Šperos.lt > Elektronika
Elektronika

(1469 darbai)

Elektrotechnika (3)Kas yra elektrotechnika ir pagrindiniai jos atradimai? Omo dėsnis (1827m.). Omo dėsnis grandinės daliai be elektrovaros šaltinio. Omo dėsnis grandinės daliai su elektrovaros šaltiniais. Kirchhofo dėsniai (1845m.). Elektrovaros šaltinio darbo rėžimai. Įtampos šaltinis. Elektros srovės šaltinis. Elektrovaros ir srovės šaltinių ekvivalentiškumas. Mazgų potencialų metodas. Kontūrų srovių metodas. Galių balansas. Apgręžiamumo savybė. Superpozicijos principas ir metodas. Kompensacijos teorema. Varžų jungimo žvaigžde keitimas. Lygiagrečių šakų su šaltiniais keitimas viena ekvivalentine šaka. Šakos su idealiu elektrovaros šaltiniu pakeitimas. Srovės šaltinio, įjungto tarp skirtingų šakų mazgų, pakeitimas. Aktyviojo dvipolio (ekvivalentinio šaltinio) teorema. Ekvivalentinio šaltinio metodas. Eksperimentinis ekvivalentinio šaltinio parametrų radimas. Energijos tiekimas iš aktyviojo dvipolio į pasyvųjį. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (30)Puslaidininkių laidumas. P - n sandūra. Vienfaziai lygintuvai. Svarbiausieji lygintuvų parametrai. Dvipusio lyginimo lygintuvai. Išlygintos įtampos pulsacija. Induktyvųjį filtrą. Trifaziai lygintuvai. Trifazis lygintuvas su neutraliuoju laidu. Trifazis tiltelinis lygintuvas. Stiprintuvų savybės ir charakteristikos. Stiprintuvas su dvipoliu tranzistoriumi. Galios stiprintuvų ypatumai. Transformatoriai. Transformatoriaus paskirtis ir veikimo principas. Apvijų elektrovaros jėgos; tuščioji eiga. Magnetovaros jėgos. Apkrauto transformatoriaus vektorinė diagrama. Tuščiosios eigos bandymas. Išorinė charakteristika. Naudingumo koeficientas. Trifaziai transformatoriai ir autotransformatoriai. Trifazis transformatorius. Autotransformatorius. Nuolatinės srovės mašinos. Laidininkas magnetiniame lauke. Nuolatinės srovės mašinos veikimo principas ir atstojamoji schema. Variklio režimas. Nuolatinės srovės mašinos sandara. Sandara. Žadinimo būdai ir žadinimo apvijos. Energijos nuostoliai ir galios balansas. Naudingumo koeficientas. Variklių bendrosios savybės. Paleidimas ir reversavimas. Susireguliavimas. Mechaninė charakteristika. Skirtingų variklių tipų ypatumai. Nepriklausomo ir lygiagretaus žadinimo variklis. Lygiagretaus žadinimo variklis. Nuoseklaus žadinimo variklis. Statoriaus magnetinis laukas. Asinchroninio variklio veikimo principas ir sandara. Statorius. Rotorius. Elektromagnetiniai reiškiniai asinchroniniame variklyje. Statoriaus ir rotoriaus apvijų EVJ. Asinchroninio variklio nuostoliai ir mechaninė charakteristika. Asinchroninio variklio įvairios charakteristikos ir greičio reguliavimas. Paso ir katalogo duomenys. Asinchroninių variklių paleidimas. Tiesioginis prijungimas prie tinklo. Vienfaziai asinchroniniai. varikliai. Variklis su vienfaze apvija. Liuminescencinė lempa. Lempos uždegimas ir veikimo principas. Pakaitinimo procesas. Uždegimo procesas. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (31)Uždavinys. Apskaičiuokite, kokia srovė prateka paveiksle nubraižyta elektros grandine. Apskaičiuokite visų pažymėtų taškų potencialus ir pagal juos nubraižykite potencialinę diagramą. Sprendimas. Apskaičiuoti grandinės ekvivalentinę varžą Re; sroves, pratekančias per kiekvieną Varžų; įtampą kiekviename varžoje. Sprendinį patikrinti pagal I ir II Kirchhofo dėsnius, taip pat pagal galių balansą. Schemoje pažymėti srovių kryptis. Duota. Sprendimas. Patikrinimas. Apskaičiuoti nurodytos elektros grandinės ekvivalentinę varžą ir šaltinio naudojamą srovę, kai žinoma visų rezistorių varžos ir šaltinio elektrovara. Šaltinio vidaus varža lygi nuliui. Sprendimas. Apskaičiuokite visų šakų sroves, kai žinomos visų varžų vertės, šaltinių elektrovaros. Sudarykite galių balansą. Braižykite tuos elementus kurie duoti Jūsų variante. Spręsti šiais metodais. Sprendimas. Kaitrinė lemputė prijungta lygiagrečiai tiesiniai pastoviai varžai R2. Nubraižyti grandinės ekvivalentinės varžos R priklausomybę nuo jos gnybtų įtampos U R(U). Lempos voltamperinė priklausomybė duota lentelėje. Sprendimas. