Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Elektronika

Elektronika (1469 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektrotechnikos pagrindai

  Elektrotechnikos pagrindai. Magnetizmas ir elektromagnetizmas. Puslaidininkiai prietaisai. Akumuliatorių baterija. Startinės švino akumuliatorių baterijos. Išvada.
  Elektronika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-14
 • Elektrotechnikos pagrindai (2)

  Elektrinė talpa. Talpų jungimo būdai. Plokščiojo kondensatoriaus talpa. Kintamoji elektros srovė. Sinusinės elektrovaros gavimas. Pradinė fazė ir fazių skirtumo kampas. Sinusinių dydžių sudėtis ir atimtis. Kintamosios srovės efektinė ir vidutinė reikšmė. Aktyvioji varža kintamosios srovės grandinėje. Induktyvioji varža kintamosios srovės grandinėje. Aktyvioji ir induktyvioji varžos kintamosios srovės grandinėje. Omo dėsnis. Galios koeficientas. Aktyvioji ir talpinė varžos kintamosios srovės grandinėje. Lygiagreti dviejų šakų grandinė. Trifazės grandinės. Trifazis sukamasis magnetinis laukas. Trifazių grandinių jungimo būdai
  Elektronika, špera(10 puslapių)
  2010-05-03
 • Elektrotechninės medžiagos

