Šperos.lt > Elektronika
Elektronika

(1469 darbai)

Dvikrūvio tranzistoriaus tyrimas (2)Laboratorinis darbas Nr. 10. Darbo tikslas: Išnagrinėti dvikrūvių tranzistorių sandarą, veikimą, jungimo schemas, charakteristikas ir parametrus, išmokti matuoti tranzistorių statines voltamperines charakteristikas ir pagrindinius parametrus. Matavimų rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Dvikrūvių (bipoliariųjų) tranzistorių tyrimasDarbo tikslas: tyrinėti ir pagrįsti dvikrūvio tranzistoriaus veikimo principus ir savybes, VACh ir parametrus, įvertinti tranzistoriaus teorinių ar matematinių modelių ir realių tranzistorių atitikimo laipsnį. Išmokti praktiškai apriboti tranzistoriaus darbą leistinų režimų ribose. Patyrinėti darbą paprasčiausiose elektroninėse grandinėse (tranzistoriaus kaip srovės šaltinio, elektroninio jungiklio, stiprinimo elemento darbą). Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Dvikrūvių tranzistorių tyrimasDarbo tikslas: tyrinėti ir pagrįsti dvikrūvio (bipoliariojo) tranzistoriaus veikimo principus ir savybes, VACh ir parametrus, įvertinti tranzistoriaus teorinių ar matematinių modelių ir realių tranzistorių atitikimo laipsnį. Išmokti praktiškai apriboti tranzistoriaus darbą leidžiamųjų būvių ar režimų ribose. Patyrinėti ir pagrįsti tranzistoriaus darbą paprasčiausiose elektroninėse grandinėse, t.y. tranzistoriaus kaip srovės šaltinio, elektroninio jungiklio, stiprinimo elemento ir kaip signalo inventoriaus darbą. Darbo eiga. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Dvikrūvių tranzistorių tyrimas (2)Darbo tikslas. Teorinė santrauka. Konstrukcija ir darbo režimai. Tranzistoriaus bendrosios bazės junginys. Tranzistoriaus bendrojo emiterio junginys. Tranzistoriaus bendrojo kolektoriaus junginys. Dvikrūvio tranzistoriaus H parametrų sistema. Dvikrūvių tranzistorių matematiniai modeliai ir atstojamosios grandinės. Dvikrūvio tranzistoriaus ribiniai parametrai. Tiriamasis tranzistorius: 2SA970. Išvados. Skaityti daugiau
Dvikrūvių tranzistorių tyrimas (3)Darbo tikslas: tyrinėti ir pagrįsti dvikrūvio tranzistoriaus veikimo principus ir savybes, VACh ir parametrus, įvertinti tranzistoriaus teorinių ar matematinių modelių ir realių tranzistorių atitikimo laipsnį. Išmokti praktiškai apriboti tranzistoriaus darbą leistinų režimų ribose. Patyrinėti darbą paprasčiausiose elektroninėse grandinėse (tranzistoriaus kaip srovės šaltinio, elektroninio jungiklio, stiprinimo elemento darbą). Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Dvikrūvių tranzistorių tyrimas (4)Darbo tikslas: tyrinėti ir pagrįsti dvikrūvio tranzistoriaus veikimo principus ir savybes, VACh ir parametrus, įvertinti tranzistoriaus teorinių ar matematinių modelių ir realių tranzistorių atitikimo laipsnį. Išmokti praktiškai apriboti tranzistoriaus darbą leistinų režimų ribose. Patyrinėti darbą paprasčiausiose elektroninėse grandinėse (tranzistoriaus kaip srovės šaltinio, elektroninio jungiklio, stiprinimo elemento darbą). Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Dvikrūvių tranzistorių tyrimas (5)Laboratorinis darbas Nr. 3. 20 variantas. Apskaičiuoti tranzistoriaus išėjimo teorinę VACH pagal paprasčiausią lygtį (varianto numeris N=20). Išvados. Skaityti daugiau
Dvipoliai tranzistoriaiDvipoliai tranzistoriai. Charakteristikos. Skaityti daugiau