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (32)Elektros mašinų apvijų džiovinimo būdai. Apvijų džiovinimo būdai. Schemos veikimo aprašymas. Kontaktoriai ir relės. Magnetinis paleidiklis. Nuolatinės srovės variklio paleidimas laiko funkcijoje. Schemos veikimo aprašymas. Asinchroninio variklio paleidimo ir priešinio jungimo stabdymo schemos veikimas. Sinchroninio generatoriaus veikimas. Sinchroninių mašinų žadinimas. Sinchroninių generatorių tipai ir konstrukcija. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (33)Užduotis 1. Nuolatinės srovės elektrinė grandinė – mišriai sujungti elementai. Užduoties 1 darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Uždavinys 1-1. 1-1 užduočių lentelė. Užduotis 2. Kintamoji vienfazė srovė. Užduoties 2 darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Uždavinio sąlyga. Schema. Užduotis 3. Magnetinės grandinės. Užduotis 3-1. Atsakykite į klausimus. Užduotis 4. Elektronikos elementai ir įtaisai. Užduotis 5. Elektriniai matavimai. Užduotis 6. Transformatoriai. Užduotis 7. Nuolatinės srovės mašinos. Užduotis 8. Kintamos srovės mašinos. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (34)12 variantas. Nuolatinės srovės elektrinė grandinė – mišriai sujungti elementai. Užduoties 1 darbo tikslai. Žinoti nuolatinės srovės grandines. Žinoti nuolatinės srovės grandinių dėsnius. Žinoti nuolatinės srovės grandinių skaičiavimo metodus. Darbo uždaviniai. Uždavinys 1-1. Sprendimas. Užduotis 2. Kintamoji vienfazė srovė. Užduoties 2 darbo tikslai. Žinoti kintamosios srovės vienfazes ir trifazes grandines. Žinoti kintamos srovės grandinių dėsnius. Žinoti kintamos srovės grandinių skaičiavimo metodus. Darbo uždaviniai. Uždavinio sąlyga. Sprendimas. Magnetinės grandinės. Užduotis 3-1. Atsakykite į klausimus. Atsakymai. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (35)Omo dėsnis. EVJ ir srovės šaltiniai. Galios balansas. I Kirchhofo dėsnis. Lygiagrečiai sujungti imtuvai. II Kirchhofo dėsnis. Nuosekliai sujungti imtuvai. Elektros grandinės tuščiosios eigos režimas. Elektros grandinės trumpojo jungimo režimas. Elektros grandinės suderintasis režimas. Kintamosios srovės pagrindinės charakteristikos, bei jų vaizdavimas. Kintamosios srovės aktyvusis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės induktyvusis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės talpinis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės nuosekliai sujungtų imtuvų grandinė. Įtampų trikampis. Kintamosios srovės nuosekliai sujungtų imtuvų grandinė. Varžų trikampis. Nuosekliai sujungtų imtuvų grandinė. Omo dėsnio išraiška kompleksiniais dydžiais. Kintamosios srovės lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė. Srovių trikampis. Kintamosios srovės lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė. Laidumų trikampis. Kintamosios srovės grandinės galia. Galių trikampis. Galios koeficientas. Kintamosios srovės grandinės galia. Galios. koeficiento derinimas. Kintamosios srovės grandinės įtampų rezonansas. Kintamosios