Šperos.lt > Elektronika
Elektronika

(1469 darbai)

Elektros grandinės (5)Pagrindinės elektrinių grandinių teorijos sąvokos: elektrinio lauko stiprumas, potencialas, įtampa, srovė, galia. Elektrinės grandinės, jų struktūra, šakos, mazgai, jungimo būdai, šaltiniai ir imtuvai. Idealizuotieji ir realūs aktyvieji schemų elementai. EV ir J keitimas. Varža. Omo dėsnis. Omo dėsnis. šakai su EVJ šaltiniu. Kirchhofo dėsnis srovėms, įtampoms. Lygčių metodas. Mazgų potencialų metodas. Kontūrų srovių metodas. Superpozicijos principas ir metodas. Aktyviojo dvipolio teorema. Galių balansas. Ekvivalentinio generatoriaus metodas. Apgręžiamumo savybė. Sinusinių grandinių paplitimo priežastys. Sinusinės EVJ gavimas. Generatoriaus veikimo principas. Sinuso dėsnių kintančių dydžių apibūdinimas. Sinusinio dydžio efektinė vertė. Sinusinių dydžių vaizdavimas vektoriais ir kompleksiniais skaičiais. Varža sinusinės srovės grandinėje. Induktyvumas sinusinės srovės grandinėse. Talpa sinusinės srovės grandinėje. Nuoseklioji R, L, C grandinė. Kompleksinė varža. Omo dėsnis kompleksinėje formoje. Varžų trikampis. Vektorinės ir topolografinės diagramos. Lygiagrečioji R, L,C grandinė. Kompleksinis laidumas. Laidumų trikampis. Kirchhofo dėsniai kompleksinėje formoje. Sinusinės srovės grandinių galia. Kompleksinė galia. Galių trikampis. Įtampų rezonansas. Dažninės ir rezonansinės charakteristikos. Srovių rezonansas. Grandinės su abipusiu induktyvumu. Skaityti daugiau
Elektros grandinės tyrimas įvairiais metodaisPagrindinė darbo schema. Skaičiavimų duomenų lentelė. Darbo eiga. Kirchhofo dėsnių metodas. Srovių skaičiavimas pagal mazgų potencialų metodą. Srovių skaičiavimas pagal kontūru srovių metodą. Galių balansas pagal pradinę schemą. Apskaičiuotos srovės abiem metodais. Srovės I4 (per varžą R4) skaičiavimas ekvivalentinio šaltinio metodu. Skaityti daugiau
Elektros grandinių analizėPereinamųjų procesų tiesinėse elektros grandinėse skaičiavimas. Klasikinis metodas. Patikrinimas. Operacinis metodas. Sprendimas. Skaityti daugiau
Elektros grandinių charakteristikos ir jų matavimas4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išmokti braižyti schemas ir grafiškai atvaizduoti tyrimo rezultatus, susipažinti su elektroninių elementų grafiniais ir raidiniais žymenimis, grafikų braižymo technika. Praktinė dalis. Schemos brėžiniai. Grafikai. Teorinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros grandinių charakteristikų matavimasDarbo tikslas: Susipažinti su elektros grandinių tipais, pagrindinėmis charakteristikomis, jų matavimo ir atvaizdavimo būdais, išmokti braižyti struktūrines schemas, sudaryti grafikus, pritaikyti logaritminį mastelį, susirasti medžiagą apie kitus elektronikos elementus ir įsiminti jų grafinius ir raidinius žymėjimus. Teorinė užduotis. Skaityti daugiau
Elektros grandinių elementaiDarbo tikslas: susipažinti su pagrindiniais elektros grandinių elementais, jų matavimo vienetais, SI sistemos daugikliais, išmokti perskaičiuoti varžos, talpos ir induktyvumo vienetus bei dydžius, naudojant nuoseklųjį ir lygiagretųjį jungimą. Daugikliai ir priešdėliai, naudojami su elektriniais dydžiais. Pagrindiniai pasyvieji elektronikos elementai. Pagrindiniai elementų jungimo būdai. Praktinės užduoties A sprendimas. Darbo A grandinė po pirmo ekvivalentinio pakeitimo. Praktinės užduoties B sprendimas. Praktinės užduoties D Sprendimas. Praktinės dalies uždaviniu sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros grandinių elementai (2)Tikslas: susipažinti su pagrindiniais elektros grandinių elementais, jų matavimo vienetais, SI sistemos daugikliais, išmokti perskaičiuoti varžos, talpos ir induktyvumo vienetus bei dydžius, naudojant nuoseklųjį ir lygiagretųjį jungimą. Darbo rezultatai. Uždavinių sprendimai. Praktinės užduoties sprendimas. Skaityti daugiau
