Šperos.lt > Elektronika
Elektronika

(1469 darbai)

Periodinio ir neperiodinio signalo analizė (2)29 variantas. Pagal užduoties variantą nubraižytas signalas. Įvadas: tikslas ištirti signalą įvairiais aspektais. Suprasti kas keičiasi signale keičiant vieną ar kita parametrą. Išmokti taikyti Furje eilutes ir transformacijas. Duotą signalą laikome periodiniu ir apskaičiuojame signalo periodą T, pasikartojimo dažnį F, bangos ilgį λ kabelyje. Naudojantis IEEE rekomendacijomis nustatyti bangos diapazoną, signalo lygį išreikšti. Apskaičiuojame signalo energetines charakteristikas. Signalą transformuojame laiko ašyje. Pavaizduojame signalą. Duotą signalą išskaidome į lygines ir nelygines dedamąsias ir užrašome matematiškai. Apskaičiuojame duoto signalo ir impulsinės sistemos h(t) diskretinės kompozicijos integralą (randame išėjimo signalą). Pavaizduojame grafiškai. Laikydami signalą periodiniu, išskleidžiame jį kompleksine Furjė eilute. Pasinaudojant "8" punkto formulėmis, kompiuteriu apskaičiuojame linijinio spektro ir fazių dedamąsias. Pateikiame rezultatus grafiškai. Apskaičiuoti signalo aproksimacijos paklaidas (N=5, N=10, N=15) ir pavaizduojame signalą laiko ašyje. Laikydami signalą neperiodiniu, apskaičiuojame tokio signalo spektrinį tankį naudodami Furjė transformaciją. Pagal "11" punkto išraiškas, pateikti skaičiavimo domenų lentelę ir amplitudžių, bei fazių spektrus, kai N≥15. Taikant energetinį kriterijų, apskaičiuojame signalo juostos plotį, kuriame telpa 95% energijos. Išvados. Skaityti daugiau
Periodinis signalasAproksimuojamas signalas funkcijų sistema periodo bėgyje ir nubraižomas užduoties signalą (kai matomi 3 periodai). Paskaičiuoju signalo pasikartojimo dažnį, signalo energiją ir vidutinį galingumą. Grafiškai atvaizduojame momentinį galingumą. Paskaičiuoju diskretinę autokoreliacinę funkciją užduoties signalui ir nubraižau autokoreliacinę funkciją. Suskaičiuoti diskretinę tarpusavio koreliacinę funkciją (kroskoreliacinę) tarp užduoties signalo ir kito užduoties signalo. Rasti signalo spektrą panaudojus trigonometrinę Furjė eilutę. Pateikti signalo spektrą lentele. Neperiodinis signalas. Nubraižyti užduoties signalą. Braižoma tame pačiame intervale. Aproksimuoti signalą funkcijų sistema. Rasti signalo spektrinį tankį naudojant Furjė transformaciją. Pateikti signalo spektrą grafiku. Priedas. Skaityti daugiau
Periodinių ir neperiodinių signalų analizėPeriodiniai signalai. Nubraižyti signalą. Aproksimuoti signalą. Paskaičiuoti signalo energetines charakteristikas. Nubraižyti signalo momentinį galingumą. Paskaičiuoti diskretinę autokoreliacinę funkciją ir ją nubraižyti. Suskaičiuoti diskretinę tarpusavio koreliacinę funkciją. Rasti signalo spektrą panaudojus trigonometrinę Furjė eilutę. Pateikti signalo spektrą. Neperiodiniai signalai. Nubraižyti užduoties signalą. Aproksimuoti signalą funkcijų sistema. Rasti signalo spektrinį tankį naudojant Furjė transformaciją. Skaityti daugiau
Periodinių virpesių spektrų tyrimasDarbo tikslas: Išmokti apskaičiuoti periodinių virpesių spektrus ir išsiaiškinti jų nustatymo metodikos ypatumus. Darbo užduotis. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Personalinių kompiuterių displėjų tobulinimo tendencijosĮvadas. Tradiciniai CRT displėjai. LCD displėjai – augantis susidomėjimas. Plazma displėjuose. Kitos technologijos. Išvados. Skaityti daugiau