srovės grandinės srovių rezonansas. Kintamosios srovės trifazė grandinė. Galia. Žvaigžde sujungtų simetrinių imtuvų grandinė. Žvaigžde sujungtų nesimetrinių imtuvų grandinė. Trikampiu sujungtų simetrinių imtuvų grandinė. Trikampiu sujungtų nesimetrinių imtuvų grandinė. Transformatoriaus sandara. Neapkrauto idealaus transformatoriaus atstojamoji schema. Transformatoriaus sandara. Apkrauto idealaus transformatoriaus atstojamoji schema. Apkrauto realaus transformatoriaus atstojamoji schema bei vektorinė diagrama. Redukuotasis transformatorius. Trumpo jungimo bandymas. Redukuotasis transformatorius. Tuščiosios eigos bandymas. Nuolatinės srovės mašinos veikimo principas, charakteristikos ir atstojamoji schema. Nepriklausomo ir lygiagretaus žadinimo generatorius. Nuoseklaus ir mišraus žadinimo generatorius. Trifazis sukamasis magnetinis laukas. Asinchroninio variklio veikimo principas. Asinchroninio variklio atstojamoji schema. Nuostoliai. Asinchroninio variklio mechaninė charakteristika. Elektros pavaros darbo mašinos mechaninė charakteristika. Puslaidininkių laidumas. P-n sandūros. Puslaidininkinis diodas. Vienpusiai lygintuvai. Dvipusiai lygintuvai. Valdomas lygintuvas. Dvipoliai tranzistoriai. Stiprintuvas su dvipoliu tranzistoriumi. Lauko tranzistorius. Loginiai elementai. Kombinacinės loginės schemos. Trigeriai, skaitikliai, registrai. Mikroprocesorius. Elektrinių ir neelektrinių dydžių matavimai ir paklaidos. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (36)12 uždavinių. 1. Pažymėti schemoje srovių kryptis. Ekvivalentinio keitimo metodu, taikant omo dėsnį, apskaičiuoti sroves šakose ir įtampą, bei imtuvo galią. 2. Pažymėti srovių kryptis ir apskaičiuoti jas Kirchofo lygčių metodų. Sudaryti galios balansą. 3. Prie kintamosios įtampos prijungti idealūs imtuvai. Apskaičiuoti kiekvienos grandinės kompleksinę srovę, aktyviąją P ir reaktyviąją Q galią. Parinkti mastelius ir pagal apskaičiuotus duomenis kompleksinių skaičių plokštumoje nubraižyti tris įtampos ir srovės vektorių diagramas. Apskaičiuoti tų pačių trijų imtuvų varžas ir sroves, kai esant tai pačiai įtampai dažnis padidinamas. 4. Kintamosios įtampos dažnis grandinėje. Pažymėti srovės ir įtampų kryptis. Apskaičiuoti grandinės kompleksines varžą ir srovę, galios koeficientą, aktyviąją P, reaktyviąją Q bei pilnutinę S galias, atskirų elementų kompleksines įtampas. Nubraižyti atskirų elementų kompleksinių įtampų vektorinę diagramą ir rasti rezonansinį dažnį. 5. Grandinė prijungta prie kintamosios įtampos. Pažymėti srovių kryptis, apskaičiuoti kompleksines sroves, grandinės aktyviąją P, reaktyviąją Q ir pilnutinę S galias. Nubraižyti įtampos ir srovių vektorių diagramą. 6. Pažymėti fazinių įtampų ir srovių kryptis. Apskaičiuoti kompleksines fazines sroves ir neutraliojo laido kompleksinę srovę. Apskaičiuokite kiekvienos fazės ir visos sistemos aktyviąją, reaktyviąją Q ir pilnutinę S galią. Nubraižyti srovių ir įtampų vektorinę diagramą. 8. Įmonės aktyvioji galia P=250kW, vidutinis galios koeficientas. Įmonė prijungta prie trifazio tinklo. Siekiant sumažinti linijos nuostolius prijungta kondensatorių baterija (sujungta žvaigžde) dėl ko įmonės galios koeficientas padidėjo. 9. Trifazio vienpusio lygintuvo apkrovos galia, išlygintos įtampos vidutinė vertė. Apskaičiuoti išlygintos srovės vidutinę vertę ir diodo srovės vidutinę vertę, išlygintos įtampos pulsacijos amplitudę ir diodo atgalinę įtampą. Parinkti tinkamą diodą, užrašyti jo tipą ir vardinius duomenis. Apskaičiuoti transformatoriaus antrinę įtampą, srovę, pilnutinę galią ir antrinės apvijos išnaudojimo koeficientą 11. Trifazio transformatoriaus vardinė galia, vardinės linijinės įtampos ir tuščiosios veikos nuostolių (magnetolaidžio) galia, trumpojo jungimo nuostolių (apvijų) galia . Apvijų jungimo būdas Y/Y. Apskaičiuoti. 