Šperos.lt > Elektronika
Elektronika

(1469 darbai)

Žemo dažnio galios stiprintuvo veikimo principasAnotacija. Abstract. Įvadas. Darbo tikslai. Susipažinti su žemo dažnio galios stiprintuvo veikimo principu, pagrindiniais parametrais, paskaičiuoti parametrus. Teorinė dalis. Stiprinimo pakopos. Žemo dažnio struktūrinė schema. Žemo dažnio stiprintuvo struktūrinė schema. Elektrinė principinė schema. Skaičiavimai. Elementų sąrašas. Darbo rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žemo dažnio stiprintuvasDarbo tikslas. Teorinė dalis. Radijo detalių specifikacija. Principinė schema. Montažinė schema. Atlikti matavimai. Osciloframos. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Žemo dažnio stiprintuvas (2)Darbo tikslas. Susipažinti su stiprintuvo veikimo principu, pagrindiniais parametrais, pagilinti litavimo, bei matavimo įgūdžius. Teorinė dalis. Radijo detalių specifikacija. Principinė schema. Atlikti matavimai. Oscilogramos. Skaičiavimai. Išvada. Skaityti daugiau
Žemų dažnių aktyvusis filtrasIdealaus ir realaus filtrų analizės etapai. Batervorto ir Čebyševo 2, 3, 4 ir 5 eilės (filtro prototipo eilė) amplitudės dažninių charakteristikų palyginimas. Polinomų koeficientai – optimalūs. Palyginimui pateikite amplitudės dažninių charakteristikų grafikus ir slopinimo reikšmes prie dažnių fc (fb) ir fs . Čebyševo 2, 3, 4 ir 5 eilės ( filtro prototipo eilė) amplitudės dažninių charakteristikų palyginimas. Polinomų koeficientai – optimalūs. Palyginimui pateikite amplitudės dažninių charakteristikų grafikus ir slopinimo reikšmes prie dažnių fc (fb) ir fs. Antros eilės realaus filtro schemos elementų įtakos amplitudės dažninei charakteristikai tyrimas. Elementų nominalines reikšmes keisti po vieną (padidinant 10-20%). Taip parinkti viso projektuojamo filtro schemos elementų standartines nominalines reikšmes, kad būtų išpildyti užduoties reikalavimai. Galima panaudoti reguliuojamas varžas (po vieną varžą kiekvienam antros eilės filtrui). Pateikite amplitudės dažninių charakteristikų grafikus po kiekvieno jūsų suprojektuoto idealaus ir realaus filtrų laipsnio. Duomenys. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Žemųjų dažnių filtraiĮžanga. Žemųjų dažnių filtrai. Išvados. Skaityti daugiau
Žiedinės topologijos įterpimo/išėmimo (add/drop) multiplekserių tinklo bei paslaugų konfigūravimasDarbo tikslas: Mokėti praktiškai atlikti C-MUX-155 multiplekserių konfigūraciją žiediniame tinkle, kartu įsisavinant ir TDM bei Ethernet tipo duomenų srautų konfigūravimą. Mokėti konfigūruoti žiediniame tinkle skirtingas. Ethernet paslaugas (geriausios ir garantuotos kokybės). Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Žiedinio optinio ADM tinklo funkcionavimo kokybės tyrimasDarbo tikslas: Įsisavinti trakto darbingumo charakteristikų matavimą SunSet klaidų analizatoriumi optiniame žiedo topologijos tinkle. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Atliekam normų įvertinimą pagal užduotį. Maršrutas "Kretinga-Panevėžys" – 207 km. Išvados. Skaityti daugiau
Žingsninio variklio tyrimasĮžanginė dalis. Eksperimentinė dalis. Skaityti daugiau
Žingsninio variklio valdiklisKompleksinis kursinis Projektas. Įvadas. Užduoties analizė. Analogiškų valdiklių apžvalga. Žingsninių variklių valdikliai. Žingsninių variklių apžvalga. Unipoliariniai varikliai. Bipoliariniai(dvipoliariai) varikliai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
...