Šperos.lt > Elektronika
Elektronika

(1469 darbai)

Impulsinio šaltinio projektavimasDarbo tikslas. Darbo eiga. Tipinis lusto pritaikymas. Išvadų funkcinis apibūdinimas. Sumodeliuotas maitinimo šaltinis .Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Impulsinių signalų tyrimasDarbo tikslas. Susipažinti su impulsų generatoriaus ir oscilografo sandara, veikimu bei svarbiausiais parametrais. Išmokti parinkti generatorių ir oscilografą tam tikroms reikmėms. Įvaldyti impulsinių signalų parametrų matavimo metodiką. Prietaisai. Darbo eiga. Išvados. Individualieji klausimai. Skaityti daugiau
Impulsų formavimas tiesinėmis grandinėmisDarbo tikslas: Ištirti specialios formos impulsu formavimo iš stačiakampių impulsų galimybes šioms tiesinėms grandinėms: diferencijuojančiomis grandinėmis; integruojančiomis grandinėmis; impulsiniais transformatoriais. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Impulsų formavimas tiesinėmis grandinėmis (tiesiniai formuotuvai)Darbo tikslas: Ištirti specialios formos impulsų formavimo iš stačiakampių impulsų galimybes šiomis tiesinėmis grandinėmis: diferencijuojančiomis grandinėmis; integruojančiomis grandinėmis; kompensuotaisiais dalikliais; vėlinimo linijomis; impulsiniais transformatoriais. Laboratorinis stendas. Darbo užduotis. Išvados. Individualieji klausimai. Skaityti daugiau
Impulsų generatorius – komutatoriusĮvadas. Užduoties analize. Sandaros schema (sudarymas, pakopų paskirtis ir veikimo aiškinimas). Elektros – principinės schemos modeliavimo rezultatai (atskiros pakopos ir visa schema). Informacija apie panaudotus skaitmeninius integrinius grandynus (pagal laboratorinio darbo "Santaka" reikalavimus). Elektros - principine schema (analize, sudarančiųjų elementų paskirties ir veikimo aiškinimas). Darbo rezultatų apibendrinimas, išvados. Skaityti daugiau
Induktyviniai jutikliaiĮvadas. Automatikos komponentai. Jautrieji elementai ir jų klasifikavimas. Induktyviniai jutikliai. Induktyviniai impulsiniai jutikliai. Induktosinai. Išvados. Skaityti daugiau
Induktyviniai jutikliai (2)Įvadas. Induktyviniai jutikliai. Induktyvinių jutiklių privalumai. Sieh-3b miniatiūriniai induktyviniai padėties jutikliai. Induktyviniai impulsiniai jutikliai. Induktosiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercinės sistemosPowerPoint pristatymas. Inercinės sistemos. IRS naudojimas orlaivių navigacijoje. Inercinės navigacijos privalumai. Inercinės navigacijos trūkumai. Inercinės navigacijos sistemos. Inercinės kurso ir padėties įrenginys IRU. Inercinės navigacijos sistemos blokinė diagrama. Lazerinis giroskopas. Lazerinis giroskopas. Optine inercinė sistema. Orlaivių inercinės sistemos. Skaitmeniniai ir analoginiai DAA signalai. FT/ADIRS Architectūra. FT/ADIRU vidinė architektūra. Pagreitmačio naudojimo inercinėje sistemoje schema. IRS derinimas. IRS informacija vaizduoklyje EADI. IRS pultas ISDU. Skaityti daugiau
Informacijos perdavimo sistemosDiskretinių pranešimų perdavimo sistemų realizavimo principai. Elementų xi sekos keitimas. Lėtų daugiakanalių sistemų su dažniniu sutankinimu struktūrinės schemos. Vidutinio greičio ir greitaveikių DPPS struktūrinės schemos. Daugiakanalės sistemos su laikiniu sutankinimu sudarymo principas. Impulsinių sekų fazavimo sinchronizavimo būdai Fazavimas pagal siuntas. Fazavimas pagal ciklus. Laikinis sutankinimas IKM sistemose (multipleksavimas). Vieninga sinchroninė skaitmeninė hierarchija. Tradicinė skaitmeninė hierarchija. Sinchroninė skaitmeninė hierarchija. Sinchroninės skaitmeninės hierarchijos duomenų formatas. Žiedinė struktūra. SDH ciklo formavimas. SDM tinklų struktūra. Radijo rėlinės linijos (RRL). RRL struktūra. Radijo signalo sklidimas erdvėje. Radijo linija su skaidria Fresnelio zona. Fedingo reiškinys radijo linijose. Radijo dažnių (RF) kanalų planas skaitmeninėse. RLL. RLL maršrutas. Skaitmeniniai signalai RLL. Informacijos perdavimo kokybė. Palydovinis ryšys. Palydovų orbitos. Palydovų išdėstymas orbitoje. Palydovinės ryšio linijos modelis. Palydovinės sistemos parametrai. Skaityti daugiau
Informacijos perdavimo sistemos E1 tyrimasTelekomunikacijų technologijos 1. 1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su E1 informacijos perdavimo sistemos principais ir išmatuoti pagrindines šios sistemos. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Infraraudonųjų spindulių nuotolinių valdymo pultų tyrimas6 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultų veikimo principą ir duomenims perduoti naudojamus protokolus. Laboratorinio darbo metu ištirti RC-5 ir RC-6 protokolų veikimą ir išmatuoti šių protokolų signalų laiko parametrus. Darbo eiga. Išvados. Kontroliniai klausimai. Skaityti daugiau
Integralinių atraminės įtampos ir srovės šaltinių schemosIntegralinių atraminės įtampos ir srovės. šaltinių schemos. Dvipolis maitinimas (±15 V) iš vienpolio. Maitinimo šaltinis su apsauga. Dvipoliarinis maitinimas iš 12 V. Dvipolis maitinimas (+/-12V) su KPEH mikroschemomis. Reguliuojamas maitinimo šaltinis. Impulsiniai mažos galios maitinimo šaltiniai. ATX maitinimo blokas nuo 12V. Kaip gauti 5v,7v,12v iš kompiuterio. Ryšys tarp kompiuteriu per 220 V. Įtampos keiltiklis iš 12 V į 200 V 50 hz. Paprastas srovės stabilizatorius NiCd/NiMH akumuliatoriams krauti. Skaityti daugiau
Integrinių grandynų (mikroschemų) gedimus sąlygojantys veiksniai - difuzija, elektrinė migracija ir korozijaGedimų sąvokos. Gedimų procesai mikroelektronikoje. Difuzijos įtaka gedimam. Elektrinės migracijos įtaka gedimam. Paviršinės migracijos įtaka gedimam. Pagrindiniai elektrinės migracijos mažinimo būdai. Korozijos įtaka gedimams. Išvados. Skaityti daugiau
Integrinių grandynų elementų konstrukcijų analizėDarbo tikslas: Atlikti naudojamų integriniuose grandynuose (IG) elementų konstrukcijų analizę. Darbo rezultatai. IG elementų konstrukcijos plane ir pjūvyje. Išvados. Skaityti daugiau
Integrinių komponenčių konstrukcijų tyrimas ir susipažinimas su programiniu paketu Tanner Tools ProDarbo tikslas: Susipažinti su naudojamomis integrinėse mikroschemose komponentėmis, jų konstrukcijomis. Susipažinti su programiniu paketu Tanner Tools Pro, įvertinti jo galimybes, privalumus ir trūkumus. Pavaizduojamos IS elementų topologijos. Aktyvūs elementai. npn tranzistoriaus skaičiavimas. npn tranzistoriaus skaičiavimas. pnp tranzistoriaus skaičiavimas. pnp tranzistoriaus skaičiavimas. Pasyvūs elementai. Epitaksinio rezistoriaus skaičiavimas. Jonais legiruoto rezistoriaus skaičiavimas. Sandūrinio kondensatoriaus skaičiavimas. MDP kondensatoriaus skaičiavimas. KMOP elementai. KMOP tranzistoriaus (p kanalinio) skaičiavimas. KMOP tranzistoriaus (n kanalinio) skaičiavimas. MDP kondensatoriaus skaičiavimas. Gamybos technologija. Susipažinimas su programiniu paketu Tanner Tools Pro. Išvados. Skaityti daugiau
Integruota duomenų perdavimo sistemaKompiuterinių komunikacijų kursinis projektas. Panaudotos kompiuterinės komunikacijos patalpų valdymui ataskaita. Įvadas. Darbo tikslas. Sukurti programinę įrangą įrenginių (GSM modemas, davikliai), prijungtų prie interneto tinkle esančių kompiuterių, centralizuotam valdymui. Sistemos struktūra. Projekto užduoties paskirstymas. Modulis daviklių valdymui "Modbus" protokolu. A. Matonis. Trumpai apie protokolą. Modbus susijungimo sluoksnis. MODBUS duomenų blokas (frame). RTU (Remote Terminal Unit) perdavimo režimas. MODBUS taikomasis protokolas. Įgyvendinimas. GSM modemo valdymo modulis SMS išsiuntimui. A. Ramoška. Duomenų perdavimo tarp kompiuterių TCP/IP protokolu modulis. L. Stašionis. Alternatyviosios funkcijos modulis. V. Palionis. Vartotojo sąsaja. Modulių apjungimas. Struktūra. V. Stadalius. Išvados. Priedai (50 psl.). TCP-IP programa (L.Stašionis). GSM programa (A.Ramoška). Alternatyvios funkcijos programa (V.Palionis). Modbus valdančiojo (master) programa (A. Matonis). Vartotojo sąsajos programos (V. Stadalius). Skaityti daugiau
Intelektualieji tinklai. Kvietimo apdorojimo centrai2 PowerPoint prezentacijos. Kompiuterinės telefonijos paslaugos. IVR ir audiotex. IVR pagrindai. Audiotex. Meniu. Informavimo sistemos. Pokalbių įrašymas. Pašto sistemos. Biuro sistemos. Balso pašto algoritmai. Balso paštas PSTN-e. Faksimiliniai serveriai. Unifikuotas apsikeitimas pranešimais. Funkcinės galimybės. Architektūra. Standartizacija. Unifikuotas apsikeitimas pranešimais. Telebalsavimas. Kompiuterinės telefonijos standartizacija. Tarptautiniai komitetai, forumai, institutai, komisijos, konsorciumai. Standartizacijos etapas. ITU-T rekomendacijos. ITU-T TK veiklos sritys. Kompiuterinės telefonijos standartizacija. ITU-T rekomendacijos. ITU-T Q serijos rekomendacijos. Parlay Group konsorciumas. TAPI, TSAPI ir JTAPI. ECTF. ECTF standartų struktūra. Skaityti daugiau
Internetas per elektros maitinimo linijos tinkląĮvadas. Kodėl Internetas per elektros maitinimo liniją? Internetas per elektros maitinimo liniją. Tinklo elementai. Tinklo struktūra. Naudojamos dažnių juostos. Maitinimo linijos parametrai. Išvados. Skaityti daugiau
Invertuojančio operacinio stiprintuvo tyrimas2 laboratorinis darbas. Tikslas: išnagrinėti nuolatinės bei kintamos srovės invertuojančius operacinius stiprintuvus gauti jų charakteristikas. Užduotis. Darbo rezultatai. Grafikai. Išvados. Skaityti daugiau
IP TelefonijaInžinerijos pagrindų disciplinos referatas. VGTU. IP telefonija. IP telefonijos privalumai. Nerangus duomenų perdavimas. Internetas sparčiai juda į priekį. Naujas tinklo problemos sprendimas. Internetiniai pokalbiai. VoIP sudedamosios dalys. Terminalai. VoIP sąsajos. Sargas (gatekeeper). Daugiataškis valdymo blokas. Reikalavimai dėl platformos stabilumo. Skaityti daugiau
......