13. Nuolatinės srovės lygiagretaus žadinimo variklio įtampa, atiduodama galia, sūkių dažnis, naudingumo koeficientas, inkaro grandinės varža, ir žadinimo grandinės varža. 14. Trifazis asinchroninis narvelinio rotoriaus variklis dirba prie 220/380V įtampos. Tinklo linijinė įtampa, variklio atiduodama galia, sūkių dažnis, galios koeficientas, naudingumo koeficientas. Maksimalaus ir vardinio sukimo momentų santykis, paleidimo ir vardinio sukimo momentų santykis, paleidimo ir vardinės srovių santykis. 15. Duoti staklių apkrovos duomenys. Apskaičiuoti. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (37)Nuolatinės srovės grandinės Omo dėsnis. Elektrinės grandinės darbo režimai ir šaltiniai. Nuosekliai sujungtų elementų grandinės. Lygiagrečiai sujungtos grandinės. Sudėtingųjų elektrinių grandinių tyrimas. Kirchhofo dėsnių metodas. Kintamosios srovės grandinės. Kintamosios srovės grandinių imtuvai. Idealių imtuvų savybės, galia ir energija. Nuosekliai ir lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinės. Lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė. Kintamosios srovės grandinės galia. Kompleksinė galia; galių balansas. Rezonanso reiškiniai kintamosios srovės grandinėse. Trifazės srovės grandinės. Trifazių grandinių savybės, šaltiniai ir imtuvai. Žvaigžde sujungtų imtuvų grandinė. Trikampiu sujungtų imtuvų grandinės. Trifazių grandinių galia. Simetrinis imtuvas. Pereinamieji procesai. Pereinamųjų procesų svarbiausios charakteristikos. Pereinamieji procesai nuolatinės srovės grandinėje su kondensatoriumi. Kondensatoriaus įkrovimas. Pereinamieji procesai nuolatinės srovės grandinėje su induktyvumo rite. Magnetinės grandinės. Magnetinės kintamos srovės grandinės. Lygintuvai. Puslaidininkinės medžiagos. Puslaidininkių laidumas. Lyginimo diodai. Tranzistoriai. Tiristoriai. Integralinės mikroschemos. Vakuuminiai elektronikos elementai. Vienfazei lygintuvai. Transformatoriai. Transformatoriaus ribinių režimų bandymai ir atstojamosios schemos. Svarbiausieji transformatoriaus parametrai ir charakteristikos. Nuolatinės srovės mašinos. Elektros mašinų paskirtis ir ypatumai. Variklių bendrosios savybės. Paleidimas ir reversavimas mechanika. Skirtingų variklių tipų ypatumai. Nepriklausomo ir lygiagretaus žadinimo variklis. Generatorių ypatybės ir charakteristikos. Nepriklausomo žadinimo generatorius. Lygiagretaus žadinimo generatorius. Asinchronines mašinos. Statoriaus magnetinis laukas. Asinchroninio variklio veikimo principas ir sandara. Vienfaziai asinchroniniai varikliai. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (38)6 uždavinys. Trifazio tinklo linijinė įtampa. Apskaičiuokite kompleksines fazines sroves ir neutraliojo laido kompleksinę srovę. Apskaičiuokite kiekvienos fazės ir visos sistemos aktyviąją, reaktyviąją ir pilnutinę galią. Kompleksinėje plokštumoje nubraižykite įtampų ir srovių vektorių diagramą. Iš vektorių diagramos gautą neutraliojo laido srovę palyginkite su srove gauta skaičiuojant. 7 uždavinys, 8 variantas. Apskaičiuokite: magnetinę indukciją; magnetinio lauko stiprius; absoliutinę ir santykinę magnetinę skvarbą plačiojoje (antrojoje) magnetolaidžio dalyje; magnetovarą, srovę pilnutinį srautą ir ritės induktyvumą. 