Elektros grandinių elementai (3)1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: susipažinti su pagrindiniais elektros grandinių elementais, jų matavimo vienetais, SI sistemos daugikliais, išmokti perskaičiuoti varžos, talpos ir induktyvumo vienetus bei dydžius, naudojant nuoseklųjį ir lygiagretųjį jungimą. Teorinė užduotis. Praktinė užduotis. Tikslas: ekvivalentinių pakeitimų būdu apskaičiuoti visos grandinės varžą tarp A ir C taškų. Tikslas: Apskaičiuoti pro kiekvieną rezistorių pratekančias sroves ir į kiekvieną rezistorių krentančias įtampas, kai grandinė prijungta prie 9V nuolatinės įtampos šaltinio. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros grandinių modeliavimasDarbo tikslas: susipažinti su grandinių modeliavimo principais, jo paskirtimi ir tikslais, išnagrinėti pagrindines programos Electronics Work Bench galimybes, susipažinti su virtualiaisiais instrumentais, išmokti braižyti grandinių schemas ir gauti jų charakteristikas. Darbo rezultatai. Praktinės užduoties 1 sprendimas. Praktinės užduoties 2 sprendimas. Praktinės užduoties 3 sprendimas. Praktinės užduoties 4 sprendimas. Praktinės užduoties 5 sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros grandinių modeliavimas (2)5 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su elektros grandinių modeliavimo principais, Electronics Work Bench v.5 programa, jos elementine baze ir virtualiaisiais instrumentais, išmokti sudaryti schemas ir matuoti sroves, įtampas grandinėje bei grandinių charakteristikas. Praktinė dalis. Duomenys. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros grandinių pažintinės praktikos ataskaitaDarbo vietoje esantys prietaisai, įtaisai ir įranga. Elektrinių schemų elementų grafiniai žymėjimai. Laidininkai, dielektrikai. Laidai, jų žymenys ir paaiškinimai. Schemų elementai ir jų paaiškinimai. Lydmetaliai. Tranzistoriai. Kontaktoriai ir relės. Saugikliai. Varikliai. Transformatoriai. Mano jungta schema. Skaityti daugiau
Elektros įmonės kūrimas pramonės įmonių elektros energijos tiekimo sistemąĮvadas. Cechų bloko ir įrengimų išdėstymo, elektros tiekimo planai. Apkrovų skaičiavimas. Metalo pjovimo staklių baras. Kalimo štampavimo staklių baras. Suvirinimo baras. Elektros remonto baras. Kompresorinė. Buitinės-sanitarinės patalpos. Laidų skerspjūvio skaičiavimas ir laidų parinkimas, apsaugos aparatūros skaičiavimas ir parinkimas. Maitinimo schemos sudarymas ir paskirstymo įrenginių parinkimas. Apšvietimo skaičiavimas ir schemos sudarymas. Transformatorių galingumo skaičiavimas ir parinkimas. Reaktyvinės galios įrenginių skaičiavimas. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Apsauginio įžeminimo skaičiavimas ir schemos sudarymas. Skaityti daugiau
