Šperos.lt > Elektronika
Elektronika

(1469 darbai)

Dažninės dinaminių grandžių charakteristikosLaboratorinis darbas Nr.:2. Darbo tikslas: Išmokti Matlab'e tirti automatinio valdymo sistemų grandžių dažnines charakteristikas. Funkcijos. Dažninės charakteristikos. Fazinės diagramos. Išvada. Skaityti daugiau
Dažninės dipolių ir keturpolių charakteristikosĮvadas. Darbo tikslas: apskaičiuoti tiriamos grandinės – dipolio ir keturpolio grandinės funkcijas, nubraižyti jų amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas. Darbo eiga. Dipolis. Dipolio sudarymas. Dipolio apskaičiavimas. Dipolio dažninės charakteristikos. Keturpolis. Keturpolio sudarymas. Keturpolio apskaičiavimas. Keturpolio dažninės charakteristikos. Išvados. Skaityti daugiau
Dažninės dvipolio ir keturpolio charakteristikosDarbo tikslas: apskaičiuoti tiriamos grandinės – dvipolio ir keturpolio grandinės funkcijas, nubraižyti jų amplitudinės ir fazės dažnines charakteristikas. Skaityti daugiau
Dažninės dvipolių ir keturpolių charakteristikosĮvadas. Darbo tikslas ir užduotis. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Dažninės dvipolių ir keturpolių charakteristikos (2)Darbo tikslas: apskaičiuoti tiriamos grandinės – dvipolio ir keturpolio grandinės funkcijas, nubraižyti jų amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas. Nagrinėjamo keturpolio schema ir elemento parametrai. Keturpolio supaprastinta schema. Išvados. Skaityti daugiau
Dažninės dvipolių ir keturpolių charakteristikos (3)Darbo tikslas – apskaičiuoti tiriamos grandinės – dvipolio ir keturpolio grandinės funkcijas, nubraižyti jų amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas. Duoti duomenys. Skaičiavimai. Grafikai. Išvados. Skaityti daugiau
Dažninės dvipolių ir keturpolių charakteristikos (4)Darbo tikslas – apskaičiuoti tiriamos grandinės – dvipolio ir keturpolio grandinės funkcijas, nubraižyti jų amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas. Nagrinėjamo keturpolio schema ir elemento parametrai. Duoti duomenys. Skaičiavimai. Matricos. Keturpolio perdavimo funkcija. Išvados. Skaityti daugiau
Dažninės dvipolių ir keturpolių charakteristikos (5)Darbo užduotis: apskaičiuoti duotojo keturpolio A parametrų matricą. Pasinaudojant A parametrais, apskaičiuoti keturpolio įėjimo impedansą atviro ir trumpai sujungto keturpolio atvejais; keturpolio perdavimo funkciją atviro keturpolio atveju. Nubraižyti grafikus. Sudaroma analizuojamos grandinės schema. Tiriamoji grandinė. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Dažninės dvipolių ir keturpolių charakteristikos (7)Darbo tikslas: apskaičiuoti tiriamos grandinės – dvipolio ir keturpolio grandinės funkcijas, nubraižyti jų amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas. Darbo eiga. Tyrinėju dvipolį. Tyrinėju keturpolį. Išvados. Skaityti daugiau
Dažninės dvipolių ir keturpolių charakteristikos (8)Užduotis" Apskaičiuoti tiriamosios grandinės – dvipolio ir keturpolio grandinės funkcijas, nubraižyti jų amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas. Įvadas. Dvipolio tyrimas. Keturpolio tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Dažninės dvipolių ir keturpolių charakteristikos (9)Darbo tikslas – apskaičiuoti tiriamos grandinės – dvipolio ir keturpolio grandinės funkcijas, nubraižyti jų amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas. Darbo eiga. Sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Dažninės grandinių charakteristikosDarbo tikslas: apskaičiuoti tiriamos grandinės (dvipolio ir keturpolio) grandinės funkcijas, nubraižyti jų amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas. Sudaroma grandinė ir nubraižoma grandinės schema. Grandinių schemos. Dvipolio analizė. Grandinės įėjimo impedanso skaičiavimas atliekant grandinės ekvivalenčiuosius pakeitimus. Grandinės įėjimo impedanso skaičiavimas matricų metodu. Keturpolio analizė. Grandinės įtampos perdavimo funkcijos skaičiavimas matricų metodu. Skaityti daugiau
Dažninės moduliacijosĮvadas. Dažnio moduliacija. Moduliacijos skirstymas. Pilnutinės fazės keitimo būdai. Grafikai. Skaityti daugiau
Dažnio matavimas5 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išanalizuoti skaitmeninio dažnimačio, jo dažnio sumažinimo bloko ir laiko intervalų bloko sandarą bei veikimą, išsiaiškinti jo svarbiausius metrologinius parametrus ir išmokti jais naudotis. Darbo priemonės. Dažnimačio pagrindinės metrologinės savybės. Dažnio sumažinimo blokas. Darbo rezultatai. Dažnio ir periodo matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Paklaidų dažninių priklausomybių grafikai. Skaityti daugiau
Dažnio matavimas (2)5 laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Matavimo prietaisų pagrindinės metrologinės savybės ir struktūrinės schemos. Dažniamačio Č3–34 (Č3–34A) pagrindinės metrologinės savybės. Dažnio sumažinimo bloko JZČ-51 pagrindinės metrologinės savybės. Darbo formulės. Išvados. Skaityti daugiau
De Broilio lygtys. Heizenbergo nelygybėsLaboratorinis darbas Nr. 2. Tikslas: Išnagrinėti mikrodalelių savybes, išmokti taikyti de Broilio lygtis ir Heizenbergo nelygybes. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Dekametrinių bangų rombinės antenosDekametrinių bangų rombinės antenos. Rombinė antena. Antenos spinduliavimo diagramos forma. Mikrobangų sklidimas troposferoje. Skaityti daugiau
Dielektrikų elektrinio atsparumo tyrimas (4)Darbo tikslas: Su kompiuterio pagalba nustatyti mažiausias pramušimo įtampas. Darbo eiga. Duomenys. Išvados. Teorinė dalis. Skaityti daugiau
Dielektrikų elektrinio atsparumo tyrimas (5)Darbo tikslas. Susipažinti su oro ir kitų dielektrikų elektrinio atsparumo nustatymo metodais. Susipažinti su barjeriniu efektu ir jo panaudojimu izoliacinėje technikoje. Susipažinti su elektrodų. Darbo eiga. Skaityti daugiau
Dielektrikų elektrinio atsparumo tyrimas (6)Darbo tikslas: Susipažinti su oro ir kitų dielektrikų elektrinio atsparumo nustatymo metodais. Susipažinti su barjeriniu efektu ir jo panaudojimu izoliacinėje technikoje. Susipažinti su elektrodų formos ir poliaringumo įtaka oro elektriniam atsparumui. Darbo eiga. Matavimai ir reultatai. Išvados. Skaityti daugiau
......