  15 bilietų. Medžiagų poliarizacija ir jonizacija. Elektrinės konstantos ir santykinės dielektrinės skvarbos fizikinės prasmės. Apibūdinkite termoplastines ir termoreaktingasias medžiagas. Reiškiniai, kuriuos medžiagose sukelia magnetinis laukas. Elektros srovės laidininkų skirstymas. Paaiškinkite materijos pasireiškimo formas. Apibūdinkite dielektrikų poliarizacijos grupes. Metalų elektrinio laidumo aiškinimas. Puslaidininkinių cheminių junginių praktinis panaudojimas. Kur elektrotechnikoje naudojamas kaučiukas ir kaip jis gaminamas? Paaiškinkite elektrotechninių medžiagų atomų sandarą ir jų jungimosi į molekules ryšių tipus. Nubrėžkite srovių, tekančių per dielektriką, patalpintą tarp elektrodų, vektorių diagramą. Medžiagų superlaidumo reiškinys ir superlaidžios medžiagos. Puslaidininkių panaudojimas elektronikos prietaisuose. Magnetinės medžiagos statinė histerezės kilpa. Energijos nuostolių vertinimas dielektrike. Magnetinės medžiagos savybes apibūdinantys parametrai. Puslaidininkių varžos priklausomybė nuo elektrinio lauko stiprio praktinis panaudojimas. Kriolaidininkai ir jų panaudojimas elektrotechnikoje. Paaiškinkite elektronų išsidėstymą atome ir medžiagų skirstymą į grupes (zoninės teorijos požiūriu). Nubrėžkite ir paaiškinkite dielektriko, esančio nuolatiniame elektriniame lauke, nuotėkio srovės priklausomybės nuo laiko grafiką. Elektros laidininkų savitasis laidis ir savitoji varža. Puslaidininkių termoelektriniai reiškiniai. Elektros energijos nuostoliai magnetinėse medžiagose. Kokie procesai vyksta medžiagose, patalpintose elektriniame lauke? Paaiškinti sąvokas ,,vienalytis dielektrikas’’ ir ,,vienalytis elektrinis laukas’’. Laidininko varžos temperatūrinis koeficientas. Apibūdinkite gamtinių ir sintetinių dervų panaudojimą elektrotechnikoje. Minkštamagnetės medžiagos. Kaip vertinamas kietųjų dielektrikų elektrinis laidumas? Kas sukelia elektrinį ir magnetinį laukus? Ryšys tarp metalo elektrinio ir šilumos laidumo. Elektros krūvininkų difuzija puslaidininkyje. Lakštinis elektrotechninis plienas. Medžiagos, patalpintos į elektrinį lauką, poliarizacija. Kokiu parametru poliarizacija vertinama? Kaip dielektrikų savybės priklauso nuo drėgmės ir kokios sąvokos naudojamos dielektrikų savybių priklausomybės nuo drėgmės vertinimui? Termoporos konstrukcija ir jos elektrovara. Mechaninės jėgos poveikio (deformacijos) įtaka puslaidininkio savitajam elektriniam laidžiui. Kaip gaunamas žėrutis ir kur elektrotechnikoje jis naudojamas? Paaiškinkite dielektrikų laidumo procesą. Kuo jis skiriasi poliarizacijos proceso? Kaip kinta dujinių dielektrikų elektrinis atsparumas, didėjant atstumui tarp elektrodų? Vario savybės ir jo naudojimas elektrotechnikoje. Šviesos poveikis puslaidininkių savitajam elektriniam laidžiui. Iš ko gaminami izoliaciniai stiklai ir kur elektrotechnikoje jie naudojami? Apibūdinkite medžiagų agregatines būsenas. Paaiškinkite medžiagos dalelių jonizacijos procesą. Vario lydiniai ir jų naudojimas elektrotechnikoje. Puslaidininkių savitojo elektrinio laidžio priklausomybė nuo elektrinio lauko stiprio. Transformatorinė alyva ir svarbiausieji jos parametrai. Apibūdinkite medžiagos plazminę būseną. Paaiškinkite kaip vyksta dielektriko elektrinis pramušimas. Aliuminio savybės ir jo naudojimas elektrotechnikoje. Iš kokių dedamųjų sudarytas plastikas ir kur jis naudojamas? Kietamagnetės medžiagos. Iš kokių dalelių sudaryta medžiaga elektriniu požiūriu. Apibūdinkite šias daleles. Palyginkite izoliacinių lakų ir kompaundų savybes ir jų panaudojimą. Aliuminio lydiniai ir jų naudojimas elektrotechnikoje. Puslaidininkių savitojo elektrinio laidžio priklausomybė nuo temperatūros. Magnetodielektrikai. Medžiagų poliarizacija ir jonizacija. Kaip vertinamos izoliacinių medžiagų cheminės savybės? Didelės varžos lydiniai ir jų naudojimas elektrotechnikoje. Keraminės izoliacinės medžiagos ir jų palyginimas su organinėmis izoliacinėmis medžiagomis. Kietamagnečiai feritai. Kaip vertinami energijos nuostoliais dielektrike. Apibūdinkite didelės energijos dalelių ir banginę spinduliuotes. Elektrinių kontaktų medžiagos ir jų savybės. Puslaidininkinių medžiagų požymiai. Polimerizacijos ir polikondensacijos reakcijos ir jų panaudojimas elektrotechninių medžiagų gamyboje. Paaiškinkite kaip vyksta dielektriko elektrinis pramušimas. Kaip vertinamos dielektrikų mechaninės savybės? Elektros įrenginių apvijų laidai. Termoplastinių ir termoreaktingųjų polimerų savybės ir jų panaudojimas elektrotechnikoje. Permalojai ir alsiferiai.
  Elektronika, konspektas(48 puslapiai)
  2006-03-09
 • Elementarios grandinės ir signalai

  Darbo tikslas: susipažinti su nuolatinės ir kintamosios sinusinės srovės bei įtampos parametrais, elementariomis nuolatinės srovės grandinėmis, atlikti nuolatinės srovės grandinių skaičiavimus. Darbo rezultatai. Teorinė užduotis. Praktinės užduoties C sprendimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-09-19
 • Elementarios grandinės ir signalai (2)

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su nuolatinės ir kintamosios sinusinės srovės bei įtampos parametrais, elementariomis nuolatinės srovės grandinėmis, atlikti nuolatinės srovės grandinių skaičiavimus. Teorinė dalis. Praktinės užduotys. Praktinė dalis. Tikslas: Apskaičiuoti grandinės bendrą varžą, rezistorių sroves, įtampas, išsklaidomas galias tarp taškų B ir C. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2010-10-05
 • Elementarių RC ir RL grandžių savybių tyrimas

  Darbo tikslas. Išsiaiškinti elementarių RC ir RL grandžių dažnines ir laikines charakteristikas. Darbo užduotis. Naudoti prietaisai. Makete duoti dydžiai. Darbo eiga. Naudotos formulės. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-12-18
 • Elementariųjų simetrinių ir strypinių antenų charakteristikų tyrimas (2)

