Šperos.lt > Elektronika > Elektronikos kursiniai darbai
Elektronikos kursiniai darbai

(167 darbai)

Elektroninių stiprintuvų sudarymo ir veikimo principai. Stiprintuvų apžvalgaĮžanga. Stiprintuvo apibrėžtis, savybės ir naudojimo sritys. Stiprintuvų klasifikacija. Stiprinimo pakopos. Stiprinimo pakopų ryšiai. Nuolatinio signalo stiprintuvai. Galvaninis ryšys. Operaciniai stiprintuvai. Bendros žinios. Idealus operacinis stiprintuvas. Integralinių operacinių stiprintuvų kartos. Diferencinis stiprintuvas. Kintamojo signalo stiprintuvas. Silpno nuolatinio signalo stiprintuvas. Skaityti daugiau
Elektros energijos tiekimasEnergetikos sistema. Pagrindiniai elektros energetikos sistemos elementai. Elektrinės. Elektros tinklai. Vartotojai. Pramonės įmonių elektros tinklai. Laidų skerspjūvio parinkimas. Elektros įrenginių apsauginis įžeminimas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros energijos tiekimas korpusinių detalių apdirbimo cechuiKursinis projektas. Įžanga. Darbo tikslai ir uždaviniai. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacijos šaltinių, kuriais remiantis atliktas darbas, apžvalga. Elektros energijos tiekimo schemos parinkimas. Cecho elektros apkrovų skaičiuotė. Elektros tinklo skaičiuotė (laidų, kabelių, paskirstimo skydų ir apsaugų parinkimas). Elektros tinklo skaičiavimas. Elektros tinklo skaičiavimas. Apsaugų parinkimas. Automatinių jungiklių parinkimas. Transformatorinės pastotės parinkimas. Transformatoriaus skaičiaus ir galios skaičiuotė ir parinkimas. Skaičiavimo eiga. Reaktyviosios galios kompensacija. Kondensatorių baterijos parinkimas. Trumpojo jungimo srovių skaičiuotė. Įžeminimas. Darbų saugos ir aplinkosaugos skyrius. Darbuotojo veiksmai prieš pradedant darbą. Darbo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Išvados ir rekomendacijos. Darbo anotacija. Skaityti daugiau
Elektros grandinių analizėPereinamųjų procesų tiesinėse elektros grandinėse skaičiavimas. Klasikinis metodas. Patikrinimas. Operacinis metodas. Sprendimas. Skaityti daugiau
Elektros įmonės kūrimas pramonės įmonių elektros energijos tiekimo sistemąĮvadas. Cechų bloko ir įrengimų išdėstymo, elektros tiekimo planai. Apkrovų skaičiavimas. Metalo pjovimo staklių baras. Kalimo štampavimo staklių baras. Suvirinimo baras. Elektros remonto baras. Kompresorinė. Buitinės-sanitarinės patalpos. Laidų skerspjūvio skaičiavimas ir laidų parinkimas, apsaugos aparatūros skaičiavimas ir parinkimas. Maitinimo schemos sudarymas ir paskirstymo įrenginių parinkimas. Apšvietimo skaičiavimas ir schemos sudarymas. Transformatorių galingumo skaičiavimas ir parinkimas. Reaktyvinės galios įrenginių skaičiavimas. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Apsauginio įžeminimo skaičiavimas ir schemos sudarymas. Skaityti daugiau
Elektros instaliacijos suprojektavimasProjektuojamo objekto pagrindiniai parametrai. Transformatorinės pastatymo vietos nustatymas. Elektros energijos tiekimo schemos sudarymas. Projektuojamo objekto elektros tinklų skaičiavimas ir patikrinimas. Magistralinių elektros tinklų skaičiavimas. Elektros tinklų skaičiavimo patikrinimas pagal leistinus įtampos nukrypimus. Švietimo elektros tinklų skaičiavimas ir patikrinimas. Reaktyvios galios kompensacija, numatant, kad faktinis ir transformatoriaus bei transformatorinės tipo parinkimas. Transformatorinės aparatūros ir srovėlaidžių parinkimas. bei pritaikymas. Srovėlaidžių ir aparatūros patikrinimas. Projektuojamo objekto transformatorinės įžeminimo įrenginių skaičiavimas. Darbo sauga. Gamtos sauga. Skaityti daugiau