8 uždavinys, 8 variantas. Apskaičiuokite: linijines sroves prieš kondensatorių prijungimą ir po jų prijungimo; vieno linijos laido varžą ir linijos nuostolių galią po kondensatorių prijungimo; metinę ekonomiją litais , kai įmonė dirba dienų (čia N varianto Nr., N=8 ), n pamainų po 8 valandas, o elektros energija kainuoja 0,29 Lt/kWh. Apskaičiuokite vienos kondensatorių baterijos fazės talpą C. Nubraižykite vienos fazės įtampos ir srovių vektorių diagramą. 9 uždavinys, 8 variantas. Apskaičiuokite: išlygintos srovės vidutinę vertę; diodo srovės vidutinę vertę; išlygintos įtampos pulsacijos amplitudę; diodo atgalinę įtampą. 10 uždavinys, 8 variantas. Apskaičiuokite: kolektoriaus grandinės varžą; bazės srovę; bazės grandinės varžą; kolektoriaus (tranzistoriaus) galią; kolektoriaus (tranzistoriaus) galią kai kolektoriaus srovė. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (38)3 uždaviniai. 1. Uždavinys. Pagal duotus duomenis nubraižykite elektrinės grandinės schemą. Pažymėkite schemoje srovių kryptis. Ekvivalentinio keitimo metodu, taikant Omo dėsnį, apskaičiuoti sroves visose šakose ir įtampą tarp taškų AB (UAB), imtuvo R5 galią P5. Uždavinio sprendimas. Atsakymas. 2 Uždavinys. Prie standartinio dažnio kintamosios įtampos U prijungti idealūs imtuvai. Kiekvienai grandinei atskirai apskaičiuoti elektros srovę, aktyviąją P ir reaktyviąją Q galias. Apskaičiuoti tų pačių trijų imtuvų varžas ir sroves, kai esant tai pačiai įtampai, dažnis f = f2. Uždavinio sprendimas. Atsakymas. 3 Uždavinys. Prie standartinio dažnio kintamosios srovės įtampos U prijungti imtuvai, kurių elementų varžos pateikiamos 4 lentelėje. Apskaičiuoti grandinės galios faktorių , aktyviąją P, reaktyviąją Q ir pilnutinę S galias ir atskirų elementų įtampas. Uždavinio sprendimas. Atsakymas. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (39)2 uždaviniai. Elektrotechnikos kontrolinis darbas 13 variantas. Užduotis Nr. 1. Duota: R1=5Ω; R2=6Ω; R3=8Ω; R4=3Ω; R5=10Ω; UCD=24V. Rasti visus U ir I. Užduotis Nr. 2. Duota: R1=3Ω; R2=1Ω; XL1=4Ω; XL2=2Ω; XC1=3Ω; I=2A. Apskaičiuoti: 1) pilnutinę grandinės varžą Z; Įtampą U; fazės poslinkį φ; aktyvinę P, reaktyvinę Q ir pilnutinę S grandinės naudojamą galią. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (4)Pagrindiniai elektrinės grandinės dėsniai. Elementarioji elektrinė grandinė. Omo dėsnis. Kirchhofo dėsniai. Energija ir galia; galios balansas. Elektrinės grandinės darbo režimai ir šaltiniai. Tuščioji eiga. Vardinis (nominalusis) režimas. Trumpojo jungimo režimas. Suderintasis režimas. Nuosekliai arba lygiagrečiai sujungtų elementų grandinės. Nuosekliai sujungti imtuvai. Lygiagrečiai sujungti imtuvai. Paprastųjų elektrinių grandinių tyrimas. Mišriai sujungti imtuvai. Srovės ir įtampos reguliavimas. Srovės reguliavimas reostatu. Įtampos reguliavimas potenciometru. Sudėtingųjų elektrinių grandinių tyrimas. Kirchhofo dėsnių metodas. Superpozicijos principas ir metodas. Netiesiniai elementai. Statinė ir diferencinė varža. Charakteristikų sukirtimo metodas. Charakteristikų sumavimo metodas. Kintamosios srovės grandinių imtuvai. Idealių imtuvų savybės. Magnetinės grandinės ir jų elementai. Magnetinės medžiagos. Magnetinių grandinių klasifikacija. Nuolatinio magnetinio srauto magnetinių grandinių dėsniai. Magnetinės grandinės atstojamoji schema. Omo dėsnis. Kirchhofo dėsniai. Nuolatinio magnetinio srauto grandinių tyrimas Tiesioginis uždavinys. Energijos nuostoliai magnetolaidyje ir jų mažinimo būdai. Svarbiausios elektrinių matavimų sąvokos, metodai ir priemonės. Ypatumai ir metodai. Matavimo priemonės. Matavimo