Šperos.lt > Elektronika > Elektronikos laboratoriniai darbai
Elektronikos laboratoriniai darbai

(760 darbai)

Opnet programos panaudojimas tinklų ir paslaugų charakteristikųDarbo tikslas: Susipažinti su Opnet programa, jos veikimo principais, bei išmokti sumodeliuoti nesudėtingus tinklus su Opnet IT Guru programiniu paketu. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Optimalus signalų priėmimas (2)Telekomunikacijų teorija. 4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su optimalaus signalų priėmimo kriterijų taikymu. Teorinė dalis. Darbo užduotis. Pasinaudodami esama programa ištirkite optimalaus imtuvo veikimą užduodami skirtingas priimamo signalo dažnio reikšmes ir palygindami gautus rezultatus. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Optinės linijos tyrimas4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su saugaus darbo reikalavimais, šviesolaidžio sandara, optinių kabelių tipais ir optinio tinklo parametrų matavimo metodika, bei patikrinti ar tiriami elementai atitinka ITU – T rekomendacijose apibrėžtas, SDH optinio trakto parametrų vertes. Darbo eiga. Išvados. Kontroliniai klausimai. Skaityti daugiau
Optinio perdavimo trakto tyrimas (2)Laboratorinis darbas Nr. 4. Darbo tikslas: Susipažinti su saugaus darbo reikalavimais, šviesolaidžio sandara, optinių kabelių tipais ir optinio tinklo parametrų matavimo metodika, bei patikrinti ar tiriami elemental atitinka ITU - T rekomendacijose apibrėžtas SDH optinio trakto parametrų vertes. Darbo eiga. Lazeriu spinduliuojamos galios matavimas. 1,9 km optinės skaidulos slopinimo matavimas. Laikinos jungties slopinimo matavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Orientacinis EĮ patikimumo skaičiavimasDarbo tikslas: Susipažinti su EĮ patikimumo skaičiavimo metodika. Darbo uždaviniai. Darbo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Paprasta sinusinės srovės grandinėPasiruošimas darbui. Skaičiavimai. Brėžiniai. Skaityti daugiau
Paprogramių sudarymas ir duomenų nuskaitymas nuo mikrovaldiklio PIC16F84A prievadų (2)4 laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas: Išstudijuoti komandas call, return, btfsc, btfss ir papogramių sudarymo bei duomenų nuskaitymo nuo MV prievadų principus. Komandų call, return, btfsc, btfss anlizė. Programų, sudarytų atliekant laboratorinio darbo 19 ir 31 punktų užduotis, tekstai ir komentarai. Išvados. Skaityti daugiau
Paskirtųjų parametrų grandinių – ilgųjų linijų parametraiDarbo tikslas. Paskirtųjų parametrų grandinės schema. Darbo eiga. Išvada. Skaityti daugiau
Pavaros smagratinio momento GD2 nustatymasDarbo tikslas: Susipažinti su eksperimentiniais GD2 nustatymo būdais, praktiškai nustatyti GD2 ir apskaičiuoti pavaros elektromechaninę laiko pastoviąją Tm. Teorinė dalis. Įsibėgėjimo būdas. Laisvo judesio metodas. Užduotis. Darbo eiga. Ataskaita. Skaityti daugiau
PBX (HICOM) papildomos paslaugosDarbo tikslas: Susipažinti su PBX teikiamomis papildomomis paslaugomis. Praktiškai patikrinti PBX teikiamas papildomas paslaugas, kuriomis galima naudotis iš skaitmeninio telefono aparato Optiset E. Darbo užduotis. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
PCAD grafiniai redaktoriaiDarbo tikslas. Susipažinti su paketo PCAD 2002 grafiniais redaktoriais. Atlikti parinktos elektrinės principinės schemos analizę ir sudaryti techninę užduotį konstravimui. PCAD 2002 grafiniai redaktoriai ir jų paskirtis. Parinktos elektrinės principinės schemos, jos elementų ir konstruojamos plokštės pradinė analizė. Darbo rezultatų apibendrinimas. Skaityti daugiau
Pereinamieji procesai asinchroninėje pavarojeDarbo ataskaita. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Darbo rezultatai. Srovės pereinamojo proceso kreivė, paleidžiant variklį. Greičio pereinamasis procesas ω = f(t). Pereinamojo proceso kreivė elektromechaninei laiko pastoviajai nustatyti. Išvados. Skaityti daugiau
Pereinamieji procesai asinchroninėje pavaroje (3)Darbo tikslas: Susipažinti su srovės ir greičio pereinamaisiais procesais paleidžiant asinchroninį narvelinį variklį. Užduotis. Darbo schema. Išvados. Skaityti daugiau
Pereinamieji procesai asinchroninėje pavaroje (4)Darbo tikslas: Susipažinti su srovės ir greičio pereinamaisiais procesais paleidžiant asinchroninį narvelinį variklį. Užduotis. Darbo schema. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Pereinamųjų procesų elektros grandinėse analizė (2)Grandinių teorijos penktas kursinis darbas. Pereinamųjų procesų elektros grandinėse analizė. Darbo tikslas: apskaičiuoti ir nubraižyti tiriamos grandinės įtampų ir srovių laikines charakteristikas. Išvada. Skaityti daugiau
Pereinamųjų procesų elektros grandinėse analizė (3)Darbo tikslas: Apskaičiuoti ir nubraižyti tiriamos grandinės įtampos ir srovės laikines charakteristikas. Darbo tvarka. Skaityti daugiau
Pereinamųjų procesų neišsišakojusioje RLC grandinėje tyrimasUžduotis: ištirti pereinamuosius procesus RLC grandinėje, nustatyti grandinės parametrų įtaką pereinamojo proceso trukmei bei srovės ir įtampos kitimo pobūdžiui. Darbo eiga. Darbo schema. Duoti grandinės parametrai. Ribinis aperiodinis procesas. Skaičiavimo rezultatai. Skaičiavimai ir pereinamųjų procesų lygčių sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimasDarbo tikslas. Darbo užduotis. Metodiniai nurodymai. Ataskaitos turinys. Darbe naudotos aparatūros sąrašas. Skaičiavimo formulės. Laboratorinio darbo metu naudotų grandinės elementų dydžiai. Oscilogramos. Integruojančios RC grandinės. Integruojančios RC grandinės. Integruojančios RL grandinės. Diferencijuojančios RL grandinės. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimas (2)Darbo ataskaita. Darbo tikslas. Darbe naudotos aparatūros sąrašas. Tirtų grandžių darbinės principinės elektrinės schemos. Dažninės amplitūdės charakteristikos. Iš oscilogramų (grandinėlių pereinamųjų, ir DACH grafikų, gautų 2 laboratoriniame darbe, apskaičiuotos tirtų integruojančių ir diferencijuojančių grandžių laiko pastoviosios. Išvados. Skaityti daugiau
Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimas (3)Darbo tikslas: Išmokti oscilografu nuimti signalų oscilogramas ir tirti pereinamuosius procesus paprasčiausiose grandinėse. Išsiaiškinti stačiakampių impulsų diferencijavimą ir integravimą RC ir RL grandyse. Nustatyti jose ryšį tarp grandžių dažninių amplitudės charakteristikų ir signalų integravimo bei diferencijavimo procesų. Darbo užduotis. Metodiniai nurodymai. Laboratorijoje naudota aparatūra. Išvados. Skaityti daugiau
......