Elektros instaliacijos suprojektavimasProjektuojamo objekto pagrindiniai parametrai. Transformatorinės pastatymo vietos nustatymas. Elektros energijos tiekimo schemos sudarymas. Projektuojamo objekto elektros tinklų skaičiavimas ir patikrinimas. Magistralinių elektros tinklų skaičiavimas. Elektros tinklų skaičiavimo patikrinimas pagal leistinus įtampos nukrypimus. Švietimo elektros tinklų skaičiavimas ir patikrinimas. Reaktyvios galios kompensacija, numatant, kad faktinis ir transformatoriaus bei transformatorinės tipo parinkimas. Transformatorinės aparatūros ir srovėlaidžių parinkimas. bei pritaikymas. Srovėlaidžių ir aparatūros patikrinimas. Projektuojamo objekto transformatorinės įžeminimo įrenginių skaičiavimas. Darbo sauga. Gamtos sauga. Skaityti daugiau
Elektros ir automatikos įrengimaiĮvadas. Projektavimo objekto pagrindiniai parametrai. Apkrovos centro ir transformatorinės pastotės pastatymo vietos nustatymas. Paskirstymo elektros tinklų skaičiavimas. Magistralių elektros tinklų skaičiavimas. Žemos įtampos tinklų skaičiavimo patikrinimas pagal įtampos nukrypimus. Projektavimo objekto skaičiuojamųjų galių nustatimas reaktyviosios galios nustatymas. Transformatorinės pastotės aparatūros parinkimas ir patikrinimas. Ekonominė dalis. Darbo ir gamtos apsaga. Gamtos apsauga. Skaityti daugiau
Elektros ir elektronikos grandinėsPradiniai duomenys. Pirmoji dalis. Apskaičiuojame atskirų šakų kompleksines varžas. Apskaičiuojame atskirų šakų kompleksines sroves. Apskaičiuojame kompleksines įtampas. Apskaičiuojame pirmos šakos ir visos grandinės galias. Apskaičiuojame visos elektrinės grandinės ekvivalentines varžas ir trečios šakos laidumus. Antroji dalis. Apskaičiuojame fazines sroves. Apskaičiuojame C fazės ir trifazio imtuvo galias. Skaityti daugiau
Elektros ir elektronikos grandinės (2)Pradiniai duomenys. Apskaičiuojame atskirų šakų kompleksines varžas. Apskaičiuojame atskirų šakų kompleksines sroves. Apskaičiuojame kompleksines įtampas. Apskaičiuojame pirmos šakos ir visos grandinės galias. Apskaičiuojame visos elektrinės grandinės ekvivalentines varžas ir trečios šakos laidumas. Apskaičiuojame fazines sroves. Apskaičiuojame C fazės ir trifazio imtuvo galias. Skaityti daugiau
Elektros ir elektronikos grandinės (3)Elektros ir elektronikos 1 namų darbo 9 varianto 10 užduotis. Elektros grandinės. Duomenys. Supaprastinta grandinė. Grandinė tiriama Kirchhofo lygčių metodu. Apskaičiuojamos visų šakų srovės ir pažymimos jų kryptys nesupaprastintoje grandinėje. Grandinė tiriama superpozicijos metodu. Apskaičiuojamos nesupaprastintos grandinės dalinės srovės veikiant tik pirmajam elektrovaros jėgos šaltiniui. Apskaičiuojamos supaprastintos grandinės dalinės srovės veikiant tik antrajam elektrovaros jėgos šaltiniui. Apskaičiuojame supaprastintos grandinės tikrąsias sroves. Sudaroma nesupaprastintos grandinės galios balanso lygtis. Apskaičiuojama šaltinių ir imtuvų galia. Rezultatai surašomi į lentelę. Skaityti daugiau
Elektros ir elektronikos grandinės (4)Elektros ir elektronikos grandinių namų darbas nr.2, 9 varianto 10 užduotis. Elektrinės grandinės schema ir duomenys. Apskaičiuoju nežinomus dydžius, gautus atsakymus surašau į lentelę. Apskaičiuoju kompleksines sroves I1 , I2 , I3 ir I, kai pradinė įtampos UAB fazė lygi 0. Gautus atsakymus surašau į lentelę. Apskaičiuoju įtampas UAC ir UCB. Atsakymus algebrine ir rodikline forma surašau į lentelę. Pagal pasirinktus mastelius atskirame lape nubraižau vektorinę diagramą, kurioje parodau I =I1+I2+I3 ir UAB=UAC+UCB. Apskaičiuoju pirmos šakos ir visos grandinės galias. Atsakymai surašyti lentelėje. Apskaičiuoju visos grandinės ekvivalentines varžas ir trečiosios šakos laidumus. Nubraižau ekvivalentinės grandinės schemą. Jos vektorinę diagramą nubraižau atskirame lape. Skaityti daugiau