Elektros ir automatikos įrengimaiĮvadas. Projektavimo objekto pagrindiniai parametrai. Apkrovos centro ir transformatorinės pastotės pastatymo vietos nustatymas. Paskirstymo elektros tinklų skaičiavimas. Magistralių elektros tinklų skaičiavimas. Žemos įtampos tinklų skaičiavimo patikrinimas pagal įtampos nukrypimus. Projektavimo objekto skaičiuojamųjų galių nustatimas reaktyviosios galios nustatymas. Transformatorinės pastotės aparatūros parinkimas ir patikrinimas. Ekonominė dalis. Darbo ir gamtos apsaga. Gamtos apsauga. Skaityti daugiau
Elektros pavaros elektroninis galios keitiklisĮvadas. Analitinė dalis. Projektinė dalis. Projektinių sprendimų pagrindimas. Scheminiai sprendimai. Keitiklio energetinės elektronikos elementų skaičiavimas ir parinkimas. Keitiklio informacinės elektronikos elementų parinkimas. Elektroninių įrenginių charakteristikų ir parametrų skaičiavimas. Keitiklio principinės elektrinės schemos aprašymas. Išvados ir pasiūlymai. Grafinė medžiaga. Principinė elektrinė schema. Skaičiavimo rezultatų diagramos. Skaityti daugiau
Elektros pavaros elektroninis galios keitiklis (2)Įvadas. Analitinė dalis. Projektinė dalis. Projektinių sprendimų padrindas. Scheminiai sprendimai. Keitiklio galios elementų skaičiavimas ir parinkimas. Galios transformatoriaus parinkimas. Keitiklio galios schemos tiristorių parinkimas. Inkaro srovės pulsacijų filtravimo droselio ir išlyginančių reaktorių skaičiavimas ir parinkimas. Tiristorių apsaugų nuo viršįtampių ir trumpojo jungimo skaičiavimas. Keitiklio informacinės elektronikos elementų parinkimas. Mikroprocesoriaus modulio elementų parinkimas. Atminties įrenginio (AĮ) elementų parinkimas. Įvedimo išvedimo įrenginio elementų parinkimas. Laikmačio schemos (LS) elementų parinkimas. Tiristorių valdymo schemos (TVS) elementų parinkimas. Sinchronizavimo schemos (SS) elementų parinkimas. Valdymo impulsų formavimo schemos (VIFS) elementų parinkimas. TVS atliekamų funkcijų aprašymas. Keitiklio principinės elektrinės schemos sudarymas ir aprašymas, Keitiklio charakteristikų skaičiavimas. Grafinė medžiaga (7 ps.) Skaityti daugiau
Elektros sistemos: substratų cechas UAB "Durpeta"Darbo tikslas – suprojektuoti vidaus elektros tinklų instaliaciją akcinės bendrovės "Durpeta" substratų cechui. Įvadas. Elektros įrangos techniniai duomenys. Elektros apkrovų skaičiavimas. Instaliuotų galių skaičiavimas. Elektros tinklo parinkimas ir tikrinimas. Apsaugos ir valdymo aparatų parinkimas. Trumpų jungimų skaičiavimas. Reaktyvinės galios kompensavimas. Apšvietimo tinklo skaičiavimas. Darbų sauga naudojant įrenginį. Elektros įrenginių specifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros sistemų stabilumasDuoti duomenys. Kursinio darbo užduotis. Sudaryti tiriamos elektros sistemos schemos skaičiuojamąją schemą. Nustatyti tiriamosios schemos normalaus režimo parametrus. Nubraižyti įtampų vektorinę diagramą. Apskaičiuoti schemos savąsias bei tarpusavio varžas ir nustatyti statinio stabilumo atsargą, kai generatoriai neturi AŽR (Eq=const.). AŽR yra proporcingo veikimo (E'=const.). AŽR yra stipraus veikimo (UG=const.) Apkrovą modeliuoti pastovia varža. Laikyti, kad Uap1=1,0. Patikrinti sistemos dinaminį stabilumą nurodytajai avarijai pagal pirmojo svyravimo kampą δ'. Laikyti, kad AKĮ yra sėkmingas. Jei tiriamasis režimas dinamiškai nestabilus, pasiūlyti kitus relinės apsaugos nustatymo laikus. Pereinamąjį procesą skaičiuoti nuosekliųjų intervalų metodu. Nubrėžti normalaus, avarinio ir poavarinio režimų generatoriaus aktyviosios galios charakteristikas P=f(δ') bei pagreičio kitimo kreives a=f(δ'). Plotų taisyklės pagalba patikrinti pereinamojo proceso sprendimo teisingumą. Nubrėžti elektrinės kampo δ' kitimo laikui bėgant kreives. Padaryti išvadas apie sistemos statinį ir dinaminį stabilumą. Sudarysime tiriamos elektros sistemos schemos skaičiuojamąją schemą. Skaičiavimus atliksime santykiniais vienetais. Skaičiavimuose nevertinsime aktyviųjų varžų. Apskaičiuojame schemos parametrus santykiniais vienetais. Schemą prastiname sekančiai. Schema atrodys sekančiai. Nustatome normalaus režimo parametrus. Normalaus režimo parametrai. Normalaus režimo įtampų vektorinė diagrama. Apskaičiuojame schemos savąsias bei tarpusavio varžas ir nustatome statinio stabilumo atsargą. Patikriname sistemos dinaminį stabilumą nurodytajai avarijai pagal pirmojo svyravimo kampą. Laikome, kad trifazis APĮ yra sėkmingas. Jei tiriamasis režimas dinamiškai nestabilus, siūlome kitus relinės apsaugos nustatymo laikus. Nubrėžti normalaus, avarinio ir poavarinio režimų generatoriaus aktyviosios galios charakteristikas P=f(δ') bei pagreičio kitimo kreives a=f(δ'). Plotų taisyklės pagalba patikrinti pereinamojo proceso sprendimo teisingumą. Nubrėžiame elektrinės kampo kitimo laikui bėgant kreivę. Padaryti išvadas apie sistemos statinį ir dinaminį stabilumą. Skaityti daugiau
Erdvėlaivio saulės sekimo sistemaĮvadas. AVS veikimo principo aprašymas. AVS elementų diferencialinės ir operatorinės lygtys. AVS elementų perdavimo funkcijos. Atviros sistemos stiprinimo koeficiento skaičiavimas. Laiko pastoviųjų ir perdavimo koeficientų skaičiavimas. AVS logaritminių-dažninių charakteristikų sudarymas; fazės ir amplitudės stabilumo atsargų radimas. Koregavimo grandies parinkimas. Pereinamųjų procesų skaičiavimas (modeliavimas), atsiradus valdymo (trikdymo) signalo pokyčiui. Kokybiniai pereinamojo proceso rodikliai. Išvados. Projekto grafinė medžiaga. Skaityti daugiau
Filtro projektavimasSignalų ir grandinių kursinis projektas: Filtro projektavimas. Įvadas. Virpesio spektro analizė. Virpesio spektro nustatymas. Virpesio spektro pločio radimas pagal galios kriterijų. Grandinės dažnių analizė. Grandinės elementų dydžių parinkimas. Išėjimo virpesio radimas. Išvados. Grafinė dalis. Skaityti daugiau
Funkcijos f(x)=ex skaičiavimo programa mikroprocesoriui Intel 8080Įvadas. Užduoties analizė. Programos algoritmas. Programos mnemoninis ir šešioliktainis kodai. Programos patikros rezultatai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Gamybinės ir gaisrinės saugos automatikaĮvadas. Patalpų apibudinimas. Apsaugos schemos sudarymas. Komponentų parinkimas ir paruošimas darbui. Komponentų aprašymas. Medžiagų specifikacija. Pavadinimas. Sutartiniai ženklai. Skaityti daugiau
