Šperos.lt > Elektronika
Elektronika

(1469 darbai)

Puslaidininkių krūvininkų koncentracijų analizė4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Fizikinių procesų, lemiančių krūvininkų koncentraciją puslaidininkiuose, analizė. Krūvininkų koncentracijų priklausomybių nuo priemaišų, temperatūros ir puslaidininkio parametrų tyrimai. Pradiniai duomenys. Skaičiavimų rezultatai. Grafikai. Išvados. Skaityti daugiau
R-L grandies atsako į periodinį impulsinį signalą tyrimasLaboratorinis darbas Nr.2. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Darbo rezultatai. Rezultatas. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Radijo ieška ir joje naudojami dažniai. Gaviklių imtuvaiRadijo ieška. Gaviklių imtuvai. Servisas. Radijo ieškos ateitis. Radijo ieškoje naudojami dažniai. Kodavimo formatų apžvalga. Toniniai gavikliai. Skaitmeniniai gavikliai. Peidžingo tinklo veikimo principas. Duomenų apsikeitimo protokolų apžvalga. TNPP protokolas. TNPP funkcionavimas. Ryšio testavimas. Duomenų perdavimo fazė. Duomenų formatas. Transakcijos tipas. Maršrutizavimas. TIPP protokolas. TAP protokolas. TAP protokolo registravimosi fazė. TAP tranzakcijos fazė. TAP atsijungimo fazė. POCSAG radijo ieškos kodas. Paketo struktūra. Sinchronizacijos rėmo kodo struktūra. Adreso kodinio žodžio struktūra. Kodų talpumas. Pranešimo kodiniai žodžiai. Tuščias kodinis žodis. TCP/IP protokolas. TCP protokolas. IP protokolas. Skaityti daugiau
Radijo imtuvo projektavimasAnotacija lietuvių ir anglų kalbomis. Įvadas. Užduoties analizė. Parengtinis imtuvo skaičiavimas ir sandaros schemos sudarymas . Radijo dažnio trakto selektyviosios sistemos parametrų parinkimas. Tarpinio dažnio trakto selektyviosios sistemos parinkimas. Imtuvo aukšto dažnio trakto pakopų skaičiaus nustatymas. ASR schemos parinkimas. Garsinio dažnio trakto schemos su integriniais grandynais parinkimas ir pagrindimas. Imtuvo sandaros schemos sudarymas. Imtuvo pakopų schemų parinkimas, pagrindimas ir principinės schemos sudarymas. Elektrinės schemos pakopų skaičiavimas. Įėjimo grandinės skaičiavimas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Grafinė dalis. Imtuvo sandaros schema. Principinė elektros schema su elementų sąrašu. Skaityti daugiau
Radijo ir televizijos tinklaiTelekomunikacinio ryšio pradžia. Lietuvos Respublikos Visuomenės Informavimo Įstatymas. Telekomunikacijų ir elektronikos specialistams svarbūs straipsniai. Radijo bangų paskirstymas ir panaudojimas. Radiofonija IB, VB ir UTB diapazone. Sinchroninė radiofonija. Ilgos ir vidutinės bangos. Stereosignalo perdavimo vienu nešliu principas. Radiotransliacinio tinklo projektavimas. Spalvotos TV principai. Dažnių spektro sutankinimas. MAC sistema. Analoginio signalo. Audio signalas. Skaitmeninis signalas. Video signalas. C-MAC. MPEG. Laikinis perteklius. HDTV. Pagrindiniai MUSE parametrai. TV ryšio sistemos. TV signalo užslaptinimas komerciniams tikslams. Kabelinės TV tinklai. Hibridiniai optiniai-bendraašiai kabeliniai tinklai. Kabelinių tinklų architektūra. MMDS. Skaityti daugiau
Radijo istorijaPowerPoint pristatymas "Iš radijo istorijos". Trumpa istorija. Svarbiausios radijo datos. Markonio sistema. Radijas Lietuvoje. Pirmasis lietuvių naudotas radio aparatas. Radijo aparatų tipai. Šis tas apie radijo aparatus. Pirmasis FM bangų imtuvas. Kas tas FM. FM veikimo principas. FM siųstuvo schema. Imtuvo schema. Skaityti daugiau
Radijo prieigosDarbo tikslas. Su programiniu paketu MATLAB sumodeliuoti siųstuvą, kuris siunčia BPSK moduliuotus bitus. Sumodeliuoti ryšio kanalą kuriame turi būti pridedamas skirtingos galios baltas triukšmas. Ir sumodeliuoti imtuvą. Darbo eiga. Sumodeliuoti siųstuvą, kuris siunčia BPSK moduliuotus bitus. Sumodeliuoti ryšio kanalą. Imtuvo modeliavimas. Programos kodas. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo ryšio linijos skaičiavimo principai ir veidrodinės parabolinės antenosRadijo ryšio linijos skaičiavimo principai. Veidrodinės parabolinės antenos. Parabolinės antenos geometriniai parametrai. Parabolinių antenų spinduliuojamieji laukai. Paraboloidinė veidrodinė antena. Apipjaustyta paraboloidinė antena. Parabolinė cilindrinė antena. Veidrodžio poveikis spinduoliui. Veidrodinių antenų tolerancijos. Skaityti daugiau