  Laboratorinio darbo Nr. 5 ataskaita. Darbo tikslas: Susipažinti su elementariosiomis plataus kryptingumo antenomis. Išnagrinėti dviejų pagrindinių tipų elementariųjų antenų – simetrinės ir strypinės – charakteristikas. Išmokti modeliuoti antenų parametrus paketu "CST Microwave Studio". Darbo eiga. Atsakymai į kontrolinius klausimus. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2009-10-05
 • Elementariųjų simetrinių ir strypinių antenų charakteristikų tyrimas (3)

  5-ojo laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas: Susipažinti su elementariosiomis plataus kryptingumo antenomis. Išnagrinėti dviejų pagrindinių tipų elementariųjų antenų - simetrinės ir strypinės - charakteristikas. Išmokti modeliuoti antenų parametrus paketu "CST Microwave Studio". Darbo rezultatai. Išvados. Atsakymai į laboratorinio darbo klausimus.
  Elektronika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2010-05-27
 • Energetika

  Energetikos praktinis ir laboratoriniai darbai. Gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizė. Šilumos energijos analizė. Elektros energijos metinių sąnaudų suvestinė ir grafikai. Lyginamieji energijos sąnaudų rodikliai. Laboratoriniai darbai. Elektriniai matavimo prietaisai ir elektrinių dydžių matavimas. Apšvietimo įrenginių bandymas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2006-03-27
 • Energetiniai antenų parametrai

  Įvadas. Energetiniai antenų parametrai. Antenų dažninės savybės.
  Elektronika, referatas(7 puslapiai)
  2008-12-17
 • Erdvėlaivio saulės sekimo sistema

  Įvadas. AVS veikimo principo aprašymas. AVS elementų diferencialinės ir operatorinės lygtys. AVS elementų perdavimo funkcijos. Atviros sistemos stiprinimo koeficiento skaičiavimas. Laiko pastoviųjų ir perdavimo koeficientų skaičiavimas. AVS logaritminių-dažninių charakteristikų sudarymas; fazės ir amplitudės stabilumo atsargų radimas. Koregavimo grandies parinkimas. Pereinamųjų procesų skaičiavimas (modeliavimas), atsiradus valdymo (trikdymo) signalo pokyčiui. Kokybiniai pereinamojo proceso rodikliai. Išvados. Projekto grafinė medžiaga.
  Elektronika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-11-21
 • Ericsson AXE-10 valdymo sistema

  Įvadas. AXE-10 hierarchija. AXE-10 komutacijos dalis APT. AXE-10 valdymo dalis APZ. Valdymo sistema. AXE-10 centriniai procesoriai ir centrinio procesoriaus posistemė CPS. Centrinio procesoriaus CP-A ir CP-B būsenos. Regioniniai procesoriai RP ir regioninių procesorių posistemė RPS. Įvedimo/išvedimo grupė IOG 11. Palaikymo procesoriai. AXE-10 sistemos patikimumas. Išvados.
  Elektronika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-21
 • Ėsdinimo ir operacijų su kaukėmis procesai

  Ėsdinimo ir kaukių dėjimo procesai. Gryno silicio dioksido ėsdinimas. Negryno SiO2 ėsdinimas. Polikristalinio silicio ėsdinimas. Silicio nitrido ėsdinimas. Aliuminio ėsdinimas. Metalo nuėmimas. Polimido ėsdinimas. Fotokaukės ėsdinimas. Dvipoliai įtaisai. MOP įtaisai.
  Elektronika, referatas(11 puslapių)
  2007-12-28
 • Ėsdinimo procesai

  Purškiamas ėsdinimas. Sausas ėsdinimas. Sauso ėsdinimo proceso reikalavimai. Plazminis ėsdinimas. Sauso ėsdinimo vienodumas. Plazminių dujų reakcijų klasifikacija. Plazmos įrangos konfigūracija (nustatymai). Švytintis išlydis. Plazminės dujos. Vamzdinis plazminis ėsdinimas.
  Elektronika, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-28
 • EWSD komutacinis laukas