Gamybinių įmonių specialieji elektros įrenginiaiĮvadas. Darbo anotacija. Darbo objekto aprašymas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Bendroji dalis. Elektrinių apkrovų ir technologinio proceso charakteristika. Objekto patalpų klasifikavimas gaisro, sprogimo ir apsaugos nuo elektros pavojų atžvilgiu. Techninė dalis. Elektros kategorijos tiekimo nustatymas ir tiekimo schemos sudarymas. Skaičiuojamosios galios, kompensavimo įrenginių skaičiavimas. Objekto pastotės transformatorių galios ir skirstyklų schemos parinkimas. Elektros tiekimo schemos elementų parinkimas. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas ir elektros tiekimo elementų patikrinimas pagal atsparumą trumpo jungimo srovei. Įtampos nuostolių vidaus tinkle nustatymas. Apskaita. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Įrengimų ir pagrindinių medžiagų specifikacijų bei elektros montavimo darbų žiniaraščių sudarymas. Projekto gautų rezultatų analizė ir pagrindiniai techniniai ekonominiai rodikliai. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Garsinio dažnio stiprintuvasDarbo tikslas yra paskaičiuoti garsinio dažnio stiprintuvo parametrus, sumodeliuoti ji EWB programoje. Sandaros schemos sudarymas. Pakopų schemų parinkimas, pagrindimas ir principinės schemos sudarymas. Elektrinės schemos pakopų skaičiavimas. Galios stiprintuvo elektrinis skaičiavimas. Prietaiso veikimo modeliavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Garsinio dažnio stiprintuvas (2)Įvadas. Darbo tikslai ir užduoties analizė. Žd stiprintuvo analizė. Stiprintuvo apibrėžtis, savybės ir naudojimo sritys. Sandaros schemos sudarymas. Principinės elektroschemos aiškinimas. Imtuvo pakopų schemų parinkimas, pagrindimas ir principinės schemos sudarymas. Elektrinės schemos pakopų skaičiavimas. Galios stiprintuvo skaičiavimas. Prietaiso veikimo modeliavimas su EWB. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Garsinio dažnio stiprintuvas (3)Įvadas. Darbo tikslai ir užduoties analizė. Sandaros schemos sudarymas. Pakopų schemų parinkimas, pagrindimas ir principinės schemos sudarymas. Elektrinės schemos pakopų skaičiavimas. Galinė pakopa. Emiterinio kartotuvo pakopa. Operacinio stiprintuvo pakopa. Prietaiso veikimo modeliavimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1 psl.) Skaityti daugiau
Garsinio dažnio stiprintuvas (4)Įvadas. Stiprintuvo elektrinės principinės schemos skaičiavimas. Stiprintuvo techniniai parametrai. Elektrinės principinės schemos veikimas ir elementų paskirties paaiškinimas. Stiprintuvo elektrinių parametrų skaičiavimas. Galinės pakopos skaičiavimas. Galinės pakopos tranzistorių parinkimas. Parinkto tranzistoriaus pavyzdys. Tranzistoriaus VT3 skaičiavimas. Tranzistoriaus VT3 parinkimas. Parinkto tranzistoriaus pavyzdys. Tranzistoriaus VT1 išėjimo ir įėjimo charakteristikos. Tranzistorių VT1, VT2 ir VT3 skaičiavimas. Tranzistoriaus VT3 išėjimo ir įėjimo charakteristikos. Pirminės pakopos skaičiavimas. Tranzistoriaus VT4 parinkimas. Parinkto tranzistoriaus pavyzdys. Neigiamojo grįžtamojo ryšio skaičiavimas. VT1 bazės daliklio skaičiavimas. Kondensatorių skaičiavimas. Apskaičiuotų, parinktų bei pamatuotų komponentų sąrašas. Stiprintuvo tyrimas. Stiprintuvo kompiuterinė analizė. Eksperimentinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
...