paklaidos ir prietaisų charakteristikos. Matavimo paklaidos. Prietaiso tikslumo klasė. Prietaisų charakteristikos ir ženklai skalėse. Tiesioginės atskaitos prietaisų momentai ir bendrieji mazgai. Mechaniniai momentai; skalės lygtis. Bendrieji mazgai ir elementai. Tiesioginės atskaitos prietaisų matuokliai. Magnetoelektrinis matuoklis. Elektromagnetinis matuoklis. Elektrodinaminis ir ferodinaminis matuoklis. Elektroniniai matavimo prietaisai. Lygintuviniai prietaisai. Elektroninis voltmetras. Elektroninis oscilografas. Skaitmeninis voltmetras. Srovės ir įtampos matavimas. Srovės matavimas. Įtampos matavimas. Galios ir energijos matavimas. Vatmetras; vienfazės grandinės galios matavimas. Trifazės grandinės aktyviosios galios matavimas. Reaktyviosios galios matavimas. Energijos matavimas. Elektrinių parametrų matavimas. Varžos matavimas ommetru. Varžos matavimas megommetru. Varžos matavimas ampermetru ir voltmetru. Varžos matavimas tilteliu. Neelektrinių dydžių elektriniai matavimai. Matavimo principai; keitikliai. Matuokliai su generatoriniais keitikliais. Matuokliai su parametriniais keitikliais. Magnetovaros jėgos. Laidininkas magnetiniame lauke. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (40)Praktinis darbas Nr 4. Uždavinys Nr. 1. Duota: R1=3Ω; R2=12Ω; R3=12Ω; R4=24Ω; R5=30Ω; UAB=60V. Nustatyti visų prietaisų parodymus. Uždavinys Nr. 2. Duota: R1=7Ω; R2=8Ω; R3=3Ω; R4=3Ω; R5=6Ω; R6=12Ω; U=60V. Apskaičiuoti: Įtampos kritimus kiekviename rezistoriuje; Kiekvieno rezistoriaus galią; Kiek energijos sunaudoja visa grandinė per 10 h? Uždavinys Nr. 3. Duota: R1=40Ω; R2=1Ω; R3=1Ω; R4=10Ω; R5=15Ω; I2=5A. Apskaičiuoti visas U ir P. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (5)Elektrotechnikos laboratoriniai darbai. Nuolatinės srovės variklių paleidimas, stabdymas, reversavimas. Nuolatinės srovės generatoriaus tyrimas. Transformatoriaus tyrimas. Automatinis asinchroninių variklių paleidimas panaudojant spaudimo reles. Asinchroninių variklių paleidimo būdai. Sinchronizuojantis perdavimas. Asinchroninio variklio paleidimas magnetinio paleidėjo pagalba, variklio reversavimas. Elektriniai aparatai. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (6)Nuolatinės srovės grandinės: pagrindinės sąvokos, dėsniai, elementų jungimo būdai, grandinių darbo režimai, energetiniai grandinių rodikliai. Nuolatinės srovės grandinių skaičiavimo metodai: ekvivalentinių pakeitimų, Kirchhofo dėsniu. Kintamosios srovės grandinės: pagrindinės sąvokos ir žymėjimai. Aktyvioji, induktyvioji, ir talpine apkrova kintamosios srovės grandinėje. Nuoseklus R, L, C jungimas kintamosios srovės grandinėje. Lygiagretus R, L, C jungimas kintamosios srovės grandinėje. Srovių rezonansas. Kintamosios srovės grandinės galios. Trifazės srovės grandinės: pagrindinės sąvokos, žymėjimai. Jungimas žvaigžde trifazės srovės grandinėje. Jungimas trikampiu trifazės srovės grandinėje. Trifazės grandinės galios skaičiavimas. Transformatoriai: jų paskirtis, panaudojimo sritys. Vienfazio transformatoriaus konstrukcija ir veikimo principas. Transformatoriaus darbo režimai: tuščios veikos ir darbo su apkrova. Trifaziai transformatoriai, matavimo transformatoriai ir autotransformatoriai. Puslaidininikiniai elektronikos prietaisai: diodai, stabilitronai, tranzistoriai, tiristoriai. Kintamosios srovės lygintuvai. Lygintuvai. Kintamos srovės įtampos filtrai ir stabilizatoriai. Stiprintuvas. Elektroniniai loginiai elementai. Trigeris ir integrinės mikroschemos. Asinchroninio variklio veikimo principas ir sandara. Besisukančio magnetinio lauko gavimas asinchroniniame variklyje. Nuolatinės srovės generatoriaus veikimo principas. Nuolatinės srovės generatorių tipai ir charakteristikos. Nuolatinės srovės variklio veikimo principas. Nuolatinės srovės variklių tipai savybės ir charakteristikos. Elektros pavaros: samprata, pavarų mechaninės charakteristikos. Elektros variklio parinkimas darbo mechanizmo pavarai. Svarbiausi parametrai. Elektros pavarų valdymo aparatūra. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (7)Elektrotechnika. Elektroniniai vamzdžiai. Puslaidininkiai elektronikoje. Savasis ir priemaišinis puslaidininkių laidumas. Puslaidininkiniai prietaisai, veikiantys laidumo kitimo principu. p-n sandūra. Puslaidininkinis diodas. Dvipolis tranzistorius. Puslaidininkinių elementų panaudojimas. Tranzistorinis stiprintuvas. Vienfazis vienpusis lygintuvas. Vienfazis dvipusis lygintuvas. Filtrai. Talpinis filtras. Induktyvusis filtras. Stabilitronas. Įtampos stabilizatoriaus schema. Integrinės mikroschemos. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (8)Omo dėsnis. EVJ ir srovės šaltiniai. Galios balansas. I Kirchofo dėsnis. Lygiagrečiai sujungti imtuvai. II Kirchofo dėsnis. Nuosekliai sujungti imtuvai. Elektros grandinės tuščiosios eigos režimas. Elektros grandinės trumpojo jungimo režimas. Elektros grandinės suderintasis režimas. Kintamosios srovės pagrindinės charakteristikos bei jų vaizdavimas. Kintamosios srovės aktyvusis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės induktyvusis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės talpinis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės nuoseklia sujungtų imtuvų grandine. Įtampų trikampis. Nuosekliai sujungtų imtuvų grandinė. Omo dėsnio išraiška kompleksiniais dydžiais. Kintamosios srovės lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė. Laidumų trikampis. Kintamosios srovės grandinės galia. Galių trikampis. Galios koeficientas. Kintamosios srovės grandinės galia. Galios koeficiento derinimas. Kintamosios srovės grandinės įtampų rezonansas. Kintamosios srovės trifazė grandinė. Galia. Žvaigžde sujungtų simetrinių imtuvų grandinė. Žvaigžde sujungtų nesimetrinių imtuvų grandinė. Trikampių sujungtų simetrinių imtuvų grandinė. Transformatoriaus sandara. Neapkauto idealaus transformatoriaus atstojamoji schema. Paprasčiausio vienfazio transformatoriaus sandara. Transformatoriaus sandara. Apkrauto idealaus transformatoriaus atstojamoji schema. Redukuotasis transformatorius. Trampo jungimo bandymas. Redukuotasis transformatorius. Tuščiosios eigos bandymas. Nuolatinės srovės mašinos veikimo principas, charakteristikos ir atstojamoji schema. Nuolatinės srovės mašinos konstrukcija. Nepriklausomo ir lygiagretaus žadinimo variklis. Nuoseklaus ir mišraus žadinimo variklis. Trifazis sukamasis magnetinis laukas. Asinchroninio variklio veikimo principas. Asinchroninio variklio atstojamoji schema. Nuostoliai. Statoriaus atstojamoji schema ir vektorinė diagrama. Asinchroninio variklio mechaninė charakteristika. Greičio reguliavimas. Elektros pavaros darbo mašinos mechaninė charakteristika. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (9)Bendrosios žinios apie transformatorius. Vienfaziai transformatoriai. Vienfazio T ir Γ atstojamosios schemos. Vienfazio transformatoriaus TV. Apkrauto transformatoriaus darbas. Trifaziai transformatoriai. Autotransformatoriai. Bendros žinios apie kintamosios srovės mašinas. Asinchroninių variklių konstrukcijos. Sukamasis magnetinis laukas. Asinchroninio mechaninė charakteristika. Greičio reguliavimas. Vienfaziai asinchroniniai varikliai. Sinchronines mašinos. Jų rūšys ir veikimas. Sinchroninių mašinų konstrukcijos. SG sinchronizavimas. SG kampinė charakteristika. SV savybės, paleidimas. Žingsniniai varikliai. Skaityti daugiau