Elektros ir elektronikos grandinės (6)Variantas Nr. 8. Uždavinys 1. Ekvivalentinio keitimo (paprastinimo) metodu, taikydami Omo dėsnį apskaičiuokite sroves šakose ir įtampą U Apskaičiuokite imtuvo R galią P. 2 uždavinys. Pažymėkite srovių kryptis šakose ir apskaičiuokite jas Kirchhofo lygčių metodu. Sudarykite galios balansą. Apskaičiuokite kiekvienos grandinės (a, b, c) kompleksinę srovę, aktyviąją P ir reaktyviąją Q galią. Parinkę mastelius kompleksinių skaičių plokštumoje nubraižykite tris įtampos ir srovės vektorių diagramas. Apskaičiuokite tų pačių trijų imtuvų varžas ir sroves, kai esant tai pačiai įtampai dažnis padidinamas nuo f1 iki f2. Raštu paaiškinkite, ar visų imtuvų varžos priklauso nuo dažnio ir kaip? 4 uždavinys. Prie kintamos įtampos U, kurios dažnis f=50 Hz prijungta elektros grandinė. Apskaičiuokite grandinės: a) Kompleksines varžą ir srovę, b) Galios koeficientą , aktyviąją P, reaktyviąją Q bei pilnutinę S galias, c) Atskirų elementų kompleksines įtampas. Nubraižykite srovės bei įtampų vektorių diagramą. Apskaičiuokite dažnį f, kuriam esant grandinėje įvyktų įtampų rezonansas. Šiam atvejui apskaičiuokite srovę, atskirų elementų kompleksines įtampas ir nubraižykite vektorių diagramą. 5 uždavinys. Prie kintamos įtampos U, prijungta elektros grandinė. Apskaičiuokite kompleksines sroves, grandinės aktyviąją P, reaktyviąją Q bei pilnutinę S galią. Nubraižykite įtampos ir srovių vektorių diagramą. Skaityti daugiau
Elektros įrangaElektros pavaros pagrindai. Elektros pavaros mechaninės charakteristikos. Pagrindinės žinios apie elektros pavaros mechaniką. Pagrindinės žinios apie elektros pavaros mechaniką. Supratimas apie elektros variklių ir gamyklinių mechanizmų mechanines charakteristikas. Pastovios srovės nepriklausomo sužadinimo variklio mechaninės charakteristikos. Variklių su pastovia srove, nekintančiu magnetinio sužadinimo srautu, elektros mechaninės charakteristikos. Pastovios srovės variklio elektromechaninės charakteristikos nustatymas. Pastovios srovės variklio elektromechaninės charakteristikos, kai inkaro apvija maitinama nuo tiristorinio keitiklio. Asinchroninio variklio mechaninės charakteristikos. Asinchroninio variklio natūralios mechaninės charakteristikos brėžimas. Kolektorinių kintamosios srovės variklių mechaninės charakteristikos. Elektrinių pavarų sukimosi dažnio reguliavimas. Reguliuojamų elektrinių pavarų pagrindiniai įvertinimo kriterijai. Nuolatinės, nepriklausomai sužadintos variklio srovės, sukimosi dažnio reguliavimas. Asinchroninio variklio sukimosi dažnio reguliavimas asinchroninio variklio su trumpai sujungtu rotoriumi dažnio reguliavimas. Asinchroninio variklio su faziniu rotoriumi dažnio reguliavimo būdai. Pereinamieji procesai elektros pavarose. Pagrindinės sąvokos. Bendras požiūris į judėjimo lygties sprendimą. Elektros pavaros įsibėgėjimo ir stabdymo laiko apytikslio skaičiavimo metodas. Asinchroninio variklio su trumpo jungimo rotoriumi įsibėgėjimo (paleidimo) skaičiavimas. Variklio galingumo parinkimas. Bendrieji teiginiai. Variklio perkaitimo procesas elektros variklių darbo režimas. Variklio galingumo parinkimas esant ištisiniam darbo režimui variklio galingumo parinkimas esant pakartotinai - trumpalaikiam darbo režimui. Poligrafinių mašinų automatinio valdymo elektomechaninių sistemų elementai. Kontaktiniai elektriniai valdymo aparatai, apsaugos aparatai ir