PIR (Pasyviųjų InfraRaudonųjų spindulių) judesio jutikliaiPIR – Pasyviųjų InfraRaudonųjų spindulių jutikliai. Fresnelio lęšis. Piroelektrinis jutiklis. PIR (Pasyviųjų InfraRaudonųjų spindulių) jutiklio veikimo principas. Skaityti daugiau
Pirmaujančių elektronikos firmų galingų lauko tranzistorių dokumentacijaSusipažinimas su pirmaujančių elektronikos firmų galingų lauko tranzistorių dokumentacija. Moderniosios elektronikos laboratorinis darbas Nr. 2. Darbo tikslas – susipažinti su galingų lauko tranzistorių dokumentacija, panaudojimo pagrindinėmis sritimis, jungimo į masyvus, siekiant padidinti galingumą, būdais, žymėjimais elektrinėse schemose, pagrindiniais elektriniais parametrais ir naujausiais, numatomais gaminti netolimoje ateityje, pavyzdžiais. Skaityti daugiau
Pirminiai matavimo keitliai naudojami magnetiniuose matavimuoseĮvadas. Holo efekto magnetinio lauko sensoriai. Fizikinis paaiškinimas. Pritaikymas. Šio metodo privalumai. Feritinės šerdies Holo efekto srovės matuoklis. Perskirto žiedo užveriami sensoriai. Analoginis dauginimas. Galios matavimas. Pozicijos ir judesio nustatymas. Induktyviniai sensoriai. Magnetorezistyviniai keitikliai. Anizotropinis magnetorezistyvumas. Gigantiško magnetorezistyvumo efektas. GME tipai. Daugiasluoksnis GME. Sukamo vožtuvo GME. Granulinis GME. Pritaikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Pirminių ir antrinių ryšių linijos parametrų priklausomybių nuo darbo dažnio ir atstumo tarp laidininkų skaičiavimasDarbo užduotis. Paskaičiuoti ryšių linijos parametrų priklausomybę nuo darbo dažnio ir atstumo tarp laidininkų. Parametrų skaičiavimas. Linijos varžos R priklausomybė nuo darbo dažnio bei atstumo tarp laidininkų. Linijos induktyvumo L priklausomybė nuo darbo dažnio bei atstumo tarp laidininkų. Linijos talpumo C priklausomybė nuo atstumo tarp laidininkų. Linijos laidumo G priklausomybė nuo darbo dažnio bei atstumo tarp laidininkų. Linijos banginės varžos Zb priklausomybė nuo darbo dažnio bei atstumo tarp laidininkų. Linijos slopinimo priklausomybė nuo darbo dažnio bei atstumo tarp laidininkų. Išvados. Skaityti daugiau
Pjezoelektriniai filtraiPjezoelektriniai filtrai (įvadas). Girometrų rūšys. Pjezoelektrinis efektas. Judesio imitatorius. Girometrų pritaikymas. Girojautrumas. Skaityti daugiau
Plačiajuosčio įtampos stiprintuvo bendrojo emiterio schemos tyrimasDarbo tikslas: išmatuoti stiprintuvo dažninę charakteristiką, išanalizuoti visų elementų paskirtį, elementų parametrų įtaką stiprinimo koeficientui ir sustiprinto signalo formai. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Plačiajuosčio įtampos stiprintuvo schemos tyrimasDarbo tikslas. Stiprinimo koeficiento priklausomybė nuo dažnio. Varžų Rd priklausomybė nuo dažnio. Re priklausomybė nuo dažnio. Ce kondensatoriaus priklausomybė nuo dažnio. Ra priklausomybė nuo dažnio. Išvados. Skaityti daugiau
