Šperos.lt > Elektronika
Elektronika

(1469 darbai)

Filtro projektavimasSignalų ir grandinių kursinis projektas: Filtro projektavimas. Įvadas. Virpesio spektro analizė. Virpesio spektro nustatymas. Virpesio spektro pločio radimas pagal galios kriterijų. Grandinės dažnių analizė. Grandinės elementų dydžių parinkimas. Išėjimo virpesio radimas. Išvados. Grafinė dalis. Skaityti daugiau
Fotoelektrinės jėgainės tyrimasLaboratorinis darbas Nr. 2. 30 minučių bėgyje kas 2 minutes fiksuojame 3 apšviestumo reikšmes, matuojant įtampą tarp integratoriaus gnybtų. Nustatome per 30 minučių laikotarpį į 1m2 plotą tekusios saulės energijos ir foto jėgainės gautą energiją, kai fotoelementų bendras plotas 5 m2. Pastovios srovės skaitliuku matuojame įtampa ir srovę, o kintamos srovės skaitliuku matuojame momentinį galingumą kas 5 minutes. Išvada. Skaityti daugiau
Fotoelektriniai jutikliaiVakuuminiai fotoelementai ir fotoelektriniai daugintuvai. Fotovaržai, fotodiodai ir fototranzistoriai. Fotoelektrinių jutiklių naudojimo pavyzdžiai. Fotoelektrinis jutiklis su rastriniu disku. Darbas iliustruotas schemomis. Skaityti daugiau
Fotoelektrinių modulių ir fotoelektrinių keitiklių tyrimasTyrimo objektas: fotoelektriniai moduliai, fotoelektriniai keitikliai. Darbo tikslas. Susipažinti su fotoelektrinių modulių ir keitiklių konstrukcijomis, veikimo principais, schemomis bei charakteristikomis. Darbo uždaviniai. Fotoelektrinių modulių tyrimo metodika. Fotoelektrinių modulių grafinės charakteristikos. Skaityti daugiau
Fotoelementų charakteristikų matavimasLaboratorinio darbo tikslas – fotoelementų sukuriamos elektros srovės parametrų nustatymas. Darbo eiga. Saulės elemento efektyvumo koeficientas. Išvada. Skaityti daugiau
Fotorezistoriams naudojamų puslaidininkinių medžiagų tyrimasLaboratorinis darbas. Darbo tikslas. Aparatūra. Darbo užduotis. Tiriamojo rezistoriaus duomenys. Grafinė priklausomybė. Išvada. Skaityti daugiau
Fotorezistoriams naudojamų puslaidininkinių medžiagų tyrimas (2)Prietaisas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Fotorezistoriams naudojamų puslaidininkinių medžiagų tyrimas (3)Darbo tikslas. Susipažinti su fotorezistorių veikimo principais, konstrukcija, parametrų matavimo būdais. Ištirti fotorezistorių voltamperines charakteristikas ir varžos priklausomybę nuo apšviestumo. Darbo užduotis. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Fotorezistoriams naudojamų puslaidininkinių medžiagų tyrimas (5)Darbo tikslas – susipažinti su fotorezistorių veikimo principais, konstrukcija, parametrų matavimo būdais. Darbo užduotis. Darbo eiga. Varžos priklausomybė nuo apšviestumo. Laidumo priklausomybė nuo apšviestumo. Išvados. Skaityti daugiau
Fotorezistoriaus tyrimasFotorezistoriaus (FR) tyrimas CФ3-25. Tiriamojo fotorezistoriaus FR žinyniniai duomenys. Skaityti daugiau
Funkcijos f(x)=ex skaičiavimo programa mikroprocesoriui Intel 8080Įvadas. Užduoties analizė. Programos algoritmas. Programos mnemoninis ir šešioliktainis kodai. Programos patikros rezultatai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
FuzzyĮžanga. Fuzzy aibės ir fuzzy logika. Fuzzy aibės. Neraiškios aibės ir lingvistiniai kintamieji. Neraiškų aibių vaizdavimas kompiuteryje. Veiksmai su neraiškiomis aibėmis ir neraiškia logika. Papildančios aibės ir invertavimas. Sutapimo ir sujungimo aibės- loginiai IR ir ARBA. Operatorių pasirinkimo kriterijai. Lingvistinė išvada. Santykis tarp neraiškių aibių. Tos pačios bazės neraiškios aibės. Dekartinė sandauga ir fuzzy reliacija (išvada). Išvadų priėmimo metodai ir jų realizavimas. Pagrindai. Taisyklių bazė. Taisyklių bazės matricinis vaizdavimas. Taisyklių bazės vaizdavimas lentelės forma. Neraiški inferencija. Taisyklės baigiamos išvados išpildomumo reikšmė. Taisyklių išvadų sujungimas į išėjimo neraiškią aibę. Fuzifikavimas ir defuzifikavimas. Fuzifikavimas. Signalo žinomų savybių fuzifikavimas. Fuzifikavimas užduotu skaičiumi lingvistinio kintamojo reikšmių. Defuzifikavomas. Svorio centro metodas. Maksimalaus aukščio metodas. Fuzzy reguliatorių struktūros. Fuzzy reguliatorių komponentės. Pavyzdys. Fuzzy PID reguliatorius. Matavimo signalų įvedimas ir pradinis apdorojimas. Fuzifikavimas. Žinių bazė. Inferencijos įtaisas. Defuzifikavimas. Pavyzdys. Išėjimo signalo skaičiavimas. Fuzzy reguliatorių savybės. Valdymo lentelė. Valdymo lentelės skaičiavimas. Fuzzy reguliatorių struktūros. Tradicinių reguliavimo algoritmų imitavimas. Fuzzy komponentės tradicinėse struktūrose. Fuzzy bloko savybės. Skaityti daugiau