Radijo ryšio organizavimas policijojeRadijo ryšio reikšmė policijos veikloje. Kas užsiima radijo ryšio organizavimu policijoje ir kuo vadovaujasi? Radijo ryšio organizavimo būdai ir jų charakteristika. Radijo stočių, naudojamų mūsų padalinyje, pagrindinės charakteristikos ir naudojimo ypatumai. Motorola MCS 2000. Motorola MTS-2000-3. Motorola MTS-2000-1. Skaityti daugiau
Radijo ryšio organizavimas valstybės sienos apsaugos tarnyboje (VSAT)Ryšio organizavimas mūsų įstaigoje. Radijo stotis Motorola MTS 2000. Modifikacijos. Motorola MTS 2000 valdymo elementai. Pagrindinių programų sąrašas. Funkcijų rinkinys. Motorola MTS-2000-1. "Motorola MTS - 2000 – 3". Motorola MCS - 2000. Individualus kvietimas. Telefono rėžimas. Garsiniai signalai. Techniniai duomenys. Konfidencialaus skambučio gavimas. Rinkimas su klaviatūra: (tik MTS 2000 III). Už zonos veikimo ribų. Ribotos naudojimo galimybės (fail soft). Radijo stoties eksploatavimo taisyklės. Bendri saugumo nurodymai. Skaityti daugiau
Radijo ryšio organizavimas valstybės sienos apsaugos tarnyboje (VSAT) (2)Radijo ryšio organizavimas valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Ryšio organizavimas mūsų įstaigoje. Radijo stotis Motorola MTS 2000. Modifikacijos. Motorola MTS 2000 valdymo elementai. Pagrindinių programų sąrašas. Funkcijų rinkinys. Motorola MTS-2000-1. Motorola MTS - 2000 – 3. Motorola MCS - 2000. Individualus kvietimas. Telefono rėžimas. Garsiniai signalai. Techniniai duomenys. Konfidencialaus skambučio gavimas. Rinkimas su klaviatūra: (Tik MTS 2000 III). Už zonos veikimo ribų. Ribotos naudojimo galimybės (Fail Soft). Radijo stoties eksploatavimo taisyklės. Bendri saugumo nurodymai. Skaityti daugiau
Radijo ryšio organizavimas valstybės sienos apsaugos tarnyboje (VSAT) (3)Įvadas. Radijo ryšio organizavimas. Kas užsiima radijo ryšio organizavimu. Radijo ryšio organizavimo būdai ir jų charakteristika. Atskirų radijo stočių pagrindinės charakteristikos ir naudojimo ypatumai. Radijo ryšio priemonės naudojamos VSAT. Motorola MTS - 2000 valdymo elementai. Pagrindinių programų sąrašas. Funkcijų rinkinys. Motorola MTS-2000-I. Motorola MTS-2000-III. Individualus kvietimas. Telefono režimas. Motorola MCS 2000. Grupinis ryšys. Darbas grupės režimu. Individualus pokalbio režimas. Telefono režimas. Už zonos veikimo ribų. Bendri saugumo nurodymai. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklaiĮvadas. Radijo prieigos ir radijo relinės sistemos projektavimas. Radijo prieigos ir radijo relinės sistemos architektūra. Projektuojamo tinklo techninės charakteristikos. Radijo relinės sistemos detali techninė specifikacija. Projektuojamo tinklo prieigos taško techninės specifikacijos. Projektuojamo tinklo adapterių techninės specifikacijos. Radijo sistemos skaičiavimai. Užimamų bei laisvų talpų skaičiavimas. Apskaičiuojame signalo silpimą erdvėje ir priimamo signalo lygį. Apskaičiuojame pirmosios Frenelio zonos priklausomybę. Radijo tinklo valdymas . Vadymo platforma ir protokolai. SNMP – platforma tinklų valdymui. RMON (remote monitoring). MIB (Management Information Base). Programinė įranga. SNMP explorer. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklai (2)Radijo spektrinis resursas. Radijo spektrinio resurso panaudojimo efektyvumas. Radijo tinklo planavimas. Radijo bangų sklidimo prognozavimas. Lee modelis. Hata modeliai. Walfish – Ikegami modelis. Tiesioginio matomumo modelis. Radijo aprėpties įvertinimas. Lietaus įtaka radijo aprėptims. Atmosferos dujų įtaka radijo bangų sklidimui. Radijo tinklų topologijos. Dvitaškis ryšys ( "taškas-taškas"). Daugiataškis ryšys ( "taškas-taškas"). "Kiekvienas su kiekvienu" ryšio topologija. Bevielio LAN tinklai. Bevielio LAN sauga. Radijo ryšio kanalų sutankinimo būdai. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimasNaudojamų radijo prieigos ir radijo relinės sistemų aprašymas. Bevielio duomenų perdavimo įranga SAF CFM-22 RRL. SAF CFM-22 RRL komponentai. Išorinis radijo blokas (ODU). SAF-CFM-22 34Mbps išorinio radijo bloko techninės charakteristikos. Antenos. Vidiniai sąsajų blokai (IDU). Kiekvienas CFM-22 IDU turi tokio tipo jungtis. Maitinimo šaltinis. Skaičiavimai. Radijo tinklo valdymas. Ryšys su pagrindiniu tinklu. Klaidų sąsajos prievadas. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimas (2)2 variantas. Užduotis. Pradiniai duomenys. Radijo relinės ir prieigos sistemos architektūra. Detalus radijo relinės sistemos aprašymas. Išorinis radijo relinės sistemos blokas (ODU). Vidinis radijo relinės sistemos blokas. Radijo relinės sistemos antenos. Radijo ryšio tinklo bevielė prieiga. Bevielės prieigos taškas. Bevielės prieigos plokštė. Sistemos parametrų skaičiavimai. Užimamų bei laisvų talpų skaičiavimas. Signalo slopinimas erdvėje ir priimamo signalo lygis. Pirmosios Frenelio zonos priklausomybės nuo atstumo skaičiavimas. Tinklo valdymas. Valdymo principai, protokolai ir programinė įranga. SNMP – platforma tinklų valdymui. MIB - valdymo duomenų bazė. RMON. Programinė įranga. Ekonominiai skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimas (3)Radijo prieigos ir radijo relinės sistemų aprašymas. NEC Pasolink 4-38 GHz/2El - 34E1 skaitmeninė radijo bangų sistema. Naudojamos antenos. P - COM sistema taškas-daug taškų. Sistemos aprašymas. Bendri duomenys. Tinklo valdymo sistema. Duomenų perdavimas. Bazinė stotis. Naudojamos antenos. Skaičiavimai. Bangų sklidimo modelis - laisvoje erdvėje. Pirmosios Frenelio zonos priklausomybė. Sektorių ir kanalų kiekio skaičiavimas. Radijo tinklo valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimas (4)Pradiniai duomenys. Detalus radijo relinės sistemos aprašymas. Išorinis radijo relinės sistemos blokas (ODU). Vidinis radijo relinės sistemos blokas. Ethernet modulis. Radijo relinės sistemos antenos. Radijo ryšio tinklo bevielė prieiga. Bevielės prieigos taškas. Bevielės prieigos taškas (client). Sistemos parametrų skaičiavimai. Radijo signalo nuostolių ir priimamo signalo lygio. Pirmosios Frenelio zonos priklausomybės nuo atstumo skaičiavimas. Radijo ryšio pateikiamumas. Užimamų bei laisvų talpų skaičiavimas, plėtimosi galimybės. Tinklo valdymas. Valdymo principai, protokolai ir programinė įranga. SNMP – platforma tinklų valdymui. RMON. MIB - valdymo duomenų bazė. Bendra valdymo sistema, galimybė valdyti per atstumą. Ekonominiai skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimas (5)3 variantas. Įvadas. Bevielė prieiga. "PacketWave 1000" bazinė stotis. "PacketWave 1000" stoties techniniai duomenys. Naudojamos bazinės stoties antenos. Vartotojų pajungimas. Radijo relinė sistema. Išorinis radijo relinės sistemos blokas (ODU). Vidinis radijo relinės sistemos blokas.Radijo relinės sistemos antenos. Skaičiavimai. Signalo slopinimas erdvėje ir priimamo signalo lygis. Pirmosios Frenelio zonos priklausomybės nuo atstumo skaičiavimas. Tinklo valdymas. SNMP. MIB. RMON. Mūsų tinkle naudojama valdymo įranga. Bevielės prieigos sistemos valdymas. Radijo relinės sistemos valdymas. Ekonominiai skaičiavimai. Tinklo plėtimo galimybės ir rinkos analizė. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimas (6)Užduotis ir pradiniai duomenys. Projektuojamas radijo ryšio tinklas susideda iš trijų pagrindinių dalių. Radijo relinės sistemos (RRL). Bevielės prieigos sistemos (BPS). Operatyvaus valdymo centro. Aparatūros parinkimas. Naudojamų radijo relinės ir prieigos sistemų detalūs aprašymai. Radijo relinė sistema Ceragon FibeAir 1500HP. Dažnių ruožai. Bazinės stoties įranga. Axxcelera ExcelMAX Bazinė stotis. Axxcelera ExcelMAX Bazinės stoties specifikacija. Vartotojo įranga. Axxcelera ExcelMAX™ FD-FDD CPE. Axxcelera ExcelMAX™ FD-FDD CPE specifikacijos. AIRNET 54Mb 3.5 GHz Bridge vartotojo įranga IRNET 54Mb 3.5 GHz Bridge specifikacijos. Radijo signalo moduliacijos tipo parinkimas. Radijo ryšio parametrų skaičiavimas. Radijo signalo nuostolių ir priimamo signalo lygio skaičiavimas. Pirmosios Frenelio zonos priklausomybės nuo atstumo skaičiavimas. Matematiniai parametrų skaičiavimai. Ryšio pateikiamumo skaičiavimas. Tinklo valdymas. Ceragon 1500HP valdymas. Sistemų apkrautumo ir plėtimo galimybių įvertinimas. Ekonominiai projekto skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
......