Elektrotechnika ir elektronikaĮvadas. Išmokti skaičiuoti elektrinių grandinių dydžius taikant Omo ir Kirchhofo dėsnius. Tiriama nuolatinės srovės grandinė sudaryta iš keleto rezistorių, sujungtų mišriai. Nubraižykite elektrinės grandinės schemą. Schemoje pažymėti srovių kryptis. Surasti ekvivalentinę grandinės varžą Re, sroves, įtampas ir galią vartojamąją visos grandinės. Energijos kiekį išnaudotą per 8 valandas. Prie kintamos įtampos U, kurios dažnis f1 =50 Hz, prijungti idealūs imtuvai. Kiekvienai grandinei atskirai apskaičiuoti srovę, aktyvinę galią P, reaktyvinę galią Q. Apskaičiuokite tų pačių trijų imtuvų varžas ir sroves, kai esant tai pačiai įtampai dažnis padidinamas nuo f1 =50 Hz ikiverčių f2. Prie kintamos įtampos U, kurios dažnis f1 = 50 Hz prijungti įvairūs elementai, (rezistoriai, induktyvumas ir talpumas) ir sujungti nuosekliai. Apskaičiuokite grandinės pilną varžą Z, įtampą U, fazių poslinkio kampus cosφ, sinφ, aktyvinę galią P, reaktyvinę galią Q, pilną galią S. Nubraižykite įtampų ir srovių vektorinę diagramą. Nubraižykite individualią elektrinę schemą. Prie kintamos įtampos U prijungta grandinė,kurios elementų varžos duotos. Nubraižykite individualią elektrinę schemą.Apskaičiuokite srovės stiprį I1, I2, srovės stiprį I, įtampą U, aktyvinę galią P, reaktyvinę galią Q, pilną galią S, kiekvienos šakos poslinkio kampus cosφ1, sinφ1, cosφ2, sinφ2, bendrą visos grandinės fazių kampą cosφ, sinφ. Nubraižykite įtampų ir srovių vektorinę diagramą. Trifazio tinklo linijinė įtampa UL ir imtuvų varžos duotos. Nubraižykite individualią elektrinę schemą. Apskaičiuokite fazines sroves kiekvienos fazės grandinės aktyviąją galia P, reaktyviąją galią Q ir pilnutinę galią S.Nubraižykite įtampų ir srovių vektorinę diagrama. Sudarykite tiltelinio lygintuvo schemą panaudojant standartinius diodus, kurių parametrai duoti.Vartotojo galia P0 {W}, vartotojo įtampa U0 {V}.Paaiškinkite schemos sudarymą.Nubraižykite lygintuvo schemą. Trifazis lygintuvas surinktas iš trijų diodų turi maitinti vartotoją pastovia srove.Vartotojo galia P0 {W}, įtampa U0 {V}. Reikalinga išrinkti vieną iš trijų puslaidininkinių diodų, kurių parametrai duoti. Paaiškinkite diodų pasirinkimą. Nubraižykite lygintuvo schemą. Nuolatinės srovės šaltinio gnybtų įtampa U=30V.Prie šaltinio buvo prijungta varža R=20Ω ir ampermetras, kurio apvijos varža RA=10Ω.Po to vietoj pirmojo ampermetro į grandinę buvo įjungtas kitas, kurio varža RA2=0.05Ω. Raskite abiem atvejais srovę grandinėje ir ampermetro naudojamą galią. Padarykite išvadą, kokia turi būti ampermetro varža. Trifazis transformatorius su vardine galia SN, pirmine įtampa UN, antrine įtampa UN2. Prie antrinės apvijos prijungta vartotojas, kurio aktyvinė galia P2, galios koeficientas cos. Surasti vardines sroves apvijose IN1, IN2. Transformatoriaus apkrovimo koeficientas KN. Srovės apvijose I1, I2 esant faktinei apkrovai.Suminius galios nuostolius esant vardiniam apkrovimui, naudingo veiksmo koeficientą esant faktinei apkrovai. Vieno pusperiodžio lygintuvas turi maitinti vartotoją pastovia srovę. Vartotojo galia P0 {W}, įtampa U0 {V}. Parinkti puslaidininkinius diodus lygintuvui ir paaiškinkite jų parinkimą. Parinkite leistiną srovę Ileist ir atbulinę įtampą Uatb. Nubraižykite lygintuvo schemą. Skaityti daugiau
......