  Įvadas. Komutacinio lauko charakteristikos. Struktūra. Ryšys tarp koordinacinio procesoriaus ir kontrolinių komutavimo grupių. Sujungimų tipai. 1 Kategorija. 2 Kategorija. 3 Kategorija. Maršrutų parametrai. Sąsajos Išoriniai interfeisai. Vidinės sąsajos tarp modulių. Pralaidumo galia. Funkcijos. Funkciniai sujungimų moduliai. LIL. TSM. LIS. Funkciniai kontrolės moduliai. SGC – (Switch group control) komutatoriaus valdymo įrenginys LIM. SGCI. Komutacinis maršrutas. Laiko paskirstymas ir laiko sinchronizacija. Rezervinis komutavimas. Klaida komutacinio lauko plokštumoje 1 (viena klaida). Klaida komutacinio lauko plokštumoje 0 arba komutacinio lauko modulyje 0 (viena klaida). Klaidos abiejose komutacinio lauko plokštumose (dvi klaidos). Eksploatavimas. Konfiguracija. Testavimas. Išplėtimas. Stebėjimo priemonės. Modulių komutaciniame maršrute stebėjimas, SDC: LTG sąsajos ir jungiamųjų linijų grupė (Line Trunk Group - LTG). Komutatoriaus valdymo įrenginio SGC – (Switch group control) stebėjimas. SDC: SGC sąsajos stebėjimas. Sujungimo maršruto stebėjimas. Paleidimas. Fizinis projektavimas. Sutrumpinimai.
  Elektronika, referatas(28 puslapiai)
  2006-01-12
 • EWSD tinklo aliarmų valdymas

  Įvadas. EWSD bei jos trumpa istorinė raida. EWSD valdymo įrenginiai. Koordinuojantis procesorius CP. EWSD stoties aptarnavimas ir priežiūra. O&M tinklas. Žmogus-mašina kalba MML. Bazinė žmogus-mašina kalba BMML. Išplėsta žmogus-mašina kalba EMML. Sistemos būklės pateikimas. EWSD tinklo valdymo sistema NodeCommander. Pranešimai apie aliarmus. EWSD aliarmų valdymo algoritmas. PCM (pulsinis kodo moduliavimas) klaidų taisymas bei aliarmų statistika. Pagrindinė informacija. Efektyvus klaidų šalinimas priklauso nuo komutavimo ir perdavimo sistemų glaudaus bendradarbiavimo. PCM perdavimo sistemos pagrindai. Laiko intervalais atskirti sutankinti signalai. Gedimų šalinimo veiksmai atsižvelgiant į PCM klaidas. Bendroji dalis. Gedimų šalinimas atsižvelgiant į duomenų paketų praradimą. Pastabos apie perdavimo sistemas. Išvados. Sutrumpinimai.
  Elektronika, referatas(20 puslapių)
  2006-04-21
 • Feritinio ventilio tyrimas

  4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Rezonansinio feritinio ventilio tyrimas, jo parametrų matavimai. Darbo eiga. Išvados. Priedas (1).
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-12-09
 • Feromagnetikų histerezės reiškinio tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr.2. Užduotys: Susipažinti su histerezės reiškinio teorija. Ištirti histerezės reiškinį feromagnetikuose. Išmatuoti magnetinės indukcijos priklausomybę nuo magnetinio lauko stiprumo. Eksperimento teorinis pagrindimas. Darbo priemonės. Eksperimentinis stendas. Feromagnetiko histerezės grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2012-04-27
 • Ferorezonansinių reiškinių tyrimas

  Darbo užduotis: Sudaryti ferorezonansinės grandinės elementų voltamperines charakteristikas. Sudaryti nuoseklios ferorezonansinės grandinės atstojamąją voltamperinę charakteristiką. Sudaryti lygiagrečios ferorezonansinės grandinės atstojamąją voltamperinę charakteristiką. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-10-07
 • Filtravimas. Filtro skaičiavimas

  Užduoties analizė. Duoto signalo analizė. Filtro skaičiavimo metodo parinkimas. Filtro skaičiavimas. Programos Matlab’e kūrimas. Programos struktūros sudarymas. Skaičiavimų algoritmų kūrimas. Modeliavimas. Išvados.
  Elektronika, referatas(15 puslapių)
  2005-09-26
Puslapyje rodyti po