Gabalinių medžiagų transportavimo įrenginių automatizavimasĮvadas. Transportavimo įrenginiai. Transportavimo įrenginių klasifikavimas. Juostiniai transporteriai. Transporterių juostos. Juostos palaikymo įtaisai. Juostos įtempimo mechanizmai. Transporterių pakrovimo įrengimai. Transporterių nukrovimo įrengimai. Juostos stabdymo įtaisai. Akmens anglių dozavimo automatizavimas. Technologijos aprašas. Automatizavimo schema ir jos veikimo aprašas. Reikalavimai projektuojamai GIRC 4 sistemai ir jos struktūrinė schema. Eksperimentinė reakcijos kreivė. Reguliavimo objekto perdavimo funkcijos sudarymas. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 1-sios eilės perdavimo funkcija. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 2-sios eilės perdavimo funkcija. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas Simojų (plotų) metodu. Objekto reakcijos kreivę aproksimuojančios perdavimo funkcijos nustatymas mažiausių kvadratų metodu. Objektą veikiančių trikdžių analizė. Reguliavimo dėsnio parinkimas. Reguliatoriaus Wr(p) derinimo parametrų apskaičiavimas ir sistemos pereinamojo proceso tyrimas. Reguliatoriaus Wr(p) derinimo parametrų optimizavimas ir sistemos pereinamųjų procesų tyrimas. Ryšių schemos. Elektrinė principinė sistemos GIRC 4 schema. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Gaisrinė. Apsauginė buto signalizacijaObjekto planas ir jo parašymas. Pastato architektūra. Pavojaus šaltiniai. Daviklių parinkimas jų parametrai. Komponentų išdėstymas. Daviklių tvirtinimas. Sąmatos sudarymas. Centralės programavimas. Vartotojo instrukcija. Darbų sauga. Skaityti daugiau
Galileo palydovinė radijo navigacinė sistemaĮvadas. Galileo – kas tai? Kodėl Europai reikia GALILEO? Projekto dalyviai. Europos kosmoso agentūra. Europos Komisija. GALILEO projekto raida. Apibrėžimo fazė (1999– 2000 metai). Parengimo ir suderinimo fazė (2001-2005 metai) Išskleidimo fazė (2006-2007 metai.). Veikimo fazė (nuo 2008m.) GALILEO signalai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) įtaka Europos GALILEO projektui. GALILEO architektūra. Skaityti daugiau
Galios stiprintuvo su bipoliariaisiais ir MOP tranzistoriais tyrimasDarbo tikslas: susipažinti su tranzistorinių galios stiprintuvų parametrais, jų schemomis ir skaičiavimais. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Galios transformatorių parinkimas optimizuojant jo parametrusGalios transformatorių parinkimas optimizuojant jo parametrus. Skaičiavimai. Lentelės ir grafikai. Išvada. Skaityti daugiau
Gamybinės ir gaisrinės saugos automatikaĮvadas. Patalpų apibudinimas. Apsaugos schemos sudarymas. Komponentų parinkimas ir paruošimas darbui. Komponentų aprašymas. Medžiagų specifikacija. Pavadinimas. Sutartiniai ženklai. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: telekomunikacijos "Tele2"Įvadas. Organizacijos (Tele2), kurioje atliekama praktika, apžvalga. Tele2 tarptautiniu mastu. Tele2 grupė. Organizacijos strategija ir tikslai. Tele2 Lietuvos rinkoje – strategija, tikslai, misija. Trumpa organizacijos istorija veržiantis į Lietuvos rinką. Padalinio, kuriame atliekama praktika, infrastruktūra ir veiklos kryptys. Padalinyje įdiegtų progresyvių techninių priemonių analizė. Programinės ir aparatūrinės įrangos apžvalga. TEMS paketo analizė. GPS imtuvo apžvalga. Individualios užduoties turinys ir individualios užduoties atlikimo rezultatai. Praktikos rezultatų apibendrinimas. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Gamybinių įmonių specialieji elektros įrenginiaiĮvadas. Darbo anotacija. Darbo objekto aprašymas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Bendroji dalis. Elektrinių apkrovų ir technologinio proceso charakteristika. Objekto patalpų klasifikavimas gaisro, sprogimo ir apsaugos nuo elektros pavojų atžvilgiu. Techninė dalis. Elektros kategorijos tiekimo nustatymas ir tiekimo schemos sudarymas. Skaičiuojamosios galios, kompensavimo įrenginių skaičiavimas. Objekto pastotės transformatorių galios ir skirstyklų schemos parinkimas. Elektros tiekimo schemos elementų parinkimas. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas ir elektros tiekimo elementų patikrinimas pagal atsparumą trumpo jungimo srovei. Įtampos nuostolių vidaus tinkle nustatymas. Apskaita. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Įrengimų ir pagrindinių medžiagų specifikacijų bei elektros montavimo darbų žiniaraščių sudarymas. Projekto gautų rezultatų analizė ir pagrindiniai techniniai ekonominiai rodikliai. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
......