signalizacijos. Bendros žinios. Rankinio valdymo aparatai. Bendros relinių elementų savybės ir charakteristikos. Elektromagnetinių relių veikimo principas. Esminės elektromagnetinių relių su pastovios srovės ritėmis charakteristikos. Pagrindinės elektromagnetinių relių su kintančios srovės ritėmis charakteristikos. Įtampos relės, srovės, tarpinės relės, gerkoninės relės. Laiko relė. Kontaktoriai. Magnetiniai laiptai (pakopos). Komandiniai aparatai. Apsaugos aparatai. Aparatai signalizacijos. Specialios elektrinės mašinos ir aparatai. Dvifaziai asinchroniniai varikliai. Žingsniniai varikliai. Elektromagnetinės movos. Elektromagnetai. Tachogeneratoriai. Besisukantys transformatoriai ir fazei jautrūs lygintuvai. Selsinai. Elektroniniai mazgai tranzistoriuose ir mikroschemose. Nuolatinės srovės stiprintuvai elektrinių pavarų valdymo schemoms. Nuolatinės srovės stiprintuvų dinaminės savybės tiesinių integralinių mikroschemų bazėje. Bekontaktinių sistemų valdymo mazgai. Invertoriai ant tranzistorių. Tiristoriniai jutikliai. Pagrindinės tiristoriaus charakteristikos.Mažo galingumo tiristoriniai jutikliai. Vidutinio ir didelio galingumo tiristoriniai keitikliai. Fazinių sistemų valdymas tiristoriais. Supaprastintos fazinio valdymo sistemos mažo galingumo tiristoriniams keitikliams. Optinių tiristorių valdymas. Tiristorių invertoriai. Matavimo elementai. Bendros žinios. Mechaniniai kelio jungikliai. Kontaktiniai storio jutikliai. Indukciniai kelio jungikliai. Tūrinis ir autogeneratorinis kelio jungikliai. Reostatiniai pasislinkimo jutikliai. Indukciniai pasislinkimo jutikliai. Magnetiškai tamprūs jutikliai jėgos matavimui (presduktoriai). Srovės ir įtampos jutikliai. Variklio inkaro srovės jutiklis srovės matavimo transformatoriaus bazėje. Variklio inkaro srovės jutiklis diferencialinio diodinio optrono bazėje. Variklio inkaro įtampos jutiklis diferencialinio diodinio optrono bazėje. Uždavimo grandinių elementai. Maitinimo blokai. Potenciometrinis nustatymo įrenginys. Nustatymo įrenginys tolygiam automatiniam paleidimui su pasirinkto greičio įsiminimu. Nustatymo įrenginys sklandžiam pusiau automatiniam mašinos paleidimui be pasirinkto greičio įsiminimo. Sulyginimo mazgas. Kintamos įtampos stabilizatoriai. Nuolatinės įtampos stabilizatoriai. Mažo galingumo maitinimo blokai. Vidutinio ir didelio galingumo maitinimo blokai. Poligrafinių mašinų automatinio valdymo elektros pavaros ir sistemos. Uždaros kintamos srovės automatinio valdymo sistemos. Asinchroninių variklių su trumpai uždaru rotoriumi valdymas kontaktinės relės aparatūra. Asinchroninio variklio su faziniu rotoriumi valdymas. Dvifazio asinchroninio variklio valdymas. Sinchroninio mažo galingumo variklio valdymas. Asinchroninio variklio su trumpai jungtu rotoriumi valdymas. Autotransformatorinis valdymas. Nuolatinės srovės iki 0,5 kw variklio valdymas. Žingsninio elektros variklio valdymas. Uždarosios sistemos automatinės elektros pavaros valdymas. Bendroji padėtis. Paprastos uždaros AVS pastovios srovės elektros variklio greičio reguliavimas. Dinaminis sistemos režimas su grįžtamuoju ryšiu pagal greitį. Laiko pavaros elektromechaninė pastovioji. Pastovios srovės variklio perdavimo funkcija. Kitų sistemos elementų perdavimo funkcijos. CAY struktūrinė schema ir jos parametrų skaičiavimas. Uždara sistema su įtampos atbuliniu ryšiu ant variklio inkaro. Inkaro įtampos ir variklio kampinio sukimosi momento apribojimai. Elektros