Dvipolio tranzistoriaus tyrimasDarbo ataskaita. Darbo tikslas. Matavimų rezultatai (lentelės ir grafikai). h parametrų skaičiavimas ir jų rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Dvipolio tranzistoriaus tyrimas (2)Darbo tikslas: Išnagrinėti dvipolių tranzistorių sandarą, veikimą, jungimo schemas, charakteristikas ir parametrus, išmokti matuoti tranzistorių statines voltamperines charakteristikas ir pagrindinius parametrus. Matavimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Dvipolio tranzistoriaus tyrimas (3)Darbo tikslas: Išnagrinėti dvipolių tranzistorių sandarą, veikimą, jungimo schemas, charakteristikas ir parametrus, išmokti matuoti tranzistorių statines voltamperines charakteristikas (VACh) ir pagrindinius parametrus. Matavimų rezultatai. h parametrų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Dvipolio tranzistoriaus tyrimas (4)Laboratorinis darbas Nr. 10. Darbo tikslas: Išnagrinėti dvipolių tranzistorių sandarą, veikimą, jungimo schemas, charakteristikas ir parametrus, išmokti matuoti tranzistorių statines voltamperines charakteristikas ir pagrindinius parametrus. Matavimų rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Dvipolio tranzistoriaus tyrimas (5)Darbo tikslas: Išnagrinėti dvipolių tranzistorių sandarą, veikimą, jungimo schemas, charakteristikas ir parametrus, išmokti matuoti tranzistorių statines voltamperines charakteristikas ir pagrindinius parametrus. Pradiniai duomenys. Išvados. Priedas: brėžinys. Skaityti daugiau
Dvipolio tranzistoriaus tyrimas (6)2 laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas. Matavimo rezultatai. Skaičiavimo rezultatai. Grafikai. Išvados. Skaityti daugiau
Dvipolio tranzistoriaus tyrimas (7)Darbo tikslas. Matavimų rezultatai. h parametrų skaičiavimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Dvipolis tranzistoriusTranzistoriaus atsiradimas. Tranzistorius: sandara ir veikimas. Svarbiausi dvipolio tranzistoriaus parametrai. Darbo režimai. Jungimo schemos. Charakteristikos. Panaudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Dvipolių integrinių komponentų konstrukcijų tyrimas ir skaičiavimasDarbo tikslas: Susipažinti su integriniuose grandynuose naudojamomis komponentėmis, jų konstrukcijomis. Atlikti elektrinės principinės schemos komponenčių geometrinį matmenų skaičiavimą. Darbo eiga: Geometrinių matmenų skaičiavimas, komponenčių konstrukcijos plane ir pjūvyje. Išvados. Skaityti daugiau
Eksperimentinis pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimasDarbo tikslas: Išmokti matuoti puslaidininkinių diodų voltamperines charakteristikas (VACH). Išsiaiškinti, kaip pn sandūrų VACH priklauso nuo diodų paskirties ir puslaidininkių parametrų. Išvados. Skaityti daugiau
Eksperimentinis pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimas (2)Darbo tikslas: Išmokti matuoti puslaidininkinių diodų voltamperines charakteristikas (VACH). Išsiaiškinti, kaip pn sandūrų VACH priklauso nuo diodų paskirties ir puslaidininkių parametrų. Matavimų rezultatai. VACH grafikai. Išvados. Skaityti daugiau
Eksperimentinis pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimas (3)Darbo tikslas: Išmokti matuoti puslaidininkinių diodų voltamperines charakteristikas (VACH). Išsiaiškinti, kaip pn sandūrų VACH priklauso nuo paskirties ir puslaidininkių parametrų. Darbo užduotis. Išvados. Skaityti daugiau
......