Plataus dinaminio diapazono vaizdo sensoriaiMotyvacija. Mokomosios programos tikslai. Planas. Vaizdo sensoriai. Vieno vaizdo elemento signalo kelias. Tiesioginis įkomponavimas. Interlinijinio perdavimo vaizdo sensoriai. Aktyvių vaizdo elementų sensoriai. Vaizdo sensorių neidealumas (trūkumai). Laikinas triukšmas. Fiksuoto pavyzdžio triukšmas. Juoda srovė. Erdvinė atranka ir silpno fokusavimo filtravimas. Įėjimo nurodymo triukšmo galia. Dvigubo koreliavimo atranka. Signalas/Triukšmas santykis. Signalas/triukšmas santykis palyginimas su iph (trim idc reikšmėm). Dinaminis diapazonas. Dinaminio diapazono ir integracijos laiko palyginimas. S/T santykio ir iph palyginimas skirtingais integracijos laikais. Antraštė. Išplėstas dinaminis diapazonas. Planas. Gero erdvumo reguliavimas. Sensorių perdavimo charakteristika. Gero erdvumo reguliavimo analizė. Sensoriaus perdavimo charakteristika. Gero erdvumo reguliavimo pavyzdys. Gero erdvumo reguliavimo S/T santykis. Pavyzdys. Gero erdvumo svarstomos problemos. Daugialypis fiksavimas. Daugialypio fiksavimo pavyzdys. Didelio dinaminio diapazono paveikslas. Daugialypio fiksavimo analizė. Sensorių perdavimo charakteristika. Sensorių perdavimo charakteristika. Daugialypio fiksavimo S/T santykis. S/T pavyzdys. Geras reguliavimas palyginamas su daugialypiu fiksavimu. Daugialypio fiksavimo svarstomos problemos. Erdviškai kintanti ekspozicija. Erdviškai kintančios ekspozicijos sprendžiamos problemos. Laikas iki įsotinimo. Laiko iki įsotinimo sprendžiamos problemos. Logaritminiai sensoriai. MOSFET charakteristika. Logaritminės kopresijos sprendžiamos problemos. Logaritminio ir integracinio sensoriaus S/T santykis. Lokalinis prisitaikymas. Išvados. Skaityti daugiau
PLM - programuojamos loginės matricos. Architektūra, sandara, panaudojimasLoginės funkcijos. Programuojamosios loginės matricos. Kombinacinių schmų sudarymas naudojant PLM (Programmable Logic Device). PLM sandara. Logikos paskirstytojas. Makrocelės. Skaityti daugiau
Plokščiųjų ekranų apžvalgaĮvadas. LCD ekranai. Plazminiai ekranai. DLP technologijos ekranai. LED ekranai. OLED ekranai. FED ekranai. SED ekranai. Išvados. Skaityti daugiau
Plonasluoksnės hibridinės mikroschemos projektavimasVariantas Nr. 41. Įvadas. Darbo užduotis. Plonasluoksnių rezistorių skaičiavimas. Padidinto tikslumo rezistorių skaičiavimas. Plonasluoksnių kondensatorių skaičiavimas. Mikroschemoje panaudotų diodų eskizas. Mikroschemoje panaudoto integrinio tranzistoriaus eskizas. Suprojektuotos plonasluoksnės hibridinės mikroschemos eskizas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (10). Skaityti daugiau
Plonasluoksnių hibridinių mikroschemų tyrimasDarbo tikslas: Išsiaiškinti pasyviųjų integralinių elementų konstrukcijas, nustatyti integralinių komponentų padėtį ir prijungimo vietą. Sudaryti mikroschemos gamybos maršrutinę technologiją. Teorinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
PMR, PAMR, magistralinis radijo ryšys (trunking)Privatus Mobilus Radijo ryšys (PMR). Viešasis Mobilus Radijo ryšys (PAMR). Analoginės sistemos. Skaitmeninės sistemos. Magistralinis radijo ryšys (trunking). MPT-1327 protokolo radiotelefoninio ryšio sistema. Sistemos MPT 1327 su kontroleriu ZETRON 812. Sistemos MPT 1327 su kontroleriu ZETRON 827. TETRA standartas. TETRA Modelis 390. Išvados. Skaityti daugiau
Pn sandūrų talpų tyrimasDarbo tikslas. Matavimų rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Pn sandūrų talpų tyrimas (2)Darbo tikslas: Išsiaiškinti pn sandūros barjerinės ir difuzinės talpų prigimtį, išnagrinėti, nuo ko, kaip ir kodėl jos priklauso. Atlikti barjerinės talpos eksperimentinius tyrimus. Matavimo schema. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Sandūrų tipai ir sąlyčio potencialų skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
......