pavaros greitėjimo automatizacija. Funkcinės automatizuotų elektros pavarų schemos. Elektros pavara su priklausoma reguliavimo sistema. Priklausomo reguliavimo principas. Tristorinės elektropavaros struktūra. Inkaro srovės reguliavimo kontūras. Variklio greičio reguliavimo kontūras. Sistemos statinio režimo skaičiavimai. Reguliatorių bloko schema. Priklausomos reguliavimo sistemos skaičiavimo pavyzdys. Spausdinimo ir brošiūravimo-įrišimo mašinų elektros įrengimai. Tigelinių ir plokščiosios spaudos mašinų elektros įrengimai. Pagrindiniai tigelinių ir plokščiosios spaudos mašinų elektros pavaroms keliami reikalavimai. Pagrindinė plokščiosios spaudos mašinos elektros pavara su asinchroniniu varikliu. Pagrindinė plokščiosios spaudos mašinos elektros pavara su pastovios srovės varikliu ir vienfaziu tiristoriniu transformatoriumi. Plokščiosios spaudos mašinų papildomi elektros įrenginiai. Komplektinis įrenginys BTL 3101, naudojamas plokščiosios spaudos mašinų elektros pavarose. Plokščiaspaudės mašinos TTC-6 elektros įrengimai su komplektine įranga бtji 3101. Lakštinių rotacinių mašinų elektros įrenginiai. Reikalavimai keliami pagrindinei lakštinės-rotacinės. Mašinos elektros pavarai. Pagrindinė lakštinės - rotacinės mašinos elektros pavara su pastovios srovės elektros pavara ir valdomu keitikliu. Įrenginio, kontroliuojančio lapų padavimą mazgai. Pagrindinė rotacinės lapinės spaudos mašinos elektros pavara su reversu variklio sužadinimo grandinėje. Ruloninių rotacinių spaudos mašinų elektriniai įrengimai. Rotacinių ruloninių spaudos mašinų pagrindinės elektros pavaros reikalavimai. Pagrindinė elektros pavara ruloninėse rotacinėse spaudos mašinose su ribota variklio inkaro srove ir reostatiniu greičio davikliu. Pagrindinė ruloninių rotacinių spausdinimo mašinų su pajungimo valdymo sistema elektros pavara. Ruloninių rotacinių spausdinimo mašinų pagrindinė elektros pavara su rekooperatyviniu stabdymu. Inkaro grandinės funkcinė schema. Funkcinė grandinės sužadinimo schema. Relinė valdymo schema. Elektros gandinės elementų ir jos mazgų užduotys esant skirtingom valdymo komandom. Tiristorinis keitiklis tk-i ir fazinio valdymo sistema fvs- i. Tiristorinis keitiklis tk-s ir fazinio valdymo sistema fvs-s. Srovės ssj ir isj jutikliai. Komparatoriai. Reguliatorių gr, isr, ssr ir korekcijos grandinės. Principinės schemos. Skaitmeninis greičio daviklis (sgd). Pagalbinis maitinimo blokas. Tarpiniai procesai elektros grandinėje. Pagalbinė elektrinė įranga ruloninėms rotacinėms spausdinimo mašinoms. Brošiūravimo įrišimo mašinų elektroninė įranga. Bendra brošiūravimo įrišimo mašinų elektroninė įrangos charakteristika. Popieriaus pjovimo įrenginių elektroninė įranga. Vienpeilės popieriaus pjovimo mašinos br-139 elektroninė įranga. Tripeilės pjovimo mašinos 3brt-125/450 elektros įrenginiai. Lankstymo ir parinkimo mašinų elektros įrenginiai. Siuvimo (siūlais) mašinų elektros įrenginiai. Klijavimo automato TP-420-1 elektriniai įrenginiai. Poligrafinių įmonių elektros tiekimas ir saugumo technikos klausimai. Pagrindiniai reikalavimai elektros tiekimui. Poligrafinių įmonių skirstymas atsižvelgiant į naudojamą galingumą. Ansformatorinių pastočių schemos. Cechinių elektros tinklų schemos ir konstrukcijo. Laidų skerspjūvių, lydžių saugiklių ir automatų parinkimas esant vardinėms srovėms. Keletas saugumo technikos aspektai. Pagrindai. Apsauginis įžeminimas. Priedai (2). Skaityti daugiau
......