūro schema ir jo pagrindinių parametrų skaičiavimas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-11-08
 • Rezonansinių procesų modeliavimas mikrobangų įtaisuose

  Darbo tikslas: Susipažinti su rezonansiniais procesais, vykstančiais mikrobangų įtaisuose. Ištirti koaksialinio tipo rezonansinės atkarpos modelį. Išmokti naudotis paketo "CST Microwave Studio" stipriai rezonuojančių sistemų modeliavimo programa. Koaksialinės rezonansinės linijos konstrukcijos paveikslas. Modeliavimo laiko matavimo rezultatai dviem atvejais — su "Eigenmode Solver" ir "Transient Solver". Paveikslai. Modų tyrimo rezultatai. grafikai. Paveikslas ir rezonansinių dažnių nustatymo rezultatai. Atsakymai raštu į kontrolinius klausimus. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2008-11-17
 • Rezonansinių procesų modeliavimas mikrobangų įtaisuose (2)

  Laboratorinio darbo Nr. 4 ataskaita. Darbo tikslas: Susipažinti su rezonansiniais procesais, vykstančiais mikrobangų įtaisuose. Ištirti koaksialinio tipo rezonansinės atkarpos modelį. Išmokti naudotis paketo "CST Microwave Studio" stipriai rezonuojančių sistemų modeliavimo programa. Darbo eiga: Koaksialinės rezonansinės linijos konstrukcija. Modeliavimo laiko matavimo rezultatai. "Eigenmode Solver" modeliavimo rezultatai. Sumodeliuotų modų elektriniai, magnetiniai laukai ir paviršinės srovės. Modų tyrimo rezultatai. Rezonansinių dažnių nustatymo rezultatai. Kontroliniai klausimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2009-10-05
 • Rezonansinių procesų modeliavimas mikrobangų įtaisuose (3)

  4-ojo laboratorinio darbo ataskaita Darbo tikslas: Susipažinti su rezonansiniais procesais, vykstančiais mikrobangų įtaisuose. Ištirti koaksialinio tipo rezonansinės atkarpos modelį. Išmokti naudotis paketo "CST Microwave Studio" stipriai rezonuojančių sistemų modeliavimo programa. Darbo rezultatai. Išvados. Atsakymai į laboratorinio darbo klausimus.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-05-27
 • Rezonansinių virpesių kontūrų tyrimas

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Darbo eiga. Skaičiavimai. Formulės.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2005-11-12
 • Rezonansinių virpesių kontūrų tyrimas

  Taikomosios elektronikos laboratorija. 3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Darbe naudotų matavimo prietaisų sąrašas. Laboratorinio darbo matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Kontūro induktyvumo skaičiavimas. Darbo rezultatai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-08-19
 • Režimai ilgosiose linijose

  Darbo tikslas: išnagrinėti laboratorinio ilgos linijos maketo bei įtampos ir srovės indikatorių konstrukcijas. Įgyti ilgos linijos darbo režimų tyrimo įgūdžių. Ištirti apkrovos įtaką linijos darbo režimui. Naudota aparatūra. Tirtos ilgos linijos skerspjūvio eskizas. Bangolaidinės linijos įvairių darbo režimų amplitudžių pasiskirstymo kreivės. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-08-